Navigation Menu
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
To “VouliWatch” είναι η πρώτη ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα που μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πως λειτουργεί η νομοθετική εξουσία, να επικοινωνήσουμε, να αξιολογήσουμε και να ελέγξουμε τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας, βουλευτές και ευρωβουλευτές.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Νέο περιεχόμενο σε "Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)" από τον χρήστη Falcon21
H/O βουλευτής Καΐσας Γιώργος απάντησε σε ερώτηση
Νέο περιεχόμενο σε "Παραστατίδης Θεόδωρος" από τον χρήστη j.tsouk
Νέο περιεχόμενο σε "Κωστοπαναγιώτου Ηλίας" από τον χρήστη j.tsouk
Νέο περιεχόμενο σε "Τζαβάρας Κωνσταντίνος" από τον χρήστη lyd.chr
Bουλευτές και Πολιτικοί στο

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις | 16/02/2017

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής.

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επανακαθορίζεται  το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), τον καθορισμό των προϋποθέσεων νόμιμης και ασφαλούς άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς και τον τρόπο διενέργειας και παροχής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών.

Αναλυτικότερα, καθορίζονται επιμέρους ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ε.Μ.Φ.., μεταξύ άλλων, οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πιστοποίησης των φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς,  καθώς επίσης το περιεχόμενο, τη διάρκεια, τις διαδικασίες υλοποίησης και τις πηγές χρηματοδότησης. Επιπλέον, αποβλέποντας στην απλοποίηση της διοικητικής διαδικασίας εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., το παρόν νομοσχέδιο θεσμοθετεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., ενώ προωθείται η κατάργηση υφιστάμενων περιορισμών στη δυνατότητα και ευχέρεια εισόδου στο επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών.

Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάγονται εφεξής οι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, οι οποίοι υποχρεούνται να εγγράφονται ηλεκτρονικά σε Εθνικό Μητρώο. Το εν λόγω Μητρώο προβλέπεται να λειτουργεί από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), της οποίας οι αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις, διευρύνονται, προς την υποστήριξη και εξυπηρέτηση θεμάτων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας.

Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στην παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Επιπλέον, όσον αφορά σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, μέχρι εβδομήντα (70) μέρες ανά έτος, ορίζεται ότι διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από το επίσημο καθεστώς ανεργίας, ωστόσο στα παραπάνω δε συμπεριλαμβάνεται η καταβολή επιδόματος ανεργίας. Τέλος, προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ. από ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του των στοιχείων όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει.

Τροπολογία – Διατροφικό Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

Στο εν λόγω νομοσχέδιο ψηφίστηκε τροπολογία σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος, με τίτλο «Σχολικά Γεύματα», με στόχο την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών των μαθητών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους πρώτους μήνες που το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί πιλοτικά, δίνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, λόγω της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης κάλυψης διατροφικών αναγκών των μαθητών και αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας. Η παραπάνω ρύθμιση σχετικά με τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως εκφράστηκαν στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ προτάθηκε από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη η διενέργεια διαγωνισμών μέσω των αρμόδιων Δήμων, για το δοκιμαστικό χρονικό διάστημα των τριών μηνών.

Τροπολογία - Μεταβατική διάταξη σχετικά με το καθεστώς ένταξης των προσληφθέντων πυροσβεστών πενταετούς θητείας στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό

Η τροπολογία που κατατέθηκε προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των πυροσβεστών πενταετούς θητείας, με στόχο την επίλυση προβλημάτων τεχνικής και νομικής φύσεως. Ειδικότερα, προβλέπεται η τριετής παράταση της θητείας της ως άνω ιδιαίτερης κατηγορίας και η εν συνεχεία ένταξή της στο μόνιμο προσωπικό του Σώματος. Όσον αφορά στο μεταβατικό αυτό διάστημα, οι εν λόγω εντασσόμενοι φέρουν τον βαθμό του πυροσβέστη, ενώ δίνονται σε αυτούς πλήρη καθήκοντα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του πυροσβεστικού σώματος, επεκτείνεται ο χρόνος και το ωράριο απασχόλησής τους, με πρόσθετη αποζημίωση, καθώς επίσης προβλέπεται να διενεργούνται μεταθέσεις και αποσπάσεις γι' αυτή την κατηγορία.

Στο επίκεντρο των αντιθέσεων στην Ολομέλεια της Βουλής βρέθηκαν και οι παραπάνω διατάξεις, με τη ΝΔ να κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση ότι "εμπαίζει" και "κρατά σε ομηρία" αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία πυροσβεστών, αφήνοντας ανοικτές θέσεις για ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις.

Τροπολογία - Ρυθμίσεις σχετικά με την επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α. του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α.

Με τις διατάξεις της εν λόγω τροπολογίας διασφαλίζεται η νομιμότητα των δαπανών επιχορήγησης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Συγκεκριμένα, σε συμπλήρωση του ν. 4387/2016, προβλέπεται η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των ως άνω αναφερόμενων φορέων.

Τροπολογία - Ρυθμίσεις αναφορικά με προκαταβολές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας 

Η τροπολογία που κατατέθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σύμφωνα με την τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη, έχει στόχο, "για λόγους ίσης μεταχείρισης" να "διευρύνει το φάσμα", διασαφηνίζοντας τη δυνατότητα του Δημοσίου να εξοφλεί προκαταβολικά το σύνολο των οφειλών του προς όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, όχι μόνο στη Δ.Ε.Η.. Επιπλέον, το Δημόσιο δύναται να προεξοφλεί προκαταβολικά στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας την εκτιμώμενη δαπάνη των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για ηλεκτρική ενέργεια για το τρέχον έτος.

ΑΡΧΕΙΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ Κ.Ο.
syrizandxa320_182_445844kk3550_334_351008aneksa_ellinesenwsh-kentrwwn
Διάβασε, σχολίασε, βαθμολόγησε τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί
Στο τέλος κάθε μήνα, το Vouliwatch αποστέλλει στους Βουλευτές τις πιο δημοφιλείς προτάσεις και ιδέες.
Αν οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές ανταποκριθούν, το Vouliwatch δημοσιεύει το αποτέλεσμα.
Top