Navigation Menu
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
To “VouliWatch” είναι η πρώτη ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα που μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πως λειτουργεί η νομοθετική εξουσία, να επικοινωνήσουμε, να αξιολογήσουμε και να ελέγξουμε τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας, βουλευτές και ευρωβουλευτές.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

H/O βουλευτής Μπαλωμενάκης Αντώνιος απάντησε σε ερώτηση
H/O βουλευτής Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος απάντησε σε ερώτηση
Νέο περιεχόμενο σε "Κεραμέως Νίκη" από τον χρήστη gantzol
H/O βουλευτής Σταματάκη Ελένη απάντησε σε ερώτηση
Νέο περιεχόμενο σε "Σπίρτζης Χρήστος" από τον χρήστη marios almpanis
Bουλευτές και Πολιτικοί στο
  • Η/Ο Ψαριανός Γρηγόριος δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στο προφίλ του/της!
  • Η/Ο Ψαριανός Γρηγόριος δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στο προφίλ του/της!
  • Η/Ο Ψαριανός Γρηγόριος δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στο προφίλ του/της!
  • Η/Ο Μουμουλίδης (Θέμης) Θεμιστοκλής δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στο προφίλ του/της!
  • Η/Ο Μουμουλίδης (Θέμης) Θεμιστοκλής δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στο προφίλ του/της!
  • Η/Ο Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω) δημοσίευσε ένα νέο στο προφίλ του/της!
  • Η/Ο Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω) δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στο προφίλ του/της!

Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις | 23/3/2017

Με το παρόν σχέδιο νόμου, το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής, ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/61/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει κανονιστικές διατάξεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ φορέων κοινής ωφέλειας, με σκοπό την είσοδο νέων φορέων εκμετάλλευσης δικτύου για τη χρήση και εγκατάσταση υλικών υποδομών για υψίρρυθμα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα, για το συντονισμό των τεχνικών έργων δημιουργείται η υποχρέωση στους φορείς που εκτελούν ή προγραμματίζουν να εκτελέσουν νέα έργα εγκατάστασης υποδομών, να διαθέτουν στοιχεία για τα έργα αυτά μέσω ενός ενιαίου σημείου πληροφόρησης, ήτοι μιας διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Περαιτέρω,  κάθε φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου υποχρεούται, με την επιφύλαξη των προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο νόμου, να ικανοποιεί κάθε αίτηση πρόσβασης στην υλική του υποδομή. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, οποιοσδήποτε από τους φορείς δύναται να ζητήσει την παρέμβαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία ορίζεται ως το Εθνικό 'Οργανο Επίλυσης Διαφορών, και ως εκ τούτου αποφασίζει για την επίλυση της διαφοράς.

Με στόχο την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, κρίνεται επιβεβλημένη η ύπαρξη υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως τον τελικό χρήστη, και, ως εκ τούτου, η προσαρμογή της υλικής υποδομής εντός του κτιρίου σε υψηλές ταχύτητες. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχέδιου, όλα τα νέα κτίρια ή όσα έχουν υποστεί μείζονα ανακαίνιση θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με υλική υποδομή τέτοια, ούτως ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των τελικών χρηστών με τα υψίρρυθμα δίκτυα. Ενόψει των ανωτέρω, το νομοσχέδιο καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους παρόχους, τον τρόπο καταβολής των σχετικών τελών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ενώ συμπληρώνονται και τροποποιούνται υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Τροπολογία - Ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού του καθαρού κόστους παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Ν. Παππά, η εν λόγω τροπολογία, με τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας,  στοχεύει να θέσει "τέλος στην πορεία απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)", "προς όφελος των ανταγωνιστών τους", και να καλυφθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία - Ρυθμίσεις σχετικά με τον διορισμό προσωρινού επιτρόπου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας

Η κυρωθείσα τροπολογία συμπληρώνει τις διατάξεις του ν. 2121/1993 που αφορούν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, ορίζοντας τον διορισμό προσωρινού επιτρόπου από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.

ΑΡΧΕΙΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ Κ.Ο.
syrizandxa320_182_445844kk3550_334_351008aneksa_ellinesenwsh-kentrwwn
Διάβασε, σχολίασε, βαθμολόγησε τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί
Στο τέλος κάθε μήνα, το Vouliwatch αποστέλλει στους Βουλευτές τις πιο δημοφιλείς προτάσεις και ιδέες.
Αν οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές ανταποκριθούν, το Vouliwatch δημοσιεύει το αποτέλεσμα.
Top