Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu
Διαβάστε και αξιολογήστε τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί!

Ευτυχώς που… πατάξαμε και φέτος το λαθρεμπόριο στα καύσιμα

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας Το πλήθος των νομοθετικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων, πολλές από τις οποίες περνάνε από χρόνο σε χρόνο και από υπουργό σε υπουργό, είναι το θέμα της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Β’ Αθηνών με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Γρηγόρης Ψαριανός στους Υπουργούς Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Είναι η πολλοστή φορά που ο βουλευτής καταθέτει ερώτηση για το θέμα της κλοπής, της νοθείας και του λαθρεμπορίου στα καύσιμα καθώς από το 2009, που ξεκίνησε η νομοθέτηση, και ενώ έχουν ψηφιστεί δεκάδες διατάξεις και συγκροτούνται συνεχώς νέες επιτροπές και όργανα, οι εκκρεμότητες διαιωνίζονται ενώ το κράτος χάνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ενδεικτικά, μόνο το 2016 συγκροτήθηκαν δύο ακόμη όργανα στο Υπουργείο Οικονομικών, η Ομάδα Διοίκησης Έργου και το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, ενώ ταυτόχρονα άλλες υπηρεσίες και τμήματα για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας παραμένουν σοβαρά υποστελεχωμένα, γεγονός που αποτελεί τη συνήθη δικαιολογία από πλευράς Υπουργείων για την μη πάραξη του προβλεπόμενου έργου. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: Προς τους Υπουργούς: α) Οικονομίας και Ανάπτυξης β) Περιβάλλοντος και Ενέργειας γ) Οικονομικών ΘΕΜΑ: «Λαθρεμπόριο καυσίμων: 20 χρόνια μελέτες, νομοθετικές ρυθμίσεις και σύσταση οργάνων με αποτέλεσμα 600 εκ. ευρώ / χρόνο απώλειες για το κράτος» Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από τότε που το κράτος ξεκίνησε επισήμως την προσπάθεια για την πάταξη του λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων. Το 1998 ξεκίνησε η εκπόνηση των σχετικών μελετών, διαδικασία που διήρκησε 12 χρόνια, έως το 2009, οπότε και ξεκίνησε η νομοθέτηση. Σήμερα, μετά από πλήθος μελετών, νομοθετικών διατάξεων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, συγκρότηση ειδικών υπηρεσιών, επιτροπών και οργάνων, εξακολουθούν να υπάρχουν νομοθετικές και τεχνικές εκκρεμότητες που η ρύθμιση τους συνεχώς καθυστερεί, ενώ το κράτος χάνει κάθε χρόνο περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ από το λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Μόνο το 2016 συγκροτήθηκαν δύο ακόμη όργανα του Υπουργείου Οικονομικών για τον συντονισμό και υλοποίηση των δράσεων στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και συγκεκριμένα: 1. Με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1076560 ΕΞ 17-5-2016 ΑΥΟ (ΑΔΑ: 7Ω1ΓΗ-730), συστήθηκαν Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με στόχο την ολοκλήρωση των παρακάτω δράσεων: – εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών υγρών καυσίμων στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. – Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου – εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων...

Περισσότερα

Εξοντωτικό μείγμα φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες

Θα επιτρέπεται να έχει κανείς δική του δουλειά και επιχειρηματική δραστηριότητα ή θα πρέπει όλοι στην Ελλάδα να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι; Το παραπάνω επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, σε Ερώτηση τους προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς (Β’ Αθήνας), Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β’ Αθήνας). Το Ποτάμι, σταθερά από την είσοδό του στη Βουλή υποστηρίζει ότι οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών, οι οποίες κυμαίνονται από 50% ως 80% του καθαρού τους εισοδήματος, οδηγούν σε εξάντλησή τους, σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, σε κλείσιμο βιβλίων, σε εισφοροαποφυγή και φοροαποφυγή, σε «μαύρη» εργασία, σε φυγή στο εξωτερικό είτε των ιδίων είτε της έδρας τους. Ήδη, τη διετία 2015-2016 έκλεισαν τα βιβλία τους 105.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ξεπεράσει τα 30 δις ευρώ. Οι βουλευτές από ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ μετά και την ψήφιση του «νέου ασφαλιστικού» που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους επαγγελματίες, ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν για το τι σκοπεύουν να κάνουν με το ύψος των εισφορών, το οποίο είναι απολύτως απαγορευτικό για οποιονδήποτε θελήσει να επιχειρήσει στην Ελλάδα, αν έχουν κάποια στρατηγική για να αντιστρέψουν τη συνεχώς αυξανόμενη τάση προς τη μαύρη εργασία και πώς σκοπεύουν να αποτρέψουν νέες μειώσεις συντάξεων όταν είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές θα είναι μειωμένα; Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής: Προς: α) τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, β) τον Υπουργό Οικονομικών, γ) την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΜΑ: «Εξοντωτικό μείγμα φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες» Το Ποτάμι σταθερά από την είσοδό του στη Βουλή και ειδικότερα μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, υποστηρίζει ότι οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις των ελεύθερων επαγγελματιών και γενικότερα των επιτηδευματιών θα οδηγήσει σε εξάντλησή τους, σε κλείσιμο βιβλίων, σε εισφοροαποφυγή και φοροαποφυγή, σε αδήλωτη εργασία, σε φυγή στο εξωτερικό. Υπενθυμίζεται ότι οι επιβαρύνσεις στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή επιτηδευματίας κυμαίνονται από 50% ως 80% του καθαρού του εισοδήματος και πιο συγκεκριμένα αναλύονται σε: 20% επί του καθαρού εισοδήματος για εισφορά για κύρια σύνταξη, 6,95% για τον κλάδο υγείας, 7% για επικουρική σύνταξη (για...

Περισσότερα

Τι κίνητρα δίδονται για την επιχειρηματικότητα;

Αθήνα, 6/12/2016 Το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας και τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αναδεικνύουν με ερώτηση τους προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας οι βουλευτές Β’ Αθηνών με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Γρηγόρης Ψαριανός και Γιώργος Αμυράς. Οι δύο βουλευτές παραθέτουν στοιχεία από τις πρόσφατες έρευνες που μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι. Ενδεικτικά: – Σύμφωνα με το World Economic Forum, σε ένα σύνολο 30 μεγάλων πόλεων της Ευρώπης, η Αθήνα είναι τελευταία στην προτίμηση για ίδρυση νεοφυούς επιχείρησης. – Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΒΕΑ, το τελευταίο 9μηνο του 2016 μπήκε λουκέτο σε 25.000 επιχειρήσεις. – Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ, 200.000 επιπλέον άτομα διέκοψαν ή ανέστειλαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα το 2015 σε σχέση με το 2014, καθιστώντας το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα δυσμενέστερο σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καινοτομίας. Στο ήδη παγωμένο κλίμα που υπάρχει στην αγορά, προστίθεται από την 1η Ιανουαρίου, ο νέος τρόπος υπολογισμού εισφορών για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που, σε συνδυασμό με τη φορολόγηση, θα οδηγήσει πάνω από το 60% του καθαρού εισοδήματος τους να αποδίδεται στο κράτος. Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: Προς: α) τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, β) τον Υπουργό Οικονομικών, γ) την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΜΑ: «Τι κίνητρα δίδονται για την επιχειρηματικότητα;» Τα στοιχεία για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το World Economic Forum, σε ένα σύνολο 30 μεγάλων πόλεων της Ευρώπης, η Αθήνα είναι τελευταία στην προτίμηση για ίδρυση νεοφυούς επιχείρησης. Επίσης, βάσει στοιχείων του ΕΒΕΑ, το τελευταίο 9μηνο του 2016 μπήκε λουκέτο σε 25.000 επιχειρήσεις στο σύνολο της χώρας, δηλαδή σε 6.000 περισσότερες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενώ για την ίδια περίοδο οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων ήταν μειωμένες κατά 10,4%. Κάμψη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα προκύπτει και στην τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ ( Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών), σύμφωνα με την οποία 200.000 επιπλέον άτομα διέκοψαν ή ανέστειλαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα το 2015 σε σχέση με το 2014. Η έκθεση υπό τον τίτλο «Επιχειρηματικότητα 2015 – 2016: Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική του επιχειρηματικού συστήματος» που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση του ΙΟΒΕ αναφέρει στα αποτελέσματα της έρευνας...

Περισσότερα

Από το 2011 εκκρεμεί η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με την Γ.Γ.Π.Σ.

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 1/12/2016 «Από το 2011 εκκρεμεί η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με την Γ.Γ.Π.Σ.» Το 2011 έγινε η πρώτη νομοθέτηση. Το 2013 η τεχνική υποδομή ήταν έτοιμη να μπει σε πλήρη λειτουργία. Την 1η Ιανουαρίου του 2015 καταργούνται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου του 2011 και δημιουργείται νομοθετικό κενό. Εντός του 2016 ετοιμάζονται οι νέες διατάξεις και… μπαίνουν στο συρτάρι του Υπουργείου Οικονομικών. Ο λόγος, για το «περίφημο» μέτρο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τις πληροφοριακές υποδομές του Υπουργείου Οικονομικών, η κατάθεση του οποίου συνεχώς αναβάλλεται με αποτέλεσμα να χάνονται κάθε μέρα φορολογικά έσοδα μεγάλου ύψους. Το θέμα αναδεικνύει με ερώτηση του προς τον Υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής Β’ Αθηνών με το ΠΟΤΑΜΙ, Γρηγόρης Ψαριανός. Ο βουλευτής ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους η νομοθετική ρύθμιση του μέτρου που πρόκειται να συμβάλει δραστικά στον περιορισμό και στην αντιμετώπιση τις φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια στην αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους, έχει παγώσει και πότε τελικά σκοπεύει να προχωρήσει η νομοθέτηση και η εφαρμογή του; Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: Προς τον Υπουργό Οικονομικών Θέμα: Από το 2011 εκκρεμεί η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με την Γ.Γ.Π.Σ. Μεγάλο μέρος φορολογικών εσόδων χάνονται καθημερινά εξαιτίας του παγώματος από την ηγεσία του Υπουργείου οικονομικών των σχετικών ρυθμίσεων για την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τις πληροφοριακές υποδομές του υπουργείου οικονομικών και την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Η περίφημη τροπολογία με τις διατάξεις είναι έτοιμη εδώ και πολλούς μήνες αλλά η κατάθεση της σε κάποιο νομοσχέδιο συνεχώς αναβάλλεται. Οι αρχικές διατάξεις για την υποχρέωση αποστολής των δεδομένων πωλήσεων λιανικής των ταμειακών μηχανών στην Γ.Γ.Π.Σ. είχαν νομοθετηθεί από το 2011 με τον ν.3943/2011. Όμως με νόμο που τέθηκε σε εφαρμογή την 1/1/2015 (ν. 4308/2014) καταργήθηκαν οι διατάξεις που έδιναν στον Υπουργό την εξουσιοδότηση να εξειδικεύσει το μέτρο και να εκδώσει την σχετική υπουργική απόφαση. Ο εξυπηρετητής (server) για την υποδοχή και την επεξεργασία των δεδομένων είναι έτοιμος από το Φθινόπωρο του 2013. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους δόθηκαν και οι πρώτες άδειες, 54 στον αριθμό, ταμειακών μηχανών νέου τύπου και ξεκίνησαν 600 φορολογικοί μηχανισμοί και οι ταμειακές μηχανές νέου τύπου να στέλνουν δεδομένα....

Περισσότερα

Καταπέφτουν τα πορίσματα φορολογικών ελέγχων στα Διοικητικά Δικαστήρια

Δικαίωση από τα διοικητικά Δικαστήρια του 70% των φορολογουμένων, που προσφεύγουν σε αυτά για φορολογικά αδικήματα για το διάστημα 2013 – 2016, καταγγέλλουν οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς (Β’ Αθήνας), Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β’ Αθήνας), σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή προς τους Υπουργούς Οικονομικών Δικαιοσύνης. Οι βουλευτές, επικαλούμενοι σχετικό άρθρο εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας αναφέρουν, ότι όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι, που δικαιώθηκαν δικαστικά, είχαν προσφύγει, ως όφειλαν, στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αλλά οι προσφυγές τους απορρίφθηκαν και μάλιστα στην πλειονότητά τους σιωπηρά μετά την πάροδο των προβλεπόμενων 120 ημερών, χωρίς καν να εξεταστούν. Ειδικότερα, οι βουλευτές εκφράζουν τον προβληματισμό τους τόσο ως προς τον τρόπο διεξαγωγής και τεκμηρίωσης των φορολογικών ελέγχων, όσο και ως προς την λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, ενώ επισημαίνουν ότι η σε τέτοιο βαθμό ακύρωση των πορισμάτων ελέγχου από τα Διοικητικά Δικαστήρια για ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους βάλλει συνολικά την αξιοπιστία της φορολογικής Διοίκησης και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτή, ενώ υπονομεύει την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής με ενδεχόμενο κίνδυνο για τα δημοσιονομικά της Χώρας. Συγκεκριμένα, οι βουλευτές του Ποταμιού καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν τους λόγους, για τους οποίους τόσο μεγάλο ποσοστό φορολογουμένων δικαιώνεται από τα Δικαστήρια και ποιο είναι το κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο από τυχόν επιστροφές ποσών, που είχαν καταβληθεί στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατά την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και θα πρέπει να επιστραφούν. Επιπλέον, ζητούν από τους Υπουργούς να ενημερωθούν σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες θα προβούν, για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον, προτείνοντάς τους την εκπαίδευση, στελέχωση και υποστήριξη τόσο των ελεγκτών όσο και των μελών της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με ταυτόχρονη επανεξέταση του τρόπου αξιολόγησης τους. Τέλος, ρωτούν, αν προτίθενται να συστήσουν εξειδικευμένο Σώμα φορολογικών Δικαστών, που να ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με φορολογικές υποθέσεις. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: Προς: τον κ. Υπουργό Οικονομικών τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης ΘΕΜΑ: «Καταπέφτουν τα πορίσματα φορολογικών ελέγχων στα Διοικητικά Δικαστήρια» Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», με βάση τα στοιχεία από τον Αύγουστο του 2013 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2016 επτά στους δέκα φορολογουμένους που προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια για φορολογικά αδικήματα δικαιώθηκαν. Συγκεκριμένα σε σύνολο 604 δικαστικών αποφάσεων, οι 440 ήταν εν όλω ή εν...

Περισσότερα

Τάξη στο χάος

Ξεκίνησε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας η δημοπρασία για τη διεκδίκηση των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών. Μετά από 27 χρόνια και για πρώτη φορά θα μπουν στα κρατικά ταμεία χρήματα που οφείλουν οι χρήστες του δημόσιου αγαθού των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Τους κοστίσαμε 50 εκατ. ευρώ από φόρους οι οποίοι δεν εισπράχθηκαν κατά το παρελθόν ενώ ήταν ψηφισμένοι από τη Βουλή. Τους κοστίζουμε ακόμα περισσότερο με την τάξη που βάζουμε στο χαώδες τοπίο το οποίο με μαεστρία ήλεγχαν. Είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση προσπαθεί να χαλιναγωγήσει τα ασύδοτα ολιγοπώλια και να βάλει κάποιους κανόνες για να δαμάσει το, για πολλούς ευνοϊκό, χάος. Από το ποδόσφαιρο μέχρι τις άδειες των καναλιών και τον έλεγχο των δανείων των ΜΜΕ, είναι φανερό πως οι κακομαθημένες, ανεξέλεγκτες, κρατικοδίαιτες ελίτ, τα έχουν βρει μπαστούνια. Και η αντιπολίτευση μας κατηγορεί για διαγωνισμό παρωδία και μας απειλεί ότι όταν επανέλθει στα πράγματα θα ακυρώσει τον διαγωνισμό. Δηλαδή δεν ήταν παρωδία η ανοιχτή μεθόδευση, με την οποία παρέδωσαν κοψοχρονιά τον αέρα της χώρας στη Digea, την σύμπραξη των ιδιωτικών καναλιών, βγάζοντας «εκτός» την «σπάταλη» ΕΡΤ; Δηλαδή επιτέλους μετά από 30 χρόνια θα δοθούν για πρώτη φορά, νόμιμες άδειες κι αν ποτέ πάρει την εξουσία η ΝΔ θα τις ανακαλέσει και θα επιστρέψει τα λεφτά; Όσο και αν δεν αρέσει στην αντιπολίτευση, στην ελίτ και σε όλους αυτούς που συγκροτούν το πολυδάπανο τρίπτυχο της διαπλοκής, οι νόμοι πρέπει να ισχύουν γι’ όλους ανεξαρτήτως ονόματος, κύρους και βάρους...

Περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΑΛ. ΜΕΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – Ν/Σ “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ…”

Ομιλία Αλέξανδρου Μεικόπουλου στο ν/σ “Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας...

Περισσότερα

Ομιλία Στ. Αραχωβίτη στο Σ/Ν για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα

Ομιλία στο Σ/Ν για τις τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα: “Υποδεχόμαστε θετικά την Τροπολογία, σύμφωνα με την οποία καταργείται για το 2016 η επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια. Ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος που δεν μπορεί να επιβάλλεται σε παραγωγική γη. Η γη είναι το μέσο παραγωγής. Μπορεί να επιβληθεί φόρος επί του προϊόντος της παραγωγής, αλλά όχι επί του μέσου παραγωγής. Η Κυβέρνηση εργάζεται εντατικά, με σύστημα, με στόχο και με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας. Παρέλαβε μια διαλυμένη οικονομία, κοινωνία, δημόσια διοίκηση. Είναι γνωστό ότι είναι πολύ πιο εύκολο να αποδομείς, παρά να οικοδομείς. Εμείς διαλέξαμε το δυσκολότερο δρόμο: αυτόν της οικοδόμησης και της στήριξης των οικονομικά...

Περισσότερα

{Ανάπτυξη μέσα από ριζικές αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών .}

Έως τώρα η φορολόγηση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων γινόταν στο εισόδημα με αναγνώριση μέρους εξόδων. Για τις επιχειρήσεις το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων (ποτέ όμως το σύνολο) . Για τα φυσικά πρόσωπα ελάχιστα από τα έξοδα αναγνωρίζονταν και αυτά ποτέ στο σύνολο τους . Παραδείγματος χάριν ιατρικά έξοδα ποσοστό 25% από το δαπανηθέν ποσό . Σε συνδυασμό με τον υπέρογκο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα , απέφευγαν τιμολόγια και αποδείξεις, που δεν αναγνώριζε η εφορία σαν έξοδα για να αποφύγουν μία πρόσθετη αιμορραγία στην ήδη εξασθενημένη οικονομική κατάσταση τους . Η όλη αυτή πρακτική και φιλοσοφία στον τρόπο φορολόγησης είχε σαν αποτέλεσμα το κράτος να μην έχει τα έσοδα που χρειαζόταν για την σωστή λειτουργία των υπηρεσιών του . Ένα μεγάλο μέρος επαγγελματιών να φοροδιαφεύγει εις βάρος του κοινωνικού συνόλου . Από υπολογισμούς που έχουν γίνει κατά καιρούς, ο τζίρος, χωρίς την έκδοση φορολογικών παραστατικών, (μαύρο χρήμα) στην πατρίδα μας κινείται στα εξήντα δισεκατομμύρια ευρώ! Με την πρόταση φορολογίας που ακολουθεί επιδιώκουμε την Πάταξη της φοροδιαφυγής -Ανάπτυξη της οικονομίας- Δικαιοσύνη για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών , στην συνεισφορά τους, για την πρόοδο του Ελληνικού Κράτους. Α) Φορολόγηση στο τέλος κάθε φορολογικής χρήσης του πλεονάσματος και όχι του εισοδήματος. Το πλεόνασμα προκύπτει από την αφαίρεση όλων ανεξαιρέτως των εξόδων, είτε πραγματοποιούνται με μετρητά-διατραπεζική πληρωμή -χρήση χρεωστικής η πιστωτικής κάρτας. Οποιεσδήποτε δαπάνες αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά . Δεν λογίζονται ως έξοδα οι αγορές πολύτιμων μετάλλων και λίθων σε οποιαδήποτε μορφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πωλητής διαχωρίζει την αξία του χρυσού από κάποιο κόσμημα από την συνολική τιμή και λαμβάνεται ως έξοδο το υπόλοιπο του τιμήματος. Όλες οι συναλλαγές είτε αφορούν πώληση -παροχή υπηρεσιών-ενοικίαση ακινήτων-χωρίς κατηγοριοποίηση επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. σε ποσοστό που θα οριστικοποιηθεί, μετά από επιστημονική μελέτη του φορολογικού νόμου.Ενδεικτικά το ορίζουμε στο 10% . Β)Όσον αφορά το ποσοστό φορολόγησης του πλεονάσματος με την ίδια λογική και πάντα ενδεικτικά ορίζετε σε 35%. Σε ότι αφορά τις εταιρίες η φορολόγηση των κερδών θα γίνετε μετά την διανομή στους εταίρους . Έτσι ώστε να αφαιρεθούν τα όποια έξοδα έχει πραγματοποίηση ο κάθε μέτοχος. Γ) Στο νέο φορολογικό πλαίσιο παύουν οριστικά οι εταιρίες χωρίς εταίρους που ήταν δημιούργημα του παλαιού φορολογικού συστήματος όπως οι Μ.Ε.Π.Ε. Οι επιχειρήσεις αυτές χάνουν...

Περισσότερα

Εργόσημο

Σήμερα σε όλη την επικράτεια απασχολούνται χιλιάδες ανασφάλιστοι αλλοδαποί εργάτες γης που μένουν στη χώρα «χωρίς χαρτιά» με αποτέλεσμα: -Οι αγρότες / εργοδότες να μην μπορούν να περάσουν στα έξοδά τους τα μεροκάματα που πληρώνουν. -Ο ΟΓΑ να έχει μια τεράστια απώλεια εσόδων λόγω ανασφάλιστης εργασίας. -Οι ίδιοι οι μετανάστες να είναι ευάλωτοι σε ακραία εργασιακή εκμετάλλευση Στο νομοσχέδιο των συνεταιρισμών που ψηφίσαμε πριν λίγο καιρό συμπεριελήφθη διάταξη για το εργόσημο των αλλοδαπών αγρεργατών. Ήμουν ανάμεσα σε αυτές και αυτούς που πάλεψαν για την συμπερίληψη αυτής της διάταξης: – Όχι μόνο για τους αγρότες, που θα μπορούν να βρουν τα απαραίτητα «χέρια» για τις αγρεργασίες τους. – Όχι μόνο για τους πρόσθετους πόρους, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα ταμεία του ΟΓΑ με την καταπολέμηση της εισφοροαποφυγής των αγρεργατών και την απόδοση του 10%% του εργόσημου για την υγειονομική τους περίθαλψη. – ΑΛΛΆ κυρίως για την καταπολέμηση της αδήλωτης και αβέβαιης εργασίας των ημεδαπών και αλλοδαπών εργατών γης, που εργάζονται δίχως ασφάλιση, δίχως δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και γίνονται θύματα εκμετάλλευσης , όπως είδαμε και με την ακραία περίπτωση της Μανωλάδας. Η Νέα ∆ηµοκρατία, με τους βουλευτές και τομεάρχες της, αντιστάθηκε διότι θεώρησε ότι το εργόσηµο είναι ένας τρόπος να νομιμοποιηθούν «παράνομοι οικονομικοί μετανάστες». Ήταν ενάντιοι γιατί επιθυμούν οι εργάτες να βρίσκονται στην ευάλωτη κατάσταση της αβεβαιότητας για να μπορούν να είναι όχι μόνο φτηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό. Αλλά προ ολίγων ημερών υπογράφηκε και αποστέλλεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες η εγκύκλιος, σύμφωνα μα την οποία: -Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν πλέον, με αίτηση που θα υποβάλουν στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να ζητούν την απασχόληση εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων, μέχρι την συμπλήρωση του ανωτάτου αριθμού μετακλητών εργατών που προβλέπεται ανά Περιφέρεια. -Οι εργάτες γης που θα απασχολούνται μετά την έγκριση του σχετικού αιτήματος θα λαμβάνουν άδεια εργασίας εξάμηνης διάρκειας και θα ασφαλίζονται με τη διαδικασία του εργόσημου. Η διαδικασία αυτή: – διευκολύνει τους αγρότες να δίνουν νόμιμα αμοιβή και ασφάλιση στους αλλοδαπούς εργάτες γης που δουλεύουν ήδη με μαύρη εργασία, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την νομιμοποίηση της παραμονής τους. – επιτρέπει να δηλωθούν κανονικά τα μεροκάματα που πληρώνονται σήμερα σε παράνομα διαμένοντες αλλοδαπούς. Με αυτό ο αγροτικός κόσμος θα δικαιολογήσει ετήσια έξοδα κοντά στο 1 δις ευρώ, γεγονός...

Περισσότερα

Προτάσεις σχετικά με σειρά παθογενειών και χρόνιων προβλημάτων της Ελληνικής Διοίκησης και κοινωνίας

Πιστεύω πως μερικές από αυτές τις προτάσεις είναι υλοποιήσιμες ώστε η Ελλάδα εν τέλει να διεκδικήσει κάποια καλύτερη θέση εντός Ε.Ε ως εναλλακτική αναμφίβολα πρέπει να τεθεί υπόψιν η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος με ταυτόχρονη διαγραφή χρέους και υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών ως αντίβαρα των ενδεχόμενων δημοσιονομικών αναταραχών εκείνης της περιόδου . -ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΣΚΑΦΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΥΣΧΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ -ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΠΟΤΑ -ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ -ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ -ΑΝΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ 2.000 ΚΑΘΑΡΑ -ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ 1.500 ΚΑΘΑΡΑ -Ο ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ -Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ -ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ -ΙΔΡΥΣΗ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε -ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ -ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ -ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΦΟΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΤΩΝ Α.Ε ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 1,5 -ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25.000 -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ -ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ,ΤΗΣ ΠτΔ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ -ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ Δ.Ε.Κ.Ο ΜΕΣΩ Ε.Σ.Π.Α -ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤτΕ -ΚΟΥΡΕΜΑ 50% ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΜΕ 15ΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ – ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ -ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ ,ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) -ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ Φ.Π ΚΑΙ 200.000 ΑΠΟ Ν.Π ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ -ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΑ 10.000Ε -ΘΕΣΠΙΣΗ 150 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ Φ.Π ΚΑΙ 200 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ Ν.Π -ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 2 ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ...

Περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ “ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Κατά τη ζωντανή συζήτηση στη Βουλή της 2ης Επίκαιρης Ερώτησης της Χαράς Κεφαλίδου, μέσα σε ενάμισι μήνα, για το θέμα της φορολόγησης των ιδιοκτητών για ανείσπρακτα ενοίκια του έτους 2015, ο Υπουργός κ. Αλεξιάδης δήλωσε ότι 15 εργάσιμες, προ της λήξης προθεσμίας υποβολής φορολογικής Δήλωσης, δίνεται η μεγάλη ευκαιρία στο Υπουργείο να ενημερώσει επισήμως (!!!) τους φορολογούμενους ότι τώρα οι καταθέσεις αγωγών εξαιρούνται από την αποχή των δικηγόρων και δεν απαιτείται πια άδεια για την κατάθεση τους. Οπότε, με αυτό τον τρόπο, έλυσε το πρόβλημα χιλιάδων φορολογούμενων. Στέλνει τους πολίτες τρέχοντας στα δικηγορικά γραφεία και με τα χρήματα που δεν έχουν στην τσέπη, να καταθέτουν άρον-άρον αγωγές για να μην φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν απέκτησαν!!!. Η Πρόταση της βουλευτού της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Χαράς Κεφαλίδου για απλοποίηση της διαδικασίας με την απλή συν-υποβολή αντιγράφου Εξωδίκου στον μισθωτή, δεν έχει brand name Σύριζα και συνεπώς δεν προκρίνεται ως λύση. Έτσι στέκεται στο πλευρό των ταλαιπωρημένων πολιτών η Κυβέρνηση του ηθικού πλεονεκτήματος. Σχετικό link Δείτε περισσότερα...

Περισσότερα

Σκανδαλώδης τροποποίηση της νομοθεσίας πόθεν έσχες από την Κυβέρνηση δίνει δικαίωμα κατοχής εξωχώριων εταιρειών (offshore) σε πολιτικά πρόσωπα

Επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νίκο Παρασκευόπουλο και τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο για τη σκανδαλώδη τροποποίηση της νομοθεσίας πόθεν έσχες από την Κυβέρνηση που δίνει το δικαίωμα κατοχής εξωχώριων εταιριών (offshore) σε πολιτικά πρόσωπα κατέθεσε σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Με πρώτο υπογράφοντα τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης καταγγέλλουν τις κυβερνητικές σκοπιμότητες που κρύβονται πίσω από τα πολυνομοσχέδια των χιλιάδων σελίδων που «φανερώνoυν το πραγματικό ήθος της κυβερνητικής πλειοψηφίας και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την έννοια της διαφάνειας». Με αφορμή τα όσα απίστευτα είδαν το φως της δημοσιότητας για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τονίζουν μεταξύ άλλων ότι ενώ με την παλαιότερη διάταξη απαγορευόταν ρητά η συμμετοχή βουλευτών και υπουργών σε εταιρίες που εδρεύουν σε Κράτος με ιδιαιτέρως ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, κατάλληλο για φοροαποφυγή, το μόνο κριτήριο της απαγόρευσης με τη νέα διάταξη είναι η φορολογική συνεργασία με τις φορολογικές αρχές! Προσθέτουν δε ότι μ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται πλέον η φοραποφυγή, εφ΄ όσον αυτή γίνει μέσω χώρας που είναι φορολογικά συνεργάσιμη. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καλούν ευθέως την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δώσει άμεσα εξηγήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό για το ποια είναι η σκοπιμότητα αυτής της ρύθμισης και ποιοι είναι οι κατεπείγοντες λόγοι που την υποχρέωσαν να εντάξει αυτήν τη ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο. Επιπλέον, η Νέα Δημοκρατία ζητά την κατάργηση της εν λόγω διάταξης και επισημαίνει τον κίνδυνο που δημιουργείται από τη δημοσίευση της, καθώς είναι σαφές ότι θα ευνοήσει τα πολιτικά πρόσωπα εκείνα, που κατά παράβαση του νόμου, κατείχαν ή συμμετείχαν σε εξωχώριες εταιρίες.  Επισυνάπτεται η Επίκαιρη Επερώτηση Επίκαιρη Επερώτηση Προς τους: 1. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νίκο Παρασκευόπουλο, 2. Αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Θέμα: Σκανδαλώδης τροποποίηση της νομοθεσίας πόθεν έσχες από την Κυβέρνηση δίνει δικαίωμα κατοχής εξωχώριων εταιρειών (offshore) σε πολιτικά πρόσωπα. Η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποτελεί το πρότυπο κακής νομοθέτησης. Μέχρι τώρα υπήρχε η αίσθηση ότι η υπολειτουργία του Κοινοβουλίου ήταν το τραγικό αποτέλεσμα της παροιμοιώδους ανεπάρκειας της Kυβέρνησης. Όμως μετά και τα όσα βλέπουν το φως της...

Περισσότερα

Φορολογικοί Παράδεισοι για Υπουργούς ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ VS Φοροεπιδρομή στους Έλληνες

Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τροποποίησαν διάταξη που απαγόρευε σε πολιτικούς και κρατικούς λειτουργούς να μετέχουν σε offshore εταιρείες, ώστε πλέον να επιτρέπεται η συμμετοχή τους σε εταιρείες με έδρα 28 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, οι Νήσοι Κέιμαν, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ κ.ά. H Ευρωβουλευτής του S&D Εύα Καϊλή, με κατεπείγουσα ερώτησή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητά να μάθει αν η τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 8 ν. 3213/2003 επιβλήθηκε στην Ελλάδα ως προαπαιτούμενο του Μνημονίου για τη δανειοδότηση της χώρας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. “Φταίνε οι προηγούμενοι; Είναι όλοι ίδιοι; Το ζήτησε η τρόικα στα προαπαιτούμενα; H αναδρομική ισχύς προστατεύει κάποιους; Αντί να αυστηροποιεί το πλαίσιο και τους κανόνες για τη διαφάνεια του πολιτικού χρήματος, ώστε να κλείνουμε τις παγκόσμιες διαδρομές του παράνομου χρήματος και της μίζας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τις ανοίγει διάπλατα. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ήταν ανίκανη και ιδιοτελής αυτή η κυβέρνηση, καταστρέφοντας τη χώρα για το μικροκομματικό της συμφέρον, δυστυχώς τώρα αποδεικνύεται ότι είναι κυβέρνηση offshore, που διευκολύνει νομοθετικά τις δικές της διαδρομές. Συμπτωματικά με την άρση της απαγόρευσης απαλλάσσει αναδρομικά και δικά της στελέχη από τις συνέπειες της παράβασής της!…”. Δήλωσε η Εύα Καϊλή. “Η διαφάνεια είναι προϋπόθεση της ποιότητας της δημοκρατίας. Τέτοιες διατάξεις αποτελούν ντροπή και αποκαλύπτουν περίτρανα τις προθέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το περιβόητο “ηθικό πλεονέκτημά” της έχει προ πολλού καταστεί ανέκδοτο. Πώς λοιπόν με τέτοιες νομοθετικές ενέργειες να πιστέψουν και να εμπιστευτούν οι πολίτες το πολιτικό σύστημα; Η πραγματική πολιτική ηθική ξεκινά από τους ίδιους τους θεσμούς. Από τους νόμους και τους κανόνες, οι οποίοι θα είναι ίδιοι για όλους και όλοι θα είναι ίσοι ενώπιόν τους. Αλλά οι πολιτικοί οφείλουν να ασκούν πολιτική πρώτα δια του παραδείγματος”, κατέληξε η Ευρωβουλευτής. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: “Με διάταξη που χαρακτηρίστηκε ως σκανδαλώδης ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων την 22-5-2016 στο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα (7.500 σελίδων) τροποποίηση του άρθρου 8 Ν. 3213/2003, που προέβλεπε ποινές φυλάκισης, χρηματικά πρόστιμα και έκπτωση από δημόσια αξιώματα για όσους υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους και κρατικούς αξιωματούχους μετείχαν σε εξωχώριες εταιρείες. Η τροποποίηση αυτή έδωσε το δικαίωμα στους παραπάνω να κατέχουν ή να μετέχουν σε εξωχώριες εταιρείες, αρκεί οι χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένες να είναι «φορολογικά συνεργάσιμες». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι,...

Περισσότερα

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Ν. Χουντή για τη φορολόγηση ελληνικών επιχειρήσεων με έδρα τη Βουλγαρία: Αν η ελληνική φορολογική διοίκηση το αποφασίσει, οι Έλληνες επιχειρηματίες που «μετανάστευσαν» στη Βουλγαρία δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν τη φορολόγηση τους και στην Ελλάδα.

Ενώ μπορεί να αποθαρρυνθεί η «μετανάστευση» επιχειρήσεων σε Βουλγαρία, Κύπρο κ.α. αν εφαρμοστεί συστηματικά η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη φοροαποφυγή, η ελληνική φορολογική διοίκηση πρακτικά δεν κάνει τίποτα. Όπως προκύπτει από την απάντηση της Κομισιόν, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να φορολογήσει ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, με έδρα κράτη συμβαλλόμενα της Σύμβασης του ΟΟΣΑ, αν οι επιχειρηματίες ζουν, έχουν οικογένεια και οικονομικές συναλλαγές στην Ελλάδα, καθώς, ως πρώτο κριτήριο φορολόγησης ορίζεται το κράτος όπου ο φορολογούμενος έχει «το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων». Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Ν. Χουντή αναφορικά με τη «μετανάστευση» ελληνικών εταιρειών στη Βουλγαρία με στόχο τη φοροαποφυγή, παραπέμπει στη διμερή Σύμβαση για τη φορολογία προσώπων με διπλή κατοικία που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Βουλγαρία (κατά το υπόδειγμα του ΟΟΣΑ) και αντίστοιχα στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών να φορολογήσουν ανάλογα τους πολίτες. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, στην ερώτησή του, αφού παρέθετε στοιχεία για τον τεράστιο όγκο ενεργών και ανενεργών ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, ζητούσε να πληροφορηθεί αν η Βουλγαρία δεσμεύεται να συνεργαστεί με την Ελλάδα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, κυρίως για τα κέρδη των ελλήνων επιχειρηματιών που εμφανίζουν ως έδρα τη Βουλγαρία, αλλά ζουν και διατηρούν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για τη φοροαποφυγή. Ο Ν. Χουντής τόνιζε ότι μόνο το τελευταίο διάστημα, δημιουργήθηκαν 60.000 Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από έλληνες επιχειρηματίες στη Βουλγαρία, λόγω εξαιρετικά χαμηλού φόρου. Από τις συνολικά 11.500 ελληνικών συμφερόντων βουλγαρικές επιχειρήσεις, μόλις οι 1.000 είναι ενεργές (θυγατρικές εταιρείες), το 84% δεν απασχολεί ούτε έναν εργαζόμενο, ενώ το 45% δεν έχει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βουλγαρία!!! Η Κομισιόν, απαντώντας στα καίρια ερωτήματα του Έλληνα ευρωβουλευτή, αναφέρει ότι, «σύμφωνα με το άρθρο 4 που αφορά στα κριτήρια της διμερούς σύμβασης Ελλάδας-Βουλγαρίας της 15ης Φεβρουαρίου 1991, και του Πρωτοκόλλου της του 2000, ένα φυσικό πρόσωπο με διπλή κατοικία θεωρείται ότι είναι κάτοικος μόνο του κράτους, με το οποίο είναι στενότερες οι προσωπικές και οικονομικές σχέσεις του (κέντρο ζωτικών συμφερόντων). Σημαντικότερο δηλαδή παράγοντα προσδιορισμού της φορολογικής κατοικίας ενός πολίτη, δεν αποτελεί η έδρα της επιχείρησής του, αλλά ο τόπος όπου ο επιχειρηματίας ζει, έχει οικογένεια και τις περισσότερες οικονομικές συναλλαγές. Στη συνέχεια, η...

Περισσότερα

Σενάρια νέας φοροεπιδρομής με αύξηση ΕΦΚ στα καύσιμα

Προς: – Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευ. Τσακαλώτο – Τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη – Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη Θέμα: Σενάρια νέας φοροεπιδρομής με αύξηση ΕΦΚ στα καύσιμα Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ μετά από δεκαπέντε μήνες καταστροφικής πολιτικής, ασυγχώρητες αυταπάτες, και εσκεμμένα ψεύδη, και αφού πρόσφατα νομοθέτησε δυσβάσταχτα φορολογικά μέτρα που επιβαρύνουν κυρίως τα λαϊκά στρώματα και τους επαγγελματίες, αλλά και μετά τις επιθετικές περικοπές σε όλους τους νέους συνταξιούχους, βρίσκεται για μια ακόμη φορά σε αναζήτηση πρόσθετων εσόδων. Η πίεση για «μέτρα εδώ και τώρα» οδηγεί σύμφωνα με πληροφορίες σε νέες φορολογικές επιβαρύνσεις – μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης – στα καύσιμα και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνησης, πέραν της βενζίνης, του LPG και της κηροζίνης . Μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που εκφράζονται ανησυχίες για πιθανή αύξηση στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς, που σημαίνει ότι ο έλληνας καταναλωτής κινδυνεύει να γίνει αποδέκτης ακόμη μεγαλύτερων αυξήσεων στο άμεσο μέλλον. Το μέτρο της αύξησης του ΕΦΚ στο ντίζελ κίνησης είναι τραγικό, καθώς πλήττει κατεξοχήν τον παραγωγικό ιστό της χώρας – βιομηχανία, μεταφορές, ακτοπλοΐα, logistics, αγροτοκτηνοτρόφους – και κατά συνέπεια τις τιμές των προϊόντων στο ράφι της εγχώριας αγοράς και την ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές περιβάλλον. Κρίσιμη όμως θα είναι η – για άλλη μια φορά – επιβάρυνση των πιο αδυνάτων, αυτών που με δυσκολία γεμίζουν το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους για να μεταβούν στην εργασία τους. Το κράτος «απατεώνας» που αφού παρακίνησε χιλιάδες πολίτες να αγοράσουν με κόπο ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, έρχεται ύστερα να αυξήσει τιμωρητικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και κάτω από την καθοδήγηση της αριστερής, δήθεν κοινωνικά ευαίσθητης κυβέρνησης και οδηγεί στην απόγνωση τους πιο αδύναμους. Αν και τα ποσοστά αύξησης των ΕΦΚ στα καύσιμα δεν έχουν ανακοινωθεί, οποιαδήποτε αύξηση θα προκαλέσει περαιτέρω μείωση της ζήτησης, λόγω και της γενικότερης πίεσης στα εισοδήματα από την εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων ενώ η πιθανή αύξηση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο πέρα από την άμεση αύξηση στο κόστος της εγχώριας παραγωγής, πολύ πιθανά θα αυξήσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού, άρα και τους λογαριασμούς ρεύματος της ΔΕΗ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επειδή, σήμερα η πετρελαιοκίνηση αντιπροσωπεύει μερίδιο της ελληνικής αγοράς – της τάξης του 49% – καθώς πολλοί καταναλωτές κατέφυγαν...

Περισσότερα

Panama Papers

Επιμένω στο θέμα των Panama Papers για ιδεολογικούς αλλά και πρακτικούς πολιτικούς λόγους. – Πρώτα οι ιδεολογικοί λόγοι: Παρ’ ότι είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες και σημαντικές αποκαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών, προβληματίζεσαι από την στάση των αυτοαποκαλούμενων φιλελευθέρων. Αυτοί είτε σιωπούν, είτε προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι φορολογικοί παράδεισοι είναι μια «δυσάρεστη» συνέπεια της κατά τα άλλα άψογης αυτορρυθμιζόμενης ελεύθερης αγοράς. Ο λόγος γι΄ αυτήν την απογοητευτική τους στάση οφείλεται στο δόγμα τους. Νομίζουν ότι ο φιλελευθερισμός είναι μόνο το δικαίωμα στο ελεύθερο επιχειρείν. Αλλά ο φιλελευθερισμός έχει και το πολιτικό του σκέλος, για το οποίο η αριστερά έδωσε μάχες. Πρόκειται για το δικαίωμα του ανθρώπου στην ισότητα, στα πολιτικά και κοινωνικά του δικαιώματα. Και σήμερα βρισκόμαστε σε συνθήκες που ο δογματικός νεοφιλελευθερισμός παραβιάζει αυτά τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα όλων μας. Ο πλούτος των λίγων δημιουργεί τέτοια ανισότητα που καταργεί κράτη και στερεί από τους πολλούς πολιτικές , κοινωνικές και οικονομικές κατακτήσεις χρόνων. -Δεύτερον οι πολιτικοί λόγοι: Πριν από λίγες ημέρες ήρθαν στην δημοσιότητα τα ονόματα ελλήνων ιδιοκτητών και μετόχων εξωχώριων εταιριών, που αποκαλύφθηκαν από την διαρροή των Panama Papers. Είναι αλήθεια πως η ύπαρξη ενός εξωχώριου λογαριασμού δεν είναι από μόνη της απόδειξη απάτης ή ανηθικότητας. Μπορεί η δημιουργία του να έχει συμβεί για πολλούς και διάφορους οικονομικούς και εμπορικούς λόγους. Αλλά είναι επίσης αλήθεια πως στους φορολογικούς παραδείσους βρίσκονται τεράστια ποσά, τα οποία συχνά έχουν αφαιρεθεί παράνομα από τις εθνικές οικονομίες. Τα Panama Papers δείχνουν πώς λίγοι ευημερούν εις βάρος των πολλών. Πώς ένας πλούτος που παράγεται σε ένα κράτος, διαφεύγει από τον έλεγχο αυτού του κράτους. Μας δείχνει τις αδυναμίες των μικροπολιτικών μας συστημάτων. Πρέπει λοιπόν: -Σαν κράτος να κάνουμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ώστε να εκμεταλλευτούμε τις αποκαλύψεις των Panama Papers και να επιβάλλουμε τις απαραίτητες κυρώσεις σε όσους σκόπιμα φυγάδευσαν τα χρήματά τους για να αποφύγουν την φορολογία με την οποία όλοι εμείς οι υπόλοιποι επιβαρυνόμαστε. -Σαν Ευρώπη να κάνουμε βήματα πολιτικής ενοποίησης για να αντιμετωπίσουμε το παγκόσμιο φαινόμενο της φοροδιαφυγής που αιμορραγεί τις κοινωνίες μας και να επιβάλλουμε ενιαίους φορολογικούς κανόνες σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. -Σαν κόσμος να πιέσουμε όλες τις κρατικές οντότητες να έρθουν σε μια συμφωνία, ώστε να επιβάλλουν αυτό το ενιαίο σύστημα στην μεγαλύτερη δυνατή...

Περισσότερα

Γ. Κατσιαντώνης: «Δε θα ψηφίσουμε το ασφαλιστικό»

Γ. Κατσιαντώνης: «Δε θα ψηφίσουμε το ασφαλιστικό» Ο βουλευτής Λαρίσης Γεώργιος Κατσιαντώνης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, δεν κατέστη εφικτό να παραστεί στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Λαρίσης για το προτεινόμενο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Η μη παρουσία του κ. Κατσιαντώνη, δε συνεπάγεται σε καμιά περίπτωση, την αποδοχή του προτεινόμενου ασφαλιστικού νομοσχεδίου από την ‘Ενωση Κεντρώων, η οποία μελετά το νομοσχέδιο, ως οφείλει, ωστόσο δεν προτίθεται να το υπερψηφίσει. Η ‘Ενωση Κεντρώων, παραμένει σταθερή στις θέσεις της για ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας, αρχικά μέσω της περιστολής των περιττών δαπανών της χώρας μας και την εξάλειψη του πελατειακού Κράτους. Οι ίδιοι που πρόσφατα ανακοίνωναν πως εάν δεν λάβουμε μέτρα ως χώρα για το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας, εντός ενός έτους κανείς δεν θα λαμβάνει σύνταξη, προτείνουν τις 3000€ ως ανώτατο όριο για τις πολλαπλές συντάξεις και τις 2200€ οροφή για τις συντάξεις από ένα ταμείο. Όταν υπάρχουν δύο εκατομμύρια άνεργοι, όταν υπάρχουν αγρότες με 300€, σύνταξη, όταν κόβουμε το ΕΚΑΣ, θα έχουμε συνταξιούχους με 3000€ το μήνα; Ως προσωρινά μέτρα προτείναμε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της επιστολής μας από την 20η Σεπτεμβρίου, ανάμεσα σε άλλα και τα εξής : Την ενσωμάτωση όλων των συντάξεων σε μία. Την οροφή στις συντάξεις στο ποσό των 1500€ μηνιαίως, με ελάχιστο ποσό σύνταξης τα 800€. Την διακοπή παροχής σύνταξης όταν το εισόδημα από τρίτες πηγές υπερβαίνει τα 3000€ μηνιαίως. Ως μόνιμα μέτρα, προτείνουμε, ανάμεσα σε άλλα : Την μείωση της αμοιβής στο 50%, των βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την διακοπή παροχής σύνταξης σε πρώην βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς, προέδρους της Δημοκρατίας. Στην ‘Ενωση Κεντρώων, κατανοούμε πως δεν είναι αποτελεσματικό για τη χώρα μας να υπεροφορολογεί τους ιδιώτες και όσες επιχειρήσεις έχουν μείνει ενεργές. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερη ιδιωτική πρωτοβουλία, περισσότερες επενδύσεις από το εξωτερικό και κυρίως περισσότερες επενδύσεις από το εσωτερικό της χώρας. Η ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα στο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, είναι μείζονος εθνικής σημασίας. Καλούμε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να καλέσει με τη σειρά της τους αγρότες σε ανοιχτή συζήτηση, να ακούσει τα αιτήματά τους και σε ένδειξη καλής θέλησης, να θεσπίσει ένα όριο αφορολόγητου κύκλου εργασιών των αγροτών στις 20 000€, δίνοντας ταυτόχρονα και ένα κίνητρο...

Περισσότερα

Ομιλία του Αλ.Μεϊκόπουλου στη Βουλή για Ασφαλιστικό-Φορολογικό νομοσχέδιο 08/05/2016

Την μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης να οδηγήσει, μέσα σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία, στην οικοδόμηση ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα προσπαθεί να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου του πληθυσμού, αποκαθιστώντας παράλληλα και την αξιοπιστία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στα μάτια της κοινωνίας και κυρίως στα μάτια της νέας γενιάς, επισήμανε ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά την συζήτηση στη Βουλή επί του Νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων», στις 8.5.2016. Ειδικότερα τόνισε ότι όταν έχει χαθεί το 25% περίπου του ΑΕΠ δηλαδή 50 περίπου δισεκατομμύρια, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία και 1,5 εκ. άνεργοι και αντιστοίχως τεράστια εισφοροδιαφυγή, είναι αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί το σημερινή επίπεδο παροχών χωρίς να καταρρεύσει ο κρατικός προϋπολογισμός, επισημαίνοντας παράλληλα πως «κληθήκαμε σε ένα τέτοιο ασφυκτικό περιβάλλον, τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, που υπάρχουν, να τους κατανείμουμε με δικαιότερο τρόπο, χωρίς να προχωρήσουμε για άλλη μια φορά σε οριζόντιες περικοπές, στις οποίες, φυσικά, με ευκολία είχε καταφύγει το πολιτικό προσωπικό της χώρας στο πρόσφατο παρελθόν.» Ο κ. Μεϊκόπουλος, αναφερόμενος στην συμφωνία του Ιουλίου, επεσήμανε ότι στις σημερινές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, η προσπάθεια της Κυβέρνησης ήταν να προχωρήσει μια μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, με βασική της μέριμνα να προστατευτούν πλήρως οι σημερινές κύριες καταβαλλόμενες συντάξεις. «Ποιο ήταν το δίλημμα; Ή θα κάναμε μία μεταρρύθμιση με όσο το δυνατόν περισσότερο κοινωνικό πρόσημο ή, από την άλλη, θα υλοποιούσαμε με τυφλό τρόπο δεσμεύσεις που όντως υπήρχαν στη συμφωνία του Ιουλίου», τόνισε. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις που απέρρεαν από το email Χαρδούβελη: εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας του μνημονίου, κατάργηση του ΕΚΑΣ χωρίς υποκατάστασή του από ισοδύναμα μέτρα, εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείματος για τα επικουρικά ταμεία αποκλειστικά με μείωση των συντάξεων, τονίζοντας ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης επικεντρώθηκε στην εξουδετέρωση αυτών των στοχεύσεων. Ο βουλευτής δήλωσε «Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δύσκολες πλευρές. Υπάρχουν δύσκολες πλευρές. Υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες οι οποίες θίγονται. Με τις δυνατότητες, όμως, που υπάρχουν σήμερα, προσπαθούμε να κάνουμε την πιο ήπια διαχείριση που είναι εφικτή μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Αυτή είναι η αλήθεια.» Σχετικά με την τοποθέτηση της Προέδρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κυρίας Φώφης Γεννηματά, ανέφερε ότι όλοι γνωρίζουν το ρόλο...

Περισσότερα

Ο Σ. Αραχωβίτης για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις στο φορολογικό για τους αγρότες

Στ. Αραχωβίτης: “Είναι προφανές ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, εξυπηρετείται ο στόχος της στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας, κάτι που η Κυβέρνηση επεδίωξε και επιδιώκει στο πλαίσιο της πραγματικής διαπραγμάτευσης με τους παραγωγικούς...

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΤΩΝ

Με το σχέδιο νόμου για την κοινωνική ασφάλιση, που ψηφίστηκε στις 8 Μαίου, και που στηρίζεται στη θεμελιώδη αρχή του σύγχρονου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με σύνδεση μεταξύ εισοδήματος – εισφορών – παροχών, ειδικά για τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας, ισχύουν τα παρακάτω: • Από την 1.1.2017 όσοι ασφαλίζονταν μέχρι σήμερα ως αυτοαπασχολούμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ (περιλαμβανομένων καφενείων και λοιπών επιχειρήσεων σε χωριά μέχρι 2.000 κατοίκων), καταβάλλουν ως εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο τους εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα. Όμως, το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα για τους αγρότες θα είναι το ποσό που αναλογεί στο 70% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη και όχι στο 100% που ισχύει γενικότερα. • Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ θα έχουν μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο εναρμόνισής τους με τις υπόλοιπες εισφορές (έως το 2022). • Όταν υπάρχει οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση που απασχολούνται ο/η σύζυγος ή/και τα ενήλικα τέκνα, το φορολογητέο εισόδημα διαιρείται με τα μέλη της εκμετάλλευσης και συνεπώς αντίστοιχα μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά για κάθε μέλος. • Από 1.1.2016 και μετά, εξαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα και δε νοούνται κέρδος για τους αγρότες ούτε οι επιδοτήσεις του Πυλώνα ΙΙ αλλά ούτε και οι ενισχύσεις του Πυλώνα Ι πλην της βασικής. Η Πράσινη ενίσχυση και οι συνδεδεμένες θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα μόνο για το ποσό πάνω από τις 12.000 ευρώ. • Εισάγεται επίσης για πρώτη φορά πραγματικό αφορολόγητο στο εισόδημα από τη δραστηριότητα, πέρα από αυτό στις επιδοτήσεις. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι: 1. Με βάση τα αγροτικά εισοδήματα που δηλώθηκαν το 2015, το 85% των ΑΦΜ δήλωσαν αγροτικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ. Επίσης το 90% των ΑΦΜ που δήλωσαν αγροτικό εισόδημα, δήλωσαν κάτω από 9.000 ευρώ. Και μόνο από αυτό το στοιχείο, συνάγεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των αγροτών δήλωσαν εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο που εισάγουμε σήμερα. 2. Για όσους δήλωσαν αγροτικό εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ, οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (σύνταξης, υγείας και ΛΑΕ) για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 θα βασιστούν στο εισόδημά τους και υπολογίζονται ως εξής: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 18,73% 21,84% 24,95% 25,95% 26,45% 26,95% ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2019 ΕΤΟΣ 2020 ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2022...

Περισσότερα

Συνεταιρισμοί και εργόσημο

Στο νομοσχέδιο των συνεταιρισμών που κατατέθηκε στην βουλή, συμπεριελήφθη διάταξη για το εργόσημο των αλλοδαπών αγρεργατών. Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης – κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία, αποδίδει στον εργάτη γης που απασχολεί, εργόσημο ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους. Ήμουν ανάμεσα σε αυτές και αυτούς που πάλεψαν για την συμπερίληψη αυτής της διάταξης: – Όχι μόνο για τους αγρότες, που θα μπορούν να βρουν τα απαραίτητα «χέρια» για τις αγρεργασίες τους, – όχι μόνο για τους πρόσθετους πόρους, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα ταμεία του ΟΓΑ με την καταπολέμηση της εισφοροαποφυγής των αγρεργατών και την απόδοση του 10% του εργόσημου για την υγειονομική τους περίθαλψη» – ΑΛΛΆ κυρίως για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, που συντηρεί το καθεστώς αβεβαιότητας για όλους αυτούς τους εποχικούς, ημεδαπούς και αλλοδαπούς εργάτες γης, που εργάζονται δίχως ασφάλιση, δίχως δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και γίνονται θύματα εκμετάλλευσης , όπως είδαμε και με την ακραία περίπτωση της Μανωλάδας. Η Νέα ∆ηµοκρατία, με τους βουλευτές και τομεάρχες της, εγείρει ενστάσεις σύµφωνα µε τις οποίες το εργόσηµο είναι ένας τρόπος να νομιμοποιηθούν «παράνομοι οικονομικοί μετανάστες». Είναι ενάντιοι γιατί επιθυμούν οι εργάτες να βρίσκονται στην ευάλωτη κατάσταση της αβεβαιότητας για να μπορούν να είναι όχι μόνο φτηνό, αλλά και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό. Τα εργασιακά δικαιώματα για τους βουλευτές και τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας δεν αφορούν τις μειονότητες. Αντίθετα υφίστανται εις βάρος τους. Ευχαρίστως θα έδειχναν ανοχή σε φαινόμενα Μανωλάδας Αλλά η διάταξη πέρασε και αγκαλιάζεται όχι μόνο απο εμάς, αλλά και από το σύνολο του προοδευτικού αγροτικού...

Περισσότερα

Η “ιδιωτική ζωή” πόσο ιδιωτική πρέπει να είναι!

Είπε ο Ραμον Φονσέκα Μόρα, συνιδρυτής της Παναμαϊκής εταιρίας που εξειδικεύεται στην δημιουργία των offshore, μετά τις αποκαλύψεις: «Κανείς δεν μιλάει για την ηλεκτρονική επίθεση από τον Τύπο, ο οποίος έχει κατακλυστεί εδώ και δύο ημέρες από τις αποκαλύψεις αυτές». Ο Ραμόν Φονσέκα Μόρα εξέφρασε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι οι αποκαλύψεις που έγιναν περιφρονούν, σύμφωνα με τον ίδιο, τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή. Συνέχισε: «Δεν το καταλαβαίνουμε. Ο κόσμος βρίσκεται ήδη στα πρόθυρα του να αποδεχθεί ότι η ιδιωτική ζωή δεν αποτελεί πλέον ένα ανθρώπινο δικαίωμα». Τι έχουμε εδώ; Έχουμε έναν υπερασπιστή της ιδιωτικής ζωής. Αλλά αυτός ο υπερασπιστής δίνει στην ιδιωτικότητα μια μονοφωνική διάσταση. Κατ’ αυτόν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή συνίσταται και ταυτίζεται με το δικαίωμα να αποκρύπτεις τον πλούτο σου, ώστε αυτός να μην φορολογηθεί προς όφελος και των υπόλοιπων ιδιωτικών ζωών. Έχουμε δηλαδή μια υπεράσπιση μιας συγκεκριμένης ιδέας περί δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και μόνο για λίγους, τυχερούς και έξυπνους. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Η ιδιωτικότητα απειλήθηκε και απειλείται από δικτατορικά καθεστώτα, από μικροκοινοτισμούς, από θρησκευτικά και ιδεολογικά δόγματα που επιβάλλουν τις δικές τους ιδέες δια της συμβολικής ή φυσικής βίας που ασκούν. Αλλά σήμερα έχουμε και έναν νέο κίνδυνο. Η αυτόνομη οικονομική δραστηριότητα, το εμπόριο, ήταν και είναι σημαντικές δράσεις για την ατομική ανεξαρτησία που ασφυκτιά υπό την εξουσία αυταρχικών καθεστώτων. Και όμως σήμερα έχουμε ένα παράδοξο. Ο ιδιωτικός χώρος των λίγων, που επικαλούνται το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κίνηση του πλούτου τους, παραβιάζει και συμπιέζει το δικαίωμα της ιδιωτικότητας των υπολοίπων. Οι λίγοι που διαμαρτύρονται για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους, απλά υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να συντηρούν έναν πλούτο μαζεμένο εις βάρος όλων των υπολοίπων. Η ίδια η έννοια της ελεύθερης αγοράς παραβιάζεται από όλους αυτούς τους “αδικημένους”. Και η πολιτική βρίσκεται στη μέση. Και είναι απαραίτητη, όσο και αν κάποιοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για το “υπερμέγεθες κράτος”. Αυτοί οι τελευταίοι είναι και που δεν θα μιλήσουν για τα Panama papers. Θα τα θεωρήσουν μια ενοχλητική αλλά όχι σημαντική συνέπεια της “ελεύθερης αγοράς”. Και η πολιτική είναι αυτή που πρέπει να βρει την ισορροπία. Να δημιουργήσει τους συσχετισμούς που θα εμποδίσουν την ελευθερία να μετατραπεί σε...

Περισσότερα

Η κυβέρνηση να επιταχύνει στην πάταξη της φοροδιαφυγής μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης

Τοποθέτηση του βουλευτή Κυκλάδων Νίκου Συρμαλένιου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής Έκκληση προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την Κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες που θα βγάλουν την οικονομία από την ύφεση μόλις τελειώσει η αξιολόγηση απηύθυνε ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος, κατά την παρέμβασή του στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Αλλαγές στο Περιουσιολόγιο, στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, στην εθελούσια αποκάλυψη εισοδημάτων, στον Επανακαθορισμό του Φ.Π.Α, με ειδική μέριμνα για τα νησιά, στη συνεργασία με χώρες του εξωτερικού, όπως με την Ελβετία, για το άνοιγμα των επίμαχων λογαριασμών φοροφυγάδων, θα δώσουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή και σε αυτό το επίπεδο, ενώ επιπλέον έσοδα μπορεί να προκύψουν από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, των καπνικών, των καυσίμων κ.ά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτά τα πέντε – έξι σημεία εάν προχωρήσουν τα αποτελέσματα θα είναι πολύ παραπάνω από όσα έχουν καταγραφεί στον Προϋπολογισμό, διότι αυτά δεν έχουν καταγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2016». Ο Ν. Συρμαλένιος επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «μιλάει σαν να μην καταλαβαίνει, ότι έχει ψηφίσει το ν. 4336, δηλαδή, τον νόμο της Συμφωνίας, με 221 ψήφους Ν.Δ.- ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Ποτάμι, και επιρρίπτει το περιεχόμενο αυτών των μέτρων αποκλειστικά στην Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ.- Οικολόγων Πράσινων. Επίσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση κάνε ότι δεν καταλαβαίνει, ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε καθεστώς επιτροπείας. Δηλαδή, σε όλο αυτό το κυβερνητικό έργο, το οποίο εξελίσσεται μέσα από ασφυκτικές διαδικασίες, μέσα από εμπόδια που μπαίνουν καθημερινά από τους θεσμούς, όπου και για το παραμικρό νομοσχέδιο οι δανειστές θέλουν να έχουν λόγο, γιατί διαφορετικά κατηγορούν την κυβέρνηση για μονομερή ενέργεια. Όμως, όπως ανέφερε: «Παρά τις ασφυκτικές συνθήκες και παρά τα capital controls, που κι’ αυτά επιβλήθηκαν ως απάντηση στη διαδικασία του δημοψηφίσματος, που περήφανα ο ελληνικός λαός είπε με 62% «όχι» σε αυτές τις πολιτικές, έχουμε θετικά αποτελέσματα. Παρά το γεγονός ότι μέσα σε τρομακτικές συνθήκες που «ξύναμε τον πάτο του βαρελιού», για να εξασφαλίσουμε μισθούς και συντάξεις μέχρι τον Αύγουστο του 2015, τα αποτελέσματα, όχι, απλώς, είναι θετικά αν τα αποτιμήσεις με αντικειμενικούς όρους, αλλά είναι και θριαμβευτικά. Χωρίς να ωραιοποιούμε και χωρίς να ξεφεύγουμε από το δεδομένο, ότι δεν ζούμε σε «παράδεισο», γιατί ο πολύς κόσμος υποφέρει, αυτά τα μικρά θετικά δείγματα που βγαίνουν σε τέτοιες απίστευτες δυσκολίες, δεν μπορούμε να...

Περισσότερα

Κατερίνα Παπακώστα: «Είστε υποκριτές, διότι είστε αδύναμοι»

Πέμπτη , 31.03.2016 Κατερίνα Παπακώστα: «Είστε υποκριτές, διότι είστε αδύναμοι» Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, κατά την συνεδρίαση για την ενσωμάτωση Οδηγιών της ΕΕ για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Η Βουλευτής ξεκίνησε την ομιλία της με την φράση του Λένιν: «η εντιμότητα είναι συνέπεια της δύναμης, ενώ η υποκρισία είναι συνέπεια της αδυναμίας» και δήλωσε πως τόσο τα μέλη της Κυβέρνησης όσο και η κυβερνητική πλειοψηφία την υποστηρίζει είναι κοινοί υποκριτές. Εξήγησε πως η Κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά την πολιτική της αδυναμία, αφού παριστάνει πως ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των πολιτών, αλλά στην πραγματικότητα μετακυλύει την επίλυσή τους προς τα πίσω και δεν αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Η Κατερίνα Παπακώστα αιτιολόγησε την κριτική της προς την Κυβέρνηση, παρουσιάζοντας το προφίλ της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Πρόκειται για προσαρμογή Οδηγιών της ΕΕ στην Ελληνική νομοθεσία. Υπογράμμισε πως για μία ακόμη φορά η Κυβέρνηση εισηγείται νομοσχέδιο το οποίο η ίδια ως Αξιωματική Αντιπολίτευση είχε επικρίνει, απορρίψει και καταψηφίσει. Συμπέρανε, πως ο ΣΥΡΙΖΑ ζημίωσε την Χώρα ως Αξιωματική Αντιπολίτευση καταψηφίζοντας νομοσχέδια, αλλά συνεχίζει να την ζημιώνει και από τον θεσμικό ρόλο της Κυβέρνησης, εξαιτίας της καθυστέρησης στην ενσωμάτωση των Οδηγιών όπου χάνονται έσοδα, πράγμα που βλάπτει το δημόσιο συμφέρον της Χώρας. Η Βουλευτής επεσήμανε πως πολιτικές της ΕΕ και Οδηγίες που καταψηφίζονταν κάποτε από τον ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσονται και επανέρχονται σε μορφή τροποποιημένων Οδηγιών. Είπε χαρακτηριστικά πως ο ΣΥΡΙΖΑ ως Κυβέρνηση «ανακαλύπτει τον ρεαλιστικό κόσμο της πολιτικής» αλλά και πως η ΕΕ λειτουργεί με κανόνες που πρέπει να ενσωματώνονται. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην Οδηγία για την συνεργασία των κρατών-μελών στην ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να αντιμετωπισθεί η φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Ως Αξιωματική Αντιπολίτευση το κυβερνόν κόμμα καταψήφισε την συγκεκριμένη Οδηγία επικαλούμενο «το επιχείρημα» της προστασίας των «προσωπικών δεδομένων». Η Κατερίνα Παπακώστα είπε πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και κάθε Βουλευτής της ξεχωριστά θα πρέπει να απολογηθεί και να ομολογήσει πως έκανε λάθος και έβλαψε καταψηφίζοντας Οδηγίες που εισηγείται σήμερα. Η Βουλευτής αναφέρθηκε και στην Συμφωνία των χωρών του ΟΟΣΑ για την συνεργασία σε οικονομικό και φορολογικό επίπεδο, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε δεν «μπόρεσε» να υπερψηφίσει. Με το σημερινό νομοσχέδιο την ενσωμάτωσε όμως στο Εθνικό μας Δίκαιο! Σε αυτό το σημείο η...

Περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Την άμεση εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν τους φαρμακοποιούς της Αργολίδας και όλης της χώρας, ζητά με ερώτησή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γ. Κατρούγκαλο, Υγείας, κ. Α. Ξανθό και Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο, ο Βουλευτής Αργολίδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ), Γιάννης Μανιάτης, σε συνέχεια συνάντησης που είχε με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αργολίδας, στην οποία τέθηκαν αναλυτικά τα ζητήματα του κλάδου από την Πρόεδρο κα. Κατσουλάκου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολουθεί, αναλυτικά, το κείμενο της ερώτησης: «Κύριε Υπουργέ, κατόπιν συζήτησης με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αργολίδας για τα θέματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο των φαρμακοποιών, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα παρακάτω στοιχεία που μου έδωσαν. Οι αυξήσεις στις εισφορές για υγειονομική περίθαλψη που έχουν αντιληφθεί οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών οργανισμών με σκοπό την ενίσχυση του κράτους, του συστήματος υγείας και του ΕΟΠΥΥ, δεν συνδυάζεται με την έντονη φημολογία για εξάντληση των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΟΠΥΥ και την πιθανή στάση πληρωμών, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των φαρμακοποιών όλης της χώρας. Βάσει της σύμβασης που υπογράφουν οι φαρμακοποιοί με τον ΕΟΠΥΥ, οι οφειλές του φορέα θα πρέπει να εξοφλούνται εντός 60 ημερών. Στην πραγματικότητα όμως, οι σημερινές ανεξόφλητες οφειλές ξεπερνούν τις 60 μέρες και αρχίζουμε να μιλάμε για μήνες οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ προς τους φαρμακοποιούς. Σε συνάρτηση με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για λειτουργικά έξοδα και προμηθευτές φαρμάκων, ο κλάδος οδηγείται σε οικονομική ασφυξία. Επιπρόσθετα, αρκετοί φαρμακοποιοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με εκδόσεις φορολογικών ενημεροτήτων και καθυστερήσεων πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ, λόγω υπαγωγής τους σε διακανονισμό των φορολογικών τους υποχρεώσεων μέσω ρυθμισμένων δόσεων. Στην ανωτέρω δυσχερή οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει, έρχεται να προστεθεί και η συνολική επιβάρυνση κατά μέσο όρο 75% που θα αντιμετωπίσουν από το υπό δημοσίευση ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Υπάρχουν, όμως, και θέματα που αντιμετωπίζουν και σχετίζονται με το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και τις εφημερίες. Πολλά φαρμακεία λόγω ωραρίου παραμένουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια εφημερίας άλλων μικρών συνοικιακών φαρμακείων, με αποτέλεσμα να χάνεται το νόημα της εφημερίας και να δημιουργούνται προβλήματα ανταγωνισμού και επιβίωσης των μικρών φαρμακείων. Προβλήματα, όμως, υπάρχουν και στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, όπου στο σύνολο των 100 νοσοκομείων ΕΣΥ εργάζονται μόνο 250 νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, προερχόμενοι από...

Περισσότερα

Δεύτερη ευκαιρία συνέχισης της ρύθμισης των 100 δόσεων

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για την δεύτερη ευκαιρία συνέχισης της ρύθμισης των 100 δόσεων «Η προσπάθεια της κυβέρνησης να σταθεί πραγματικά στο πλευρό της κοινωνίας δεν είναι σχήμα λόγου» Το υπουργείο Εργασίας με εγκύκλιό του δίνει άλλη μια ευκαιρία για την συνέχιση της ρύθμισης των 100 δόσεων σε όσους οφειλέτες των Ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) την είχαν χάσει, λόγω δημιουργίας νέων ασφαλιστικών οφειλών που δεν σχετίζονται με τις τρέχουσες εισφορές τους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015, λόγω αδυναμίας να καταβάλλουν ασφαλιστικές οφειλές που δεν αποτελούν τρέχουσες, και εφόσον πληρούν και τις άλλες προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, δεν θα θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, αρκεί να καταβάλλουν και τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, αν αυτή δεν είχε απολεσθεί. Συγκεκριμένα, στον Ν. 4321/2015, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4324/2015, ορίζεται ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, η καταβολή των τρεχουσών εισφορών, και ως λόγος απώλειας της ρύθμισης η μη καταβολή τους. Το Υπουργείο έρχεται τώρα να διευκρινίσει ότι η σχετική ρύθμιση δεν χάνεται για όσους εντάχθηκαν σε αυτή και δεν έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές οφειλές που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, οι οποίες δεν σχετίζονται με τις τρέχουσες εισφορές, όπως για παράδειγμα ποσά επιβληθέντων προστίμων, καθώς οι οφειλές αυτές μπορούν να υπαχθούν αυτοτελώς σε σχετικές πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν.4152/2013). Η προσπάθεια της κυβέρνησης να σταθεί πραγματικά στο πλευρό της κοινωνίας παρέχοντας διευκολύνσεις στους πολίτες στο μέτρο που της το επιτρέπουν οι παρούσες συνθήκες δεν είναι σχήμα λόγου. Αποκτά σάρκα και οστά με άλλη μια κίνησή της, που δείχνει την υψηλή θέση στην οποία τοποθετεί την κοινωνική προστασία, και έρχεται σε συνέχεια της υλοποίησης της δέσμευσής της για παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4254/2014, δεδομένης της λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας των ανωτέρω ασφαλισμένων την 29η Φεβρουαρίου 2016 ή ακόμη της πρόσφατης εντολής του Υπουργού Υγείας προς τις διοικήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων ΠΕΔΥ να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση, νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανασφάλιστους με την κατοχή μόνο του ΑΜΚΑ, μέχρι την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ. Δείτε την...

Περισσότερα

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Καταστροφή για την Οικονομία

Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε καταστροφική για την οικονομία της χώρας μας, ήδη από την επομένη των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. Η συγκρουσιακή κατεύθυνση της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ ήταν προφανής και κάθε προσπάθεια συμφωνίας με τους θεσμούς, ναυάγησε. Ο Πρωθυπουργός έβαλε την χώρα στην περιπέτεια του δημοψηφίσματος, με εικόνες ατελείωτων ουρών να σχηματίζονται έξω από τα ATM των Τραπεζών και την επιβολή ειδικής τραπεζικής αργίας και ελέγχου κεφαλαίων να ακολουθούν. Το κλείσιμο των Τραπεζών συνέπεσε με το ξεκίνημα της καλοκαιρινής τουριστικής σεζόν και μείωσε δραματικά την τουριστική κίνηση, με τις ακυρώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Το δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου, αν και έφερε ως αποτέλεσμα την αρνητική απάντηση του ελληνικού λαού στη συμφωνία με τους δανειστές, οδήγησε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: τον Αύγουστο το τρίτο μνημόνιο έγινε νόμος του κράτους. Τον Σεπτέμβριο ο κ. Τσίπρας ανήγγειλε νέες εκλογές, με την παραιτηθείσα κυβέρνηση να προβαίνει σε εσωτερικό αναγκαστικό δανεισμό από τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων του Δημοσίου. Στο τέλος Ιουνίου 2015, όταν εξαγγέλθηκε το δημοψήφισμα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχονταν μόνο σε 77 εκατ. ευρώ, από 2,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014. Και κατά την δεύτερη θητεία του στην Κυβέρνηση της Χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε την ίδια πορεία, οδηγώντας την ελληνική οικονομία στον γκρεμό. Η αξιολόγηση των δανειστών έχει «κολλήσει», με κύρια «αγκάθια» το ασφαλιστικό και το φορολογικό, επιτείνοντας το ήδη υπάρχον κλίμα ανασφάλειας. Οι εταίροι διαφωνούν σε θέματα- κλειδιά με την Κυβέρνηση για το ασφαλιστικό, ενώ περιμένουν περισσότερο λεπτομερή και κοστολογημένα στοιχεία για το νομοσχέδιο, τα οποία δεν λαμβάνουν. Τροχοπέδη στην αξιολόγηση αποτελεί και μια σειρά από φορολογικά ζητήματα που εκκρεμούν, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο Φ.Π.Α., η εξίσωση αντικειμενικών και εμπορικών αξιών των ακινήτων, το νέο περιουσιολόγιο, η προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών, οι αδήλωτες καταθέσεις κ.α. Επιπλέον, για να τελειώσει ο έλεγχος, πρέπει να ρυθμιστεί και η τύχη των «κόκκινων» δανείων. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδιωξε με κάθε δυνατό τρόπο τις ξένες επενδύσεις, την μόνη ελπίδα για ανάπτυξη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της καναδικής πολυεθνικής Eldorado Gold, που προχώρησε σε αναστολή των επενδυτικών της σχεδίων στην Ελλάδα, γεγονός που απέδωσε στη στάση του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος αναφορικά με την έκδοση αδειών, την οποία χαρακτήρισε...

Περισσότερα

Συνέντευξη στην ΕΡΤ Χανίων και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Πολύζου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνέντευξη στην ΕΡΤ Χανίων και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Πολύζου παραχώρησε ο βουλευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του αγροτικού τομέα της Κ.Ο. του κόμματος, Σταύρος Αραχωβίτης, όπου μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Ενόψει του ραντεβού της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός και οι συναρμόδιοι υπουργοί επεξεργάζονται τα αιτήματα των αγροτών, τα οποία επιδέχονται βελτιωτικών κινήσεων και μπορούν να απαντηθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους. Από εκεί και πέρα, χρειάζονται χρόνος και εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ότι όσα λέγαμε προεκλογικά, θα γίνουν σιγά-σιγά και σταδιακά. Καταλαβαίνω ότι η υπομονή του κόσμου έχει φτάσει στα όρια της, καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν οι τομές στη γεωργία τώρα. Αλλά πρέπει επίσης να κατανοήσουμε ότι βρισκόμαστε και μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον, που δεν επιτρέπει να γίνουν τα πάντα μέσα σε δύο ή έξι μήνες όπως θα θέλαμε όλοι, αλλά σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Το σίγουρο είναι ότι θα γίνουν, για τον απλό λόγο ότι η ελληνική γεωργία δεν αντέχει άλλο. Οι πιέσεις για τη διάσωση του ασφαλιστικού, οι πολιτικές και οι πρακτικές πολλών κυβερνήσεων στο παρελθόν, αλλά και οι ασφυκτικές πιέσεις από τους θεσμούς, αποτελούν μεγάλα εμπόδια για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ωστόσο θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε. Η μεγάλη πρόκληση είναι η σύνδεση του πρωτογενή με τον δευτερογενή τομέα, τόσο μέσα από το πακέτο Γιούνκερ, όσο και μέσα από τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα δημιουργήσουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον αγροτικό τομέα, με μόχλευση πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α). Δρομολογήσαμε ήδη την «κάρτα του αγρότη», με την οποία ο αγρότης θα μπορεί να κάνει αναλήψεις και να χρηματοδοτεί τις εργασίες της εκμετάλλευσής του σε ετήσια βάση, με εγγύηση τις κοινοτικές επιδοτήσεις που δικαιούται. Θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες παρεμβάσεων για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Πρώτα απ’ όλα, στον τομέα των εφοδίων. Έχουμε πολύ ακριβά φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους από την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύντομα θα δείτε για την υπόθεση αυτή να ενημερώνεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επίσης, θα παρέμβουμε στην αγορά και στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και θα ενισχύσουμε, μέσω κινήτρων, συλλογικές μορφές οργάνωσης της παραγωγής και της μεταποίησης. Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών κ.λπ. Ταυτόχρονα όμως θα δημιουργήσουμε δομές αυστηρού ελέγχου των οργανώσεων για να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος που έχουν δημιουργήσει αρνητική εικόνα για τους...

Περισσότερα

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σύμμαχος και όχι αντίπαλος των αγροτών

Τα τρακτέρ στο Σύνταγμα. Επίδειξη δύναμης. Κορύφωση του αγώνα. Όμως, ποιοι τέλος πάντων αγωνίζονται, για ποια αιτία και με ποιο σκοπό; Kαι εναντίον τίνος; Το σχήμα φαίνεται απλό: όλοι οι αγρότες, με αιτία το ασφαλιστικό – φορολογικό, σκοπό την απόσυρσή τους και εναντίον της κυβέρνησης. Είναι όμως έτσι; Είναι προφανές πως όχι, καθώς οι αντιθέσεις σε μια δημοκρατική κοινωνία επιλύονται με διάλογο και όχι με ισοπεδωτική άρνηση, ακόμη και του ίδιου του διαλόγου. Κάποιοι «ηγέτες» από τα μπλόκα ήθελαν διάλογο με τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, με διακομματική επιτροπή. Όλοι ανταποκρίθηκαν αλλά κάθε φορά οι «ηγέτες» αρνήθηκαν. Και αποφάσισαν «κάθοδο» στο Σύνταγμα. Το πρόσχημα της άρνησης «διάλογος από μηδενική βάση». Ωστόσο, εάν καλούντο σε διάλογο από μηδενική βάση, το πρόσχημα θα άλλαζε και θα απαιτούσαν – και σωστά – «να καταθέσει πρώτα η κυβέρνηση τις θέσεις της». Η περίεργη σύμπτωση απόψεων του κ. Μητσοτάκη και του κ. Κουτσούμπα, που πρώτος έσυρε το χορό της αδιαλλαξίας, φανερώνει έναν τυχοδιωκτισμό τον οποίο εκμεταλλεύονται επιδέξια ακροδεξιοί κύκλοι. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών έχει αρχίσει να αναρωτιέται: πρόκειται για «προοδευτικό μαξιμαλισμό» ή για “ακραίο – φαιό και τυχοδιωκτικό ακτιβισμό»; Ή μήπως πρόκειται για επιχείρηση φθοράς, ακόμη και ανατροπής της κυβέρνησης; Ή και για τα δύο μαζί; Όπως και να έχει, πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι τυφλή άρνηση του διαλόγου ισοδυναμεί με προβοκάτσια εναντίον των συμφερόντων του 80% των αγροτών. Γιατί εκτός του ασφαλιστικού και του φορολογικού που μπορούν με διάλογο να βελτιωθούν, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Το νέο ΕΣΠΑ, η προστασία των νέων αγροτών, η νέα ΚΑΠ, το μητρώο των αγροτών, ο προσδιορισμός του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, η κάρτα του αγρότη, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, το νέο πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σύμμαχος και όχι αντίπαλος των αγροτών. Το αποδεικνύει. Με τις επιδοτήσεις. Με το νόμο για τις βοσκήσιμες γαίες. Με την αλλαγή διοίκησης της ΕΒΖ και την ικανοποίηση των τευτλοπαραγωγών. Την Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ενίσχυση των δομών στήριξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Τη σκληρή διαπραγμάτευση για την κατοχύρωση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των αγροτών. Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στο διάλογο και στο πλευρό των αγροτών προασπίζοντας τόσο την αλήθεια όσο και τον κόπο τους. Η αλήθεια είναι: 1.Το 80% των αγροτών θα έχει μια...

Περισσότερα

Υπαρκτός ο κίνδυνος παράνομης κρατικής ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση των 30 εκατ. ευρώ προς την ΕΒΖ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Νίκη Κ. Κεραμέως: “Υπαρκτός ο κίνδυνος παράνομης κρατικής ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση των 30 εκατ. ευρώ προς την ΕΒΖ” Επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας σχετικά με την κεφαλαιακή ενίσχυση των 30 εκατ. ευρώ που παρείχε η Κυβέρνηση προς την ΕΒΖ δυνάμει της ΠΝΠ τον Μάρτιο του 2015. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου, η ΕΕ θέτει ζήτημα παράνομης κρατικής ενίσχυσης για την εν λόγω χρηματοδότηση. Προσπάθησα πολλές φορές να προειδοποιήσω την Κυβέρνηση για το ενδεχόμενο η χρηματοδότηση να εμπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Μοναδικός μου στόχος ήταν να αποφευχθούν διαδικαστικές επιπλοκές και χρηματικές κυρώσεις που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους και να αποβούν μοιραίες για το μέλλον της εταιρείας. Με ερώτηση που κατέθεσα προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, ζητώ απαντήσεις για τη θέση των ελληνικών αρχών επί του θέματος, αλλά και για την ενδεχόμενη επιβάρυνση προς τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος για άλλη μια φορά κινδυνεύει να επωμιστεί τις συνέπειες των λαθεμένων χειρισμών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: Ερώτηση Προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη Θέμα: «Κίνδυνος χαρακτηρισμού παράνομης κρατικής ενίσχυσης για την κεφαλαιακή ενίσχυση 30 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΕΒΖ» Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Καθημερινή» του Σαββάτου 6 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει θέμα παράνομης κρατικής ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση των 30 εκατ. ευρώ προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) δυνάμει της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 27ης Μαρτίου 2015. Στις 30 Μαρτίου, δηλαδή την επόμενη εργάσιμη της έκδοσης της ΠΝΠ, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσα ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό, η οποία ουδέποτε απαντήθηκε, επιχειρώντας να προειδοποιήσω την Κυβέρνηση για το ενδεχόμενο η εν λόγω χρηματοδότηση να εμπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, είχα σημειώσει την ανάγκη αξιολόγησης της εν λόγω ρύθμισης ως προς τη συμβατότητά της με τους ενωσιακούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ. Περαιτέρω, είχα επισημάνει την υποχρέωση των ελληνικών αρχών να προβούν στην προβλεπόμενη στο Ν.4152/2013 διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης με την αρμόδια Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και σε κοινοποίηση της σχετικής ρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις κείμενες ενωσιακές διατάξεις. Στόχος μου ήταν να...

Περισσότερα

Ερώτηση Κ. Παπακώστα για τον Κίνδυνο Υπερφορολόγησης Πολιτών με Χαμηλά Εισοδήματα

Ερώτηση για τον κίνδυνο υπερφορολόγησης πολιτών με χαμηλά εισοδήματα κατέθεσε προς το Υπουργείο Οικονομικών η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου. Το θέμα αφορά κυρίως φοιτητές, άνεργους και όσους απασχολήθηκαν το 2015 σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας. Η Βουλευτής αναφέρει στην Ερώτησή της πως πολίτες με πενιχρά εισοδήματα που προέρχονται από περιστασιακή απασχόληση, από ενοίκια ή από τόκους καταθέσεων θα φορολογηθούν βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης. Διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα υπερφορολογηθούν επί των εξωπραγματικών τεκμαρτών εισοδημάτων από το πρώτο Ευρώ με συντελεστή 26%. Επιπλέον, θα χρειαστεί να καταβάλουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος, η οποία ανέρχεται πλέον στο 75%. Η κα Παπακώστα επισημαίνει ότι πέρυσι το Υπουργείο Οικονομικών είχε προχωρήσει σε νομοθετική βελτίωση για τα εισοδήματα του 2014, ορίζοντας το αφορολόγητο όριο των 9.545 Ευρώ όταν το δηλωθέν εισόδημα δεν υπερέβαινε τις 6.000 Ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα τις 9.500 Ευρώ. Η Κατερίνα Παπακώστα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς αν δεν γίνει και φέτος τέτοιου είδους ρύθμιση, οι συγκεκριμένοι πολίτες θα φορολογηθούν για ανύπαρκτα εισοδήματα, που θα προκύψουν από το άθροισμα των κατώτατων ποσών διαβίωσης. Καταλήγοντας, η Βουλευτής ρωτά τον Υπουργό Οικονομικών αν προτίθεται να αλλάξει την συγκεκριμένη ρύθμιση του φορολογικού συστήματος, ώστε να μην χρειάζεται κάθε χρόνο νέα διορθωτική ρύθμιση και να προστατεύονται οι οικονομικά αδύναμοι πολίτες. Επιπλέον, ζητά να ενημερωθεί αν θα κατατεθεί διορθωτική ρύθμιση για τα εισοδήματα που εισπράχθηκαν το 2015 στην Βουλή, για να προστατευθούν από την υπερφορολόγηση όσοι δηλώσουν πενιχρά...

Περισσότερα

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων της Άννας Βαγενά με φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ για ζητήματα αγρο-κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος

Αθήνα, 21/1/2016 — Από νωρίς το πρωί της 21ης Ιανουαρίου 2016, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Άννα Βαγενά ξεκίνησε μπαράζ επαφών και συσκέψεων με φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αρχικά, επισκέφθηκε τον Α’ Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Καργιώτη. Στην συνάντηση, που διήρκεσε περί τη μια ώρα, συζητήθηκε το ζήτημα των εξισωτικών αποζημιώσεων των ετών 2013-2014. Ο κ. Καργιώτης ενημέρωσε εφ’ όλοις την βουλευτή για την εξέλιξη του ζητήματος και για το αναμενόμενο χρονικό πλαίσιο έναρξης των πληρωμών. Η Άννα Βαγενά αναφέρθηκε στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αμπελώνα εξ ονόματος πολλών νέων κτηνοτρόφων της περιοχής του Ν. Λάρισας και πίεσε για την εξεύρεση άμεσης λύσης, καθώς υπογράμμισε ότι πολιτική βούληση υπάρχει, εφόσον οι υπηρεσίες διεκπεραιώσουν το δύσκολο έργο που τους έχει ανατεθεί. Δεν παρέλειψε δε να συγχαρεί προσωπικά τον κ. Καργιώτη για το ενδιαφέρον αλλά και την υπευθυνότητα με την οποίαν προσεγγίζει το θέμα. Ακολούθως, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε την έδρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπου είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπο Κασίμη. Στη σύσκεψη πρωταγωνίστησε το ζήτημα του Μουσείου Αγροτικού Κινήματος Κιλελέρ και συζητήθηκε λεπτομερώς το πλαίσιο δράσης με σκοπό την ένταξη του έργου στο νέο Leader, το οποίο πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει. Όπως τόνισε η Άννα Βαγενά «Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωρίζει το θέμα και έχει αγκαλιάσει την πρωτοβουλία μας αυτή». Από τη μεριά του ο κ. Κασίμης δήλωσε ενήμερος για τη θέση του Πρωθυπουργού και υπογράμμισε την αναγκαιότητα στενής παρακολούθησης των προθεσμιών προκειμένου το έργο πράγματι να ξεκινήσει. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τετράωρη σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Νικόλαο Στουπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων (ΣΕΣΣΠ) και στενών συνεργατών του αναπληρωτή Υπουργού κ. Μάρκου Μπόλαρη. Στη σύσκεψη τέθηκε σειρά ζητημάτων προώθησης και υποστήριξης της ελληνικής σποροπαραγωγικής δραστηριότητας. Στόχος είναι, όπως ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, η Άννα Βαγενά, να καταστεί δυνατό με άμεσες κινήσεις και χωρίς κόστος για τον κρατικό κορβανά να γεμίσει η χώρα μας (κι όχι μόνον) με πιστοποιημένο, ιχνηλάσιμο και πραγματικά ελληνικό πολλαπλασιαστικό υλικό. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Άννα Βαγενά επαίνεσε ιδιαίτερα την πρωτοβουλία του ΣΕΣΣΠ να συνδέσει το...

Περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Την 3η κατά σειρά εκδήλωση πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού δημαρχείου, στο Πλατύ, στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων που ξεκίνησαν τα Χριστούγεννα σε Αλεξάνδρεια και Μελίκη, με τη συμμετοχή των βουλευτών του νομού. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι δύο βουλευτές Φρόσω Καρασαρλίδου και Χρήστος Αντωνίου Χρήστος ενώ συμμετείχε και ο υπεύθυνος των αγροτικών θεμάτων Δημήτρης Χαμπίδης. Οι δύο βουλευτές, όπως και στις δύο προηγούμενες εκδηλώσεις στάθηκαν στην πορεία της δύσκολης διαπραγμάτευσης και συμφωνίας που έκανε το καλοκαίρι η κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισαν ως προϊόν εκβιασμού, στην πορεία της ψήφισης των προαπαιτούμενων στη βουλή και στην ψήφιση του παράλληλου προγράμματος ανακούφισης των σκληρών μέτρων που επιβάλλουν οι δανειστές. Αναφέρθηκαν στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, στις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης να αναδιοργανώσει την οικονομία και την κοινωνία της χώρας, σε σωστές και σταθερές βάσεις. Επιστέγασμα όλων των προσπαθειών, όπως τόνισαν και οι δυο βουλευτές, είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και η διευθέτηση του χρέους, η οποία θα συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της κυβέρνησης όσο αφορά τα κοινωνικά προγράμματα ( υγεία, κοινωνική πρόνοια) που θα εφαρμόσει καθώς και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης που αφορούν τις τηλεοπτικές άδειες, την κατάρτιση του νέου αναπτυξιακού νόμου με σκοπό την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την κατάθεση νομοσχεδίου για την ριζική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Αντωνίου έκανε μια αναδρομή στον παρελθόν και συγκεκριμένα στον προηγούμενο χρονικό διάστημα, τονίζοντας ότι τον Δεκέμβρη κατέρρευσε το σύστημα του παλιού κατεστημένου που είχε ως χαρακτηριστικό του γνώρισμα τον δικομματισμό και αναφέρθηκε στα θετικά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων όπως είναι οι 100 δόσεις, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας κλπ.. Στα αγροτικά θέματα αναφέρθηκε ο υπεύθυνος του αγροτικού τομέα Δημήτρης Χαμπίδης ο οποίος ανέπτυξε την πολιτική της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα και απάντησε στα ερωτήματα των παρευρισκομένων οι οποίοι ήταν στην πλειοψηφία του αγρότες. Επίσης μετά από ερώτηση παρευρισκόμενου διαψεύστηκε πληροφορία που μεταδίδεται τις τελευταίες ημέρες για ανάκληση των περσινών αποζημιώσεων για το εμπάργκο που δόθηκαν στους ροδοκινοπαραγωγούς Τα θέματα που μονοπώλησαν τη συζήτηση εκτός της λειτουργίας του Εργοστασίου ζαχάρεως ήταν οι αποζημιώσεις το ΕΛΓΑ και πως αυτός καθορίζει τις αποζημιώσεις. Άλλα...

Περισσότερα

Επαφές της Φρόσως Καρασαρλίδου με Τρύφωνα Αλεξιάδη για τον ειδικό φόρο στο κρασί

Τη θέση της βουλευτίνας Φρόσως Καρασαρλίδου ζητήσαμε πριν από λίγο, αναφορικά με το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, που έχει θορυβήσει και αναστατώσει αυτές τις μέρες τον κλάδο στην περιοχή μας και αλλού. Όπως μας είπε ήδη βρίσκεται σε συναντήσεις με οινοποιούς της περιοχής (σήμερα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΑΟΣ Vaeni Γιώργο Φουντούλη) για το θέμα, ενώ θα προσπαθήσει να έχει επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη ώστε να έχει αν μπορεί τις κατάλληλες απαντήσεις στην προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή σύσκεψη του Συνδέσμου Αμπελουργών και Οινοπαραγωγών Νάουσας στο δημαρχείο Νάουσας (6μμ). ΠΗΓΗ...

Περισσότερα

Ασφαλιστικές Ενημερότητες Μηχανικών

Κύριε Υπουργέ, Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την περίοδο της κρίσης έχει μειωθεί κατά 85 %, έχοντας άμεσο αντίκτυπο και στις εργασίες των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, καθώς το 95 % ασχολούνταν με τα ιδιωτικά έργα και κυρίως με την έκδοση οικοδομικών αδειών. Ελαττώνοντας την οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε και η δουλειά των μηχανικών, με συνεπεία να αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, έχοντας ως αποτέλεσμα, πάνω από το 60% να χρωστά στο ασφαλιστικό Ταμείο (ΤΣΜΕΔΕ) και χιλιάδες άλλοι να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν το επάγγελμα (περίπου 10.000 έχουν διαγραφεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος). Την ίδια στιγμή που οι μηχανικοί/επιστήμονες υποχρεώνονται σε υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές που αδυνατούν να καλύψουν και εξωθούνται στην ανεργία, το άρθρο 27, παρ.4 του Ν.3518 ΦΕΚ 272Α/2006, δεν επιτρέπει στους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ να εργαστούν στον κλάδο των τεχνικών έργων, ακόμα και για έργα που αφορούν σε συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (όπως π.χ. η έκδοση οικοδομικής άδειας), αν δεν διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο 3518/2006 άρθρο 27 παρ. 4,5 (αφορά δημόσια έργα), 6 (αφορά ιδιωτικά έργα), δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα εάν δεν προσκομισθεί ασφαλιστική ενημερότητα: «5. Εργολήπτης δεν γίνεται δεκτός σε δημοπρασία οποιουδήποτε Τεχνικού Έργου, εάν δεν συνυποβάλει στις επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωση του Ταμείου περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν για έξι (6) μήνες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τέσσερις (4) μήνες για τις εταιρείες που απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς. 6. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του π.δ.178/2000 (ΦΕΚ 165 Α΄), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί η κατά την παράγραφο 5 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.» Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ξεπεραστεί από την σημερινή κατάσταση, διότι αν και προέκυψε για να πιέζει τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς να είναι συνεπείς ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, με τα τωρινά δεδομένα τίθεται εν αμφιβόλω, μιας και τους αφαιρεί τη δυνατότητα να εργαστούν για να τις καλύψουν. Λαμβάνοντας υπόψιν τα αυξημένα ποσοστά της ανεργίας που έχουν καταστήσει την ετεροαπασχόληση και την υποαπασχόληση ως μοναδική διέξοδο, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ, • Διατίθεσθε για την τροποποίηση, της ως άνωθεν νομοθεσίας ώστε να μπορέσει να...

Περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Γιώργος Λαζαρίδης, με τον πρόεδρο κ. Ιωάννη Μανδρίνο και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Εμπόρων του ν. Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνάντησης, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας εξέθεσαν τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τους, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα προβλήματα που βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις , πρωτίστως, και στις δυνατότητες για την ανάπτυξή τους. Ο κ. Μανδρίνος ζήτησε την παρέμβαση του βουλευτή των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για την επίλυση των φορολογικών θεμάτων που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τον Γιώργο Λαζαρίδη να εκφράζει την πρόθεσή του για συγκεκριμένες ενέργειες επίλυσης αυτών των προβλημάτων, οι οποίες θα είναι προς το συμφέρον και των επιχειρήσεων, αλλά και της εθνικής...

Περισσότερα

Διασφαλισμένη χωρίς Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης η Αποκατάσταση των Αποδοχών και των Συντάξεων των Στελεχών των ΕΔ

Τρίτη, 24.11.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στην Επίκαιρη Ερώτηση που είχε καταθέσει η Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου για την αποκατάσταση των αποδοχών και των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) απάντησε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος. Η Βουλευτής αναφέρθηκε σε συνέντευξη που έδωσε τον Σεπτέμβριο του 2015 ο Υπουργός, στην οποία διαβεβαίωνε ότι θα επιτευχθεί και θα εφαρμοστεί οπωσδήποτε η απόφαση του ΣτΕ, η οποία είχε κρίνει αντισυνταγματική την περικοπή των αποδοχών και των συντάξεων των στελεχών των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ). Η Κατερίνα Παπακώστα ρώτησε τον κ. Καμμένο πότε θα καταθέσει το νομοσχέδιο για τη διόρθωση των διατάξεων του ν. 4307/2014, για να υλοποιηθεί η υπ’ αριθμόν 2192/2014 απόφαση του ΣτΕ, ώστε να αποκατασταθούν οι αποδοχές και οι συντάξεις. Επιπλέον, ζήτησε να μάθει βάσει ποιων στοιχείων και με ποιες εγγυήσεις διαβεβαιώνει την εφαρμογή της απόφασης αυτής, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η αναπροσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων των στελεχών των ΕΔ θα πραγματοποιηθεί εφόσον το επιτρέπουν οι επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες. Στην απάντησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε εκ νέου πως η Κυβέρνηση και εκείνος προσωπικά έχουν κύριο μέλημα την αποκατάσταση των αδικιών που υπέστησαν τα στελέχη των ΕΔ. Ενημέρωσε για την επιτροπή που συστάθηκε για την προετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου και για το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρέθηκαν τα χρήματα και οι κωδικοί από τα εξοπλιστικά συστήματα και συνεπώς το Υπουργείο του είναι έτοιμο να δώσει τα χρήματα. Η κοινή Υπουργική Απόφαση έχει κολλήσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τα οποία δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κονδύλια, ώστε να δοθούν τα χρήματα και στα στελέχη των ΣΑ. Η κα Παπακώστα σημείωσε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις αποτελούν το άκρο άωτο του λαϊκισμού, αφού ο Υπουργός παρουσιάζεται ως καλός και συνεργάσιμος, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών σε ανάλογη Ερώτηση που έχει κατατεθεί στο παρελθόν, έχει απαντήσει ότι τυχόν αναπροσαρμογή «συναρτάται και προσδιορίζεται από τις εκάστοτε επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες». Επιπλέον, η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής είχε ξεκαθαρίσει εγγράφως πως μία περαιτέρω αύξηση των αποδοχών των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ «θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο το δημοσιονομικό προγραμματισμό της χώρας». Ο Υπουργός απέφυγε να δώσει ουσιαστικές διευκρινήσεις στη δευτερολογία του επαναλαμβάνοντας ότι τα χρήματα για την αποκατάσταση των αποδοχών και των συντάξεων...

Περισσότερα

Πλειστηριασμοί Πρώτης Κατοικίας – Φόροι στην τύχη (19.11.2015)

Αφού για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση νομοθετεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και οι «απλοί» βουλευτές δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια, παραθέτω ορισμένες σκέψεις για το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα. Ποιος άραγε δεν θυμάται το περίφημο προεκλογικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»; Πάει κι αυτό. Το πουλόβερ των ψεύτικων υποσχέσεων ξηλώνεται μέρα-μέρα. Για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς δεν θα υπάρχει καμία προστασία για μεσαία και φτωχά νοικοκυριά. Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο νομοθετεί η Κυβέρνηση θα δημιουργήσει πρόβλημα και στους συνεπείς δανειολήπτες αφού η αξία των ακινήτων τους θα μειωθεί δραματικά, παρότι προσπαθούν με κόπο και εξυπηρετούν υπό δύσκολες συνθήκες τα δάνειά τους. Αυτή η ρύθμιση έχει την υπογραφή της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και είναι το καλύτερο – μέχρι στιγμής – παράδειγμα διαχειριστικής ανεπάρκειας. Το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να υπερασπιστούν μια έτοιμη δική μας ρύθμιση. Απ’ ότι φαίνεται ούτε γι’ αυτό δεν είναι ικανοί. Και βέβαια, η φοροκαταιγίδα συνεχίζεται. Αυτή τη φορά σειρά έχουν οι οινοπαραγωγοί. Άλλη μια παραγωγική ομάδα που αιφνιδιάστηκε χωρίς διάλογο, χωρίς την παραμικρή διαβούλευση. Μάλλον διαφεύγει του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης ότι καμία Ευρωπαϊκή οινοπαραγωγός χώρα δεν έχει επιβάλλει Ειδικό Φόρο στο κρασί. Έχει αξία να δούμε πως θα τεκμηριώσουν την επιλογή αυτή σε 200.000 αμπελουργούς, 700 και πλέον οργανωμένα οινοποιεία και 20.000 άμεσα εργαζόμενους στο χώρο της οινοποιίας. Είναι και αυτό, άραγε, ένα σκληρό αλλά δίκαιο μέτρο, όπως υποσχέθηκαν προεκλογικά στον ελληνικό λαό; Ή μήπως να περιμένουμε «tweet» από τον κ. Καμμένο ότι οι ΑΝΕΛ δεν θα ψηφίσουν την ρύθμιση, όπως έγινε με τις μικροζυθοποιίες; Απ’ ότι φαίνεται, άλλωστε, η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να συγκρουστεί μετωπικά – όχι με τα συμφέροντα και τη διαφθορά όπως συχνά λέει – αλλά με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας. Η χθεσινή «υποδοχή» των αγροτών είναι ενδεικτική του πανικού στον οποίο έχουν περιέλθει. Θα μείνουν στην ιστορία ως η Κυβέρνηση που κατέστρεψε την αγροτική οικονομία, τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, με μια ακατανόητη και αχρείαστη φορολογική πολιτική. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε ποια ισοδύναμα θα τάξουν αυτή την φορά για να βγουν προσωρινά από τα αδιέξοδα που οι ίδιοι...

Περισσότερα

Συνέντευξη Κ. Παπακώστα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων

Συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη δημοσιογράφο Βίκυ Μιχέλη παραχώρησε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου. Σχολιάζοντας την νέα διάταξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας που κατέθεσε η Κυβέρνηση, η κα Παπακώστα τόνισε την μεγάλη μεταμόρφωση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, η οποία έχει οδηγήσει τους πολίτες να τον προπηλακίζουν ακόμη και στην χθεσινή εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Το θέμα αφορά 400.000 οικογένειες που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά τους δάνεια και πλέον θα προστατεύεται μόνο το 25% αυτών. Η Βουλευτής επισήμανε ότι έως τώρα με τους νόμους Κατσέλη του 2010, Χατζηδάκη του 2012 και Δένδια του 2014 προστατευόταν το 90% των δανείων. Συμπέρανε ότι εκ πρώτης όψεως αυτή η πολύ κακή συμφωνία ήταν αναγκαστική και έγινε υπό την πίεση του χρόνου για να λάβουμε την υποδόση των 2 δις Ευρώ και τα 10 δις Ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η Βουλευτής έδωσε έμφαση στην χθεσινή διατύπωση του κ. Τσακαλώτου, ο οποίος κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον κ. Σταθάκη είπε ότι το ζήτημα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων, η πώλησή τους δηλαδή σε εξειδικευμένα funds, δεν είναι θέμα άμεσης νομοθέτησης. Συνεπώς θα αποφασιστεί τον Δεκέμβριο το πως θα διαχειριστεί αυτό το θέμα η Κυβέρνηση. Η Κατερίνα Παπακώστα υπενθύμισε την εξασφάλιση ύπαρξης και λειτουργίας κυβερνητικού φορέα που είχε πετύχει η Νέα Δημοκρατία και ο οποίος θα διαχειριζόταν τα κόκκινα δάνεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταψηφίσει όμως και αυτή την διάταξη, όπως όλες τις άλλες που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Η κα Παπακώστα επισήμανε ότι ενώ μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου ο κ. Τσίπρας φάνηκε πιο ρεαλιστικός και φάνηκε να κατανοεί ότι η Χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και να βρεθούν λύσεις σε προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πρώτη του διακυβέρνηση, ο ίδιος συνεχίζει να είναι ανέτοιμος όσο αφορά στα ισοδύναμα μέτρα ή και στις πολιτικές που πρέπει να ασκήσει. Παράλληλα παρατηρούνται κυνισμός και αναλγησία. Η Βουλευτής κάλεσε την Κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ να παραδεχτούν δημόσια ότι η αντιπολίτευση που είχε ασκήσει ήταν λάθος και να ζητήσουν συγγνώμη από την Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγορούσαν και έβριζαν όταν νομοθετούσε. Τέλος, σχολιάζοντας την αντιπολίτευση που ασκεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, η κα Παπακώστα την χαρακτήρισε συγκροτημένη και σοβαρή χωρίς κραυγές και...

Περισσότερα

Ερώτηση Κατερίνας Παπακώστα για ΦΠΑ 23% στους οίκους ευγηρίας

Ερώτηση για την υπέρογκη αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23% στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου. Το μέτρο αυτό θα πλήξει οικονομικά τόσο τους 10.000 τροφίμους των γηροκομείων, οι οποίοι έχοντας υποστεί σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις τους, θα αναγκαστούν να καταβάλουν περίπου 100 Ευρώ επιπλέον μηνιαίως. Τίθεται εν αμφιβόλω πόσοι ηλικιωμένοι θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στους οίκους ευγηρίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι αύξησης της φοροδιαφυγής, αφού αρκετοί θα αναγκαστούν να προσφύγουν σε παράνομα γηροκομεία ή στην αδήλωτη και ανειδίκευτη φροντίδα στο σπίτι. Παράλληλα, σοβαρό πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν και τα περίπου 100 νόμιμα γηροκομεία, τα οποία δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν την αύξηση του ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ήδη δυσκολίες λόγω του αυξημένου κόστους τροφοδοσίας, εισφορών και φορολογίας. Σημειώνεται δε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους μόλις κατά περίπου 400.000 Ευρώ μηνιαίως. Η κα Παπακώστα επισημαίνει ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. η καταβολή ΦΠΑ στα γηροκομεία έχει εξαλειφθεί ολικώς. Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί, σε σχετική ερώτηση που του ετέθη από Έλληνα Ευρωβουλευτή, δεσμεύτηκε να συνεισφέρει στην εναρμόνιση του επιπέδου του ΦΠΑ με αυτό των υπολοίπων κρατών της Ε.Ε. Καταλήγοντας, η Βουλευτής ρωτά τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Υπουργό Οικονομικών αν προτίθενται να αναστείλουν το συγκεκριμένο μέτρο και αν θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση του επιπέδου του ΦΠΑ με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Συνημμένα το κείμενο της Ερώτησης. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Οικονομικών ΘΕΜΑ: Υπέρογκη αύξηση καταβολής ΦΠΑ 23% στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Ένα άκρως αντικοινωνικό μέτρο πάρθηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αυξάνοντας τον ΦΠΑ στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων από το 13% στο 23%. Αυτή η απόφαση θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα τόσο στους περίπου 10.000 ηλικιωμένους που φιλοξενούνται σήμερα σε γηροκομεία, όσο και στους περίπου 100 νόμιμους οίκους ευγηρίας που λειτουργούν στην χώρα μας. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η μηνιαία επιβάρυνση για κάθε τρόφιμο θα αυξηθεί κατά 100 Ευρώ, με αποτέλεσμα τα έσοδα του κράτους από όλες τις σχετικές μονάδες να αγγίξουν περίπου τις 400.000 Ευρώ το μήνα, περίπου 5 εκατ. Ευρώ δηλαδή το...

Περισσότερα

Ερώτηση Κατερίνας Παπακώστα για πιθανή αντισυνταγματικότητα του Άρθρου 15 του ν. 4337/2015 για τον ορισμό τιμής φαρμάκων

Ερώτηση για την πιθανή αντισυνταγματικότητα του Άρθρου 15 του ν. 4337/2015 για την τιμή των φαρμάκων που ψηφίστηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών, Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου. Όπως αναφέρεται στην συγκεκριμένη διάταξη, οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων «αναφοράς», μετά την λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων» θα μειώνονται κατά 50% ή στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών- μελών της Ε.Ε.. Παράλληλα, οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων θα διατηρούνται στο 65% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής τους. Η Βουλευτής επισημαίνει ότι η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής τονίζει ότι η συνταγματική ρύθμιση του συστήματος υγείας θεμελιώνεται από την συστηματική ερμηνεία μιας σειράς συνταγματικών διατάξεων, στις οποίες ανήκουν και αυτές που αφορούν την εγγύηση της ελεύθερης οικονομίας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Σύνταγμα προστατεύει την ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας και συνεπώς και την ελευθερία της άσκησης του εμπορίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει διατυπώσει στο παρελθόν την προϋπόθεση, η τιμή πώλησης των φαρμάκων να μην είναι κατώτερη από το κόστος παραγωγής ή εμπορίας τους, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Καταλήγοντας, η Κατερίνα Παπακώστα ζητά να μάθει από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, αν κατά τον ορισμό των νέων τιμών των συγκεκριμένων φαρμάκων τέθηκε υπόψιν η διατύπωση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με ποια κριτήρια ορίστηκαν αυτές οι τιμές. Επιπλέον ρωτά, αν προτίθεται να καταργήσει την συγκεκριμένη διάταξη, εφόσον κριθεί αντισυνταγματική. Συνημμένα το κείμενο της Ερώτησης. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ Υπουργείο Υγείας ΘΕΜΑ: Πιθανή Αντισυνταγματικότητα του Άρθρου 15 του ν. 4337/2015 για την Τιμή των Φαρμάκων Το Άρθρο 15 του ν. 4337/2015 που ψηφίστηκε στις 16 Οκτωβρίου 2015 προβλέπει ότι οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων «αναφοράς», μετά την λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων» θα μειώνονται κατά 50% ή στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών- μελών της Ε.Ε.. Παράλληλα, οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων θα διατηρούνται στο 65% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής τους. Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων στην έκθεσή της επί του νομοσχεδίου επισημαίνει ότι η συνταγματική ρύθμιση του συστήματος υγείας θεμελιώνεται από την συστηματική ερμηνεία μιας σειράς συνταγματικών διατάξεων, στις οποίες...

Περισσότερα

Δεν θα φορτωθούμε τις αδιέξοδες πολιτικές της Κυβέρνησης (19.10.2015)

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ο κ. Αρβανιτίδης τοποθετήθηκε στην Βουλή στα πλαίσια της συζήτησης για το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα του Οκτωβρίου. Στην ομιλία του κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι αποσύρει ευνοϊκές ρυθμίσεις σε σειρά θεμάτων όπως το ασφαλιστικό και οι 100 δόσεις ενώ ζήτησε την τροποποίηση προβληματικών διατάξεων σε φορολογικά θέματα και θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, σημείωσε ότι η επικείμενη αύξηση των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες κάθε άλλο παρά ανακουφίζει τα χαμηλότερα στρώματα, ειδικά στην Θεσσαλονίκη όπου τα μέσα του ΟΑΣΘ αποτελούν τη μοναδική επιλογή μαζικής μεταφοράς για τους πολίτες. Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Αρβανιτίδης τόνισε ότι η παράταξη θα συμβάλει με δημιουργική κριτική και προτάσεις, δεν θα χρεωθεί όμως αδιέξοδες πολιτικές επιλογές της...

Περισσότερα

Άμεση αντίδραση της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Ν. Λάρισας, Άννας Βαγενά, κατά της αύξησης της φορολογίας στο τσίπουρο με σκοπό την προστασία των παραγωγών και του αγροτικού κόσμου

Ανοιχτή επιστολή απηύθυνε ενώπιον των αρμοδίων Υπουργών (Οικονομικών, Οικονομίας, Αγροτικής Ανάπτυξης) στις 2 Οκτωβρίου 2015 η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Ν. Λάρισας, κ. Άννα Βαγενά, καλώντας την Κυβέρνηση να απέχει από κάθε μέτρο το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει στην άμεση ή έμμεση επιβάρυνση της φορολογίας του τσίπουρου. Στην επιστολή, η οποία και συντάχθηκε σε απάντηση του από 29ης Σεπτεμβρίου 2015 Ψηφίσματος του Δήμου Τυρνάβου κατά της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο τσίπουρο, τονίζεται ότι η υπέρβαση της ύφεσης θα έρθει μόνον μέσα από την προαγωγή της αγροτικής επιχειρηματικότητας και την στήριξη των τοπικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων σε εξέχουσα θέση βρίσκεται το τσίπουρο. Όπως δε χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή-παρέμβασή της η κ. Βαγενά, το αίτημα του Δ. Τυρνάβου κατά της φορολογικής επιβάρυνσης του τσίπουρου είναι εύλογο και δίκαιο, ενόψει της επιτακτικής ανάγκης προστασίας του αγροτικού κόσμου από φορολογικά μέτρα που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωσή του. Τέλος, όπως υπογράμμισε η βουλευτής του Νομού «οποιαδήποτε φορολογική πολιτική επιλογή είναι επιτακτική ανάγκη να σχεδιασθεί και εφαρμοσθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλισθεί η προστασία της αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα μας και η ενίσχυση της παραγωγής τσίπουρου, κάτι το οποίο είναι αδύνατον να γίνει μέσω της αύξησης των φορολογικών επιβαρύνσεων που αφορούν στο εθνικό αυτό...

Περισσότερα

Διαχωρισμός κράτους εκκλησίας. φορολόγηση και δήμευση περιουσίας

Αυτά που στην Ευρώπη είναι αυτονόητα, πρέπει να φαντάζουν ανέφικτα εδώ, ακόμα και με κυβέρνηση αριστεράς. Στη Γαλλία από το 1905 εφαρμόστηκε ο διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους και υιοθετήθηκε ο κοσμικός χαρακτήρα της σχολής της laïcité, τον οποίο προτείνω να υιοθετήσουμε κι εμείς. Οι διαρκείς επεμβάσεις της εκκλησίας σε θέματα της πολιτείας και η πλύση εγκεφάλου στον κόσμο μέσα από συνωμοσιολογίες και δεισιδαιμονίες, συνδυάζονται με τις σκοτεινές εποχές των βασιλιάδων, της χούντας και μιας πραγματικότητας που απέχει έτη φωτός από το 2015. Η φορολόγηση της εκκλησίας και η μερική δήμευση της περιουσίας της, θα μειώσει το ελληνικό χρέος θεαματικά. Τρις ευρώ υπολογίζεται μόνο η μοναστηριακή περιουσία, ας μην μιλήσουμε για την υπόλοιπη. Ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας αυτής δινόταν από Σουλτάνους στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με φιρμάνια και τώρα είναι η στιγμή επιτέλους να δοθεί στον λαό, όπου και ανήκει, για να τον απαλλάξει από το χρέος. Δεν μπορεί η εκκλησία πλέον να είναι κράτος εν κράτει και η αριστερά θα έπρεπε ίσως να είναι περισσότερο διεκδικητική και λιγότερο συμβιβαστική στο θέμα αυτό. Άλλωστε το υποσχέθηκε και...

Περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ: 1. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Ονομάζομαι Μπισμπίκος Παναγιώτης. Είμαι εργαζόμενος, (ειδικός επιστήμονας) στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας από το 2006. Πριν εργαζόμουνα στο Ιδιωτικό τομέα όπου ακόμα ψυχολογικά αισθάνομαι ότι ανήκω. Έχω εργαστεί αρκετά χρόνια στο σώμα Ορκωτών Λογιστών και στην συνέχεια ως διευθυντής λογιστηρίου αλλά και εσωτερικού ελέγχου σε πολλές επιχειρήσεις. Τέλος είμαι ακόμα ενεργός λογιστής. Ευχαριστώ την ιστοσελίδα vouliwatch που μου έδωσε την ευκαιρία να δημοσιοποιήσω την ιδέα μου, μία ιδέα που από το 2011 ανεπιτυχώς προσπαθώ να επικοινωνήσω και εξωτερικεύσω μόνος. Παρακάτω παρουσιάζεται μία φορολογική πρόταση. Την πρόταση αυτή την έχουν πάρει όλα τα πολιτικά κόμματα καθώς και ο κύριος Βαρουφάκης (όταν ακόμα οι τράπεζες ήταν ανοικτές στις 26/5/2015) με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να του φανεί χρήσιμη στο eurogroup. Επίσης την έχουν λάβει οι Γενικοί Γραμματείς εσόδων στο ΚΕΠΥΟ. Φυσικά την έχουν πάρει και όλοι οι πρόεδροι του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδας από το 2011, και το ΕΒΕΑ. Σε επιτροπές για το φορολογικό που έτυχε να συμμετέχω, βρήκε πολύ φανατικούς υποστηριχτές από πρώην Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών που ακόμα αναρωτιόνται γιατί δεν αξιοποιείται συνολικά ή τμηματικά. Το δυστύχημα είναι ότι εκτός από τους ανθρώπους του Ιδιωτικού τομέα που την επικροτούν, κανένας άλλος και από κανένα κόμμα, καθώς επίσης και κανένας Υπουργός ή Βουλευτής, δεν μπήκε στον κόπο να μου απαντήσει για την τύχη της, αν έχει εξεταστεί, αν έχει μετρηθεί, και αν είναι χρήσιμη. Επειδή έχω μάθει στην ζωή μου να μην εγκαταλείπω ποτέ την προσπάθεια την παρουσιάζω, όπως έχει γραφτεί από το 2011 χωρίς αλλαγές, με την ελπίδα να διαβαστεί και να φανεί χρήσιμη. Διαπιστώσεις. Είναι γεγονός ότι όποιος μπορεί να φοροδιαφύγει στην Ελλάδα το πράττει δυστυχώς συνειδητά εδώ και πολλά χρόνια. Οι φορολογούμενοι, φοροδιαφεύγουν γιατί αισθάνονται ότι βρίσκουν διέξοδο στην γενικότερη αδικία, ατιμωρησία και επιλεκτική αντιμετώπιση των φοροφυγάδων. Σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν, που σχεδόν όλοι προσπαθούν συνειδητά να φοροδιαφύγουν, είναι ίσως ανέφικτο να μιλάμε για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος γιατί οι ελεγχόμενοι είναι απείρως περισσότεροι από τους ελεγκτές. Ίσως πρέπει να στραφούμε σε άλλες πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την συλλογή των φόρων και να μη περιμένουμε την δήλωση των εισοδημάτων από τους φορολογούμενους. Προβλήματα που επιλύει η παρακάτω πρόταση. Η παρακάτω πρόταση ταυτόχρονα, α) εξαφανίζει την φοροδιαφυγή, β) απλοποιεί το φορολογικό σύστημα, τον...

Περισσότερα

Ανατροφοδοτικό σύστημα φορολογίας

Μέσω της ηλεκτρονικής καταβολής φορολογικών δηλώσεων, θα ήταν εύκολο να υπάρχει μία επιλογή προτίμησης για το που ο πολίτης θέλει να κατευθυνθούν οι φόροι που πληρώνει. Για παράδειγμα, το κράτος θα μπορούσε να κρατήσει το 70 % για τα πάγια έξοδα της (δεν γνωρίζω ακριβή νούμερα, είναι απλά ως παράδειγμα το νούμερο), ενώ το κομμάτι του προϋπολογισμού που είναι πιο ευέλικτο θα μπορούσε να ενταχθεί σε μίας μορφής “δημοψηφίσματος” κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (για παράδειγμα: υποδομές, άμυνα, έρευνα, υγεία). Το αντίστοιχο ποσοστό του φόρου που πληρώνει ο πολίτης (30%) θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε έναν ή παραπάνω από αυτούς τους τομείς, ανάλογα με την επιλογή του πολίτη κατά την υποβολή της δήλωσης. Με αυτό τον τρόπο ο πολίτης βλέπει πως οι φόροι που πληρώνει πάνε άμεσα σε κάτι το οποίο τον αφορά, κάτι που θα δίνει θετική ανατροφοδότηση και ίσως ενισχύσει την φορολογική συνείδηση, ενώ η οικονομική πολιτική που ακολουθείται θα αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό την φωνή του λαού, σε πρότυπα...

Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕς ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΑ – ΑΡΡΩΣΤΑ – ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ – ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Είναι γνωστό πως υπήρξαν κονδύλια για τα αδέποσποτα και όσοι ασχολούντε με φιλοζωικές δεν έχουν δει όμως το αντίστοιχο έργο. Δεν είναι ωραίο για πολιτισμένους τουρίστες να βλέπουν ως θέαμα μια πατημένη γατα ούτε έναν άγριο πεινασμένο σκύλο. Δεν είναι υγιεινο ούτε θετικά εκπαιδευτικό για τα παιδιά να βλέπουν μια αδιαφορία για την ζωή ενός ανύμπορού ζώου. Προτείνω συνεργασία μεταξύ Πανεπιστήμιο (τμήμα κτηνιατρικής) + Φιλοζωικές + εθελοντες + σχολεία + δημοτική αστυνομία ή αστυνομία δηλαδή: 1. Φιλοζωικές σε συνεργασία με εθελοντές και εθελοντικές δράσεις σχολείων χαρτογραφούν συχνότητα εμφάνισης αδέσποτων. 2. Μαζεύουν – ειδοποιούν Κτηνιατρικές σχολές οι οποίες για πρακτική στειρώνουν και θεραπεύουν αδέσποτα ζώα τα οποία επαναπροωθούντε πίσω στις γειτονίες τους σε συνεργασία με φιλοζωικές και κτηνίατρους.Να μετράει για τον φοιτητη ο αριθμός και βαθμός συμμετοχής του και επιτυχίας στο πτυχίο / μεταπτυχιακό. Όλα να γίνοντε με επιτήρηση απο τον καθηγητή τους και με το πέρας της νοσηλείας να επιστρέφουν στην φιλοζωική το αδέσποτο για επανατοποθέτηση. 3. Μέρος εκπαίδευσης στα σχολεία η εθελοντική φιλοζωική δράση – χωρίς κόστος αφου πληρούντε τα παραπάνω 1+2. 4. Τοποθέτηση όπου είναι εφικτό νερό και φαί αδέσποτων μέσο σπόνσορων – εταιρείων. Να διαφημίζοντε με αυτό τον τρόπο δωρεάν τοπίκά στο σημείο εφαρμογής. Παράδειγμα όπως στην Κωνσταντινούπολη. 5. Η αστυνομία και δημοτική αστυνομία να καταγγέλουν περιστατικά κακοποίησης εν μέσο περιπολιών και να κάνουν τα νόμιμα μέσο φιλοζωικών σωματείων. 6. Ίδρυση ρυθμιστικής αρχής φιλοζωικών σωματείων.Συντονισμός – δράση – έλεγχος – αξιολόγηση εργασιών – ποινές – για να μην πάνε χαμένα τα κονδύλια. 7. Φοροαπαλλαγή σε κτηνίατρους που αναλαμβάνουν στείρωσεις – θεραπείες – καταγραφή ζώων απο εθελοντές. Να τσιπάροντε και τα αδέσποτα δωρεάν. Το κόστος να λαμβάνεται επόψη απο την εφορία ως κίνητρο.Αν γίνεται και για τους εθελοντές. Να μην προσμετράτε το αδέσποτο ως κατηγορία κατοικίδιο απλα προσατευόμενο με φορολογική απαλλαγή έστω ελάχιστη. Αυτό μόνο θα κινητοποιήσει και την σχετική...

Περισσότερα

Φορολογία Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κατάργηση του flat tax με συντελεστή 26% και αντικατάσταση του με προοδευτική φορολογία ανάλογα με την οικονομική ευρωστία και την δυναμική της επιχείρησης με πολλές κλίμακες ώστε να γίνετε δίκαιη κατανομή των βαρών. Με κλίμακα από 15% έως 40%. Δεν είναι δυνατόν το μικρό μαγαζάκι της γειτονιάς να έχει τον ίδιο συντελεστή με μια...

Περισσότερα

Τέλη κυκλοφορίας

Τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, τεκμήρια απλής ή πολυτελούς διαβίωσης έχουν δημιουργήσει τεράστιο αριθμό οχημάτων με κατατεθειμένες πινακίδες κυκλοφορίας. Κατατεθειμένες πινακίδες συνεπάγονται λιγότερα άμεσα & έμμεσα έσοδα του κράτους. Σαν έμμεσα νοούνται από ΦΠΑ καυσίμων, ανταλλακτικών, ασφαλίστρων… από χαμένες θέσεις εργασίας… Ειδικότερα, σύμφωνα με έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών, τα κατ’ εκτίμηση απολεσθέντα έσοδα μόνο από τέλη κυκλοφορίας από το 2009 ως σήμερα έχουν ως εξής: • Ανεξαρτήτως κυβισμού, δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας για 771.873 ΙΧ κάτι που συνεπάγεται απώλεια εσόδων ύψους 754,7 εκατ. ευρώ • Στα άνω των 1.900 κυβικών ΙΧ, δεν έχουν εισπραχθεί τέλη για 129.915 οχήματα, μία απώλεια που εκτιμάται ότι φτάνει τα 300,2 εκατ. ευρώ. Πρόταση Πινακίδες όπως οι χάρτινες «Μ» που να έχουν ισχύ 1,2 ή 3 μήνες. Οι πινακίδες αυτές θα αγοράζονται με καταβολή του τμήματος των τελών κυκλοφορίας και θα έχουν ευδιάκριτο τρόπο της ισχύος τους, π.χ. τμήμα του αρ. κυκλοφορίας και σαν κλασματικό αριθμό τον μήνα και το έτος επιτρεπόμενης κυκλοφορίας. Παράδειγμα: Αριθμός κυκλοφορίας ΥΥΥ1234, αγορά 3μηνης πινακίδας τον Απρίλιο 2015 άρα κυκλοφορία μέχρι και τον Ιούνιο -> προσωρινή πινακίδα: ΥΥ34 06/15. Τα οχήματα με αυτές τις πινακίδες θα πρέπει να έχουν ενήμερο ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισμένα για το χρονικό διάστημα ισχύος Η λύση αυτή συνδυάζει έσοδα για το Δημόσιο, κίνηση των συναφών επαγγελμάτων, διευκόλυνση των...

Περισσότερα

Μη έκδοση αποδείξεων αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών

Μη έκδοση παραστατικών αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών Πριν από μερικά χρόνια για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών είχαν εκδοθεί κάποιες ηλεκτρονικές κάρτες με το σκεπτικό αφενός ο αγοραστής να μην αναγκάζεται να αποθηκεύει τις απαραίτητες αποδείξεις για την φοροαπαλλαγή του, αφετέρου ο πωλητής να υποχρεώνεται στην έκδοση παραστατικού πώλησης. Το μέτρο αυτό αν και θετικό απαξιώθηκε με ψεύτικα προσχήματα επειδή στην ουσία δεν υπήρχαν πρακτικά κίνητρα για τον αγοραστή αλλά κυρίως επειδή κάτι τέτοιο θα απαγόρευε στους κάθε είδους επαγγελματίες να φοροδιαφεύγουν. Αργότερα ακούστηκε μεταξύ άλλων η ιδέα της αποστολής των στοιχείων της απόδειξης με SMS και της κλήρωσης που θα ακολουθούσε έχοντας προφανώς σαν αρχή και όνειρο για βαθιές επιτέλους τομές, να μετατραπεί η χώρα σε μία απέραντη λοταρία, κλπ). 1. Δεδομένου ότι στον εικοστό πρώτο αιώνα ακόμα και για την χώρα μας είναι αδιανόητο και προσβλητικό να μαζεύουμε για πιθανό έλεγχο τσουβάλια αποδείξεων χωρίς κανένα απολύτως πρακτικό λόγο. 2. Όσο και να θεωρούμε ότι μόνο μερικοί Μεγάλοι φοροδιαφεύγουν, σοβαρή πληγή φοροδιαφυγής είναι οι κάθε είδους επαγγελματίες οι οποίοι μάλιστα έχουν το θράσος να αμφισβητούν να προσβάλουν και να εκβιάζουν τον κάθε εργαζόμενο εργάτη ή υπάλληλο. Πόσο δύσκολο και χρονοβόρο θα ήταν χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση ο κάθε επαγγελματίας να έχει υποχρεωτικά αντί της γνωστής ταμειακής του μηχανής μία αντίστοιχη ταμειακή μηχανή σταθερή ή φορητή σε δορυφορική σύνδεση (για να υπάρχει παντού κάλυψη του δικτύου) η οποία απαραιτήτως να δέχεται τις παραπάνω αναφερόμενες κάρτες, ώστε όλες οι συναλλαγές να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά και αυτόματα στις αρμόδιες υπηρεσίες για τους απαραίτητους ελέγχους για την υποβολή και απόδοση ΦΠΑ; Για την εφαρμογή το μόνο που χρειάζεται είναι να δοθεί σαν κίνητρο στον αγοραστή η πιθανότητα της αυτόματης επιστροφής όλου ή μέρους του ποσού της συναλλαγής σαν bonus και φυσικά να είναι ο μοναδικός τρόπος υποβολής αποδείξεων που να δικαιολογούν ΟΛΕΣ (με συντελεστή βαρύτητας φορολόγησης ανά κατηγορία) τις δαπάνες του και χωρίς εξαιρέσεις. Με τέτοια κίνητρα πιστεύετε ότι θα ήταν πολλοί καταναλωτές Έλληνες ή Ξένοι σε αυτή τη χώρα που δεν θα επέμεναν απαραίτητα στην έκδοση ταμειακού παραστατικού; Κάτι τέτοιο θα ήταν ίσως και μια καλή απάντηση και στον Κίτρινο Τύπο (πχ.BILD ) που είτε αμφισβητεί τις προθέσεις της Κυβέρνησης είτε μας κάνει μαθήματα διαχείρισης. Τέλος πόσο δύσκολο είναι τα κάθε είδους πρόστιμα...

Περισσότερα

Φοροδιαφυγή – έλεγχος αποδείξεων – μια άλλη πρόταση

Όχι μισθωμένοι μυστικοί “ράμπο”, αλλά κάθε πολίτης-καταναλωτής (είτε Έλληνας είτε ξένος) ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο, να έχει την δυνατότητα και άμεσο ατομικό συμφέρον να καταγγέλλει τεκμηριωμένα κάθε μη έκδοση φορολογικής απόδειξης. Η δυνατότητα αυτή να παρέχεται με απλή συμπλήρωση και αποστολή μέσω των Κ.Ε.Π. ειδικού “εντύπου καταγγελίας”. Ειδική Υπηρεσία θα ελέγχει τις καταγγελίες και θα διαβιβάζει τις τεκμηριωμένες στο ΣΔΟΕ για τα περαιτέρω. Το δε άμεσο συμφέρον του καταγγέλλοντος πολίτη να υλοποιείται με κατάθεση στον ατομικό του λογαριασμό μέρους του προστίμου που τελικά θα επιβληθεί στον φορολογικό παραβάτη, π.χ. το πενταπλάσιο του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην χωρίς απόδειξη είσπραξη δαπάνης. Η τεκμηρίωση της καταγγελίας αποτελεί την μεγαλύτερη δυσκολία του εγχειρήματος. Στον βασικό όμως τομέα σίτισης και ψυχαγωγίας (εστιατόρια κ.λ.π.), η τεκμηρίωση αυτή θα είναι εύκολη αν η απόδειξη της δαπάνης συσχετισθεί απόλυτα με κάποιο υποχρεωτικό “δελτίο παραγγελίας”, κάτι αντίστοιχο με το “δελτίο αποστολής”. Τα δελτία αυτά είναι μηχανογραφημένα και συνοδεύουν υποχρεωτικά κάθε παραγγελία στο τραπέζι του πελάτη. Στο τέλος εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής, στην οποία αναγράφεται και ο αριθμός του αντίστοιχου δελτίου (ή των δελτίων) παραγγελίας (αριθμ.Δ.Π.). Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί απόδειξη πληρωμής, τα αντίστοιχα “ορφανά” δελτία παραγγελίας θα πρέπει να συνοδεύουν υποχρεωτικά και να τεκμηριώνουν την καταγγελία του πολίτη. Αλλά και η καταγγελλόμενη επιχείρηση θα μπορεί, με τα μηχανογραφημένα αυτά στοιχεία (απόδειξη πληρωμής με αριθ. Δ.Π.), να αποδείξει στο ΣΔΟΕ το τυχόν αβάσιμο της καταγγελίας. Για τους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λ.π.) πρέπει να αναζητηθούν ανάλογοι τρόποι τεκμηρίωσης της καταγγελίας, π.χ. δελτία αποστολής ή αποδείξεις αγοράς υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ή αποδεικτικά νομικών ή ιατρικών πράξεων...

Περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές,   με την παρακάτω επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας ορισμένα βασικά μέτρα πολιτικής στα οποία συγκεκριμένοι φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας έχουν συμφωνήσει ως αναγκαία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη χώρα.   Οι παρακάτω προτάσεις είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης μεταξύ των φορέων Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών, Greek Startup Manifesto, Impact Hub Athens και Reload Greece κατα τη διάρκεια του Πολιτικού Εργαστηρίου με τίτλο «United We Ask» που διοργάνωσε την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 η πλατφόρμα Vouliwatch.   Αρχικώς, καταγράφονται βασικά προτεινόμενα μέτρα σε πέντε θεματικούς άξονες (Γραφειοκρατία, Ασφαλιστικό, Φορολογικό, Χρηματοδότηση, Εξωστρέφεια) και στη συνέχεια σας θέτουμε πέντε ερωτήσεις σχετικά με τη δράση που προτίθεστε να αναλάβετε για την υλοποίηση τους.   Οι προτάσεις μας είναι:   ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Δημιουργία νέας πλατφόρμας ή αξιοποίηση/αναβάθμιση υφιστάμενης πλατφόρμας πληροφόρησης για τις προϋποθέσεις – διαδικασίες καικόστη αδειοδότησης, σύστασης και διάλυσης εταιρειών σε κάθε τομέα, μορφή εταιρείας, τομέα και περιοχή δραστηριότητας.   Αυτοματοποίηση της διαδικασίας έναρξης μιας επιχείρησης και αντικατάσταση των απαραίτητων δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις (όπου είναι σύννομο και δυνατό). Αξιοποίηση αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από το Δημόσιο ή εύλογη προθεσμία προσκόμισης από τον επιχειρηματία.   Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης. Αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και του Διαδικτύου για την ενημέρωση, ανεύρεση, κατάθεση, παρακολούθηση και διαχείριση των απαραίτητων εγγράφων/δικαιολογητικών αδειοδότησης. Επαναξιολόγηση διαδικασιών και δικαιολογητικών αδειοδότησης με στόχο την μείωση του χρόνου, του κόστους και των εμποδίων που λειτουργούν ανασταλτικά στη λειτουργία της επιχείρησης.   Απλοποίηση των διαδικασιών λήξης μίας επιχείρησης και επαναπροσδιορισμός των απαραίτητων διαδικασιών και δικαιολογητικών με στόχο την εύκολη λύση μίας υφισταμένης επιχείρησης. Εκσυγχρονισμός Πτωχευτικού Δικαίου και ενσωμάτωση δεύτερης ευκαιρίας ώστε η χρεωκοπία να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επαναδραστηριοποίηση υγιών επιχειρηματιών.     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τα πέντε πρώτα χρόνια μίας εταιρείας είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή της. Απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές (ΟΑΕΕ) του επιχειρηματία για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας και έκπτωση 50% για τα επόμενα δύο χρόνια. Πλήρης νοσηλευτική κάλυψη για όλο το διάστημα της πενταετίας.   Απαλλαγή για την επιχείρηση από τις εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων για τον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια υπολογισμός του εργοδοτικού κόστους με βάση τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης (τζίρος – κερδοφορία).   Ευελιξία στους όρους πρόσληψης, εργασίας και απόλυσης...

Περισσότερα

απλοποίηση διαδικασιών και καταπολέμηση φοροδιαφυγής

Σας στέλνω δύο προτάσεις μου που θεωρώ ότι η μεν πρώτη θα βοηθήσει σημαντικά στην απλοποίηση μεγάλου μέρους της λειτουργίας της Δημ. Διοίκησης αλλά και θα διευκολύνει τους πολίτες, η δε άλλη έχει την δυνατότητα για καταλυτική βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. 1. Πρόταση γενικής και επίσημης χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις κάθε είδους κοινοποιήσεις. Ταυτόχρονα με την έκδοση δελτίου ταυτότητας στον κάθε πολίτη δημιουργείται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προτείνεται π.χ. ιστοχώρος www.politis.gov.gr και διευθύνσεις με την μορφή ΧΧ999999@politis.gov.gr όπου ΧΧ999999 ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας, αλλά μπορούν να αποφασισθούν και τυχόν πλέον πρόσφορες ονομασίες και διατάξεις). Προς τον λογαριασμό αυτό γίνονται πλέον όλες οι κοινοποιήσεις στο εξής. Δεν απαιτείται πλέον διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ούτε τηλεφωνικές κλήσεις ή αναζητήσεις. Απαλλάσσονται πλήθος Κρατικά όργανα από το έργο των «επιδόσεων». Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η πληροφόρηση του πολίτη. Παρόμοια με την ίδρυση οιουδήποτε νομικού προσώπου / εταιρείας με την δήλωση έναρξης, δημιουργείται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ίδιο κρατικό ιστοχώρο ανάλογης μορφής (όπου αντί του αριθμού της ταυτότητας μπορεί π.χ. να τίθεται ο ΑΦΜ ή όποιος άλλος μοναδικός αριθμός τυχόν καθιερωθεί) προς τον οποίον επίσης θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις στο εξής. Η πρόταση αυτή προφανώς καταργεί σημαντικό μέρος της διοικητικής δικονομίας. Αυτό συνεπάγεται εξαιρετική απλοποίηση διαδικασιών και δραστική μείωση χρόνων μεταξύ των διαφόρων σταδίων των ουσιαστικών διαδικασιών αλλά και την αποφυγή τυπικών εμπλοκών λόγω ακυροτήτων περί τις κοινοποιήσεις κλπ. Στερεί βεβαίως ικανό τμήμα επαγγελματικής ύλης από τους δικαστικούς επιμελητές συνέπεια ωστόσο που δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στην εφαρμογή της αλλά απλώς να υπάρξει πρόνοια εξομάλυνσης της μετάβασης. 2. Κατάργηση των χαρτονομισμάτων (σε όλη την Ευρωζώνη, εννοείται). Γνωρίζω ότι κατ’ αρχήν σαν ιδέα ακούγεται περίεργη, ακραία έως και τρελλή αλλά αν διαβάσετε τα σχετικά κείμενα θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ απλή και αποτελεσματική. Υπάρχει και σχετική δημοσίευση (έκδοση της Αμερικανικής Ένωσης Δικηγόρων τεύχος Ιανοάριος 1975) όπου ο Αμερικανός δικηγόρος Stuart M. Speiser προτείνει αυτό ακριβώς το πράγμα και δη με την τότε τεχνολογία : bit.ly/1p8Tyoa . Θα σας παρακαλούσα να δείτε το υλικό στους συνδέσμους που σας στέλνω και να σχηματίσετε μόνοι σας άποψη. Από εκεί και πέρα ίσως εσείς έχετε τις δυνατότητες να μπεί η πρόταση σε δημόσια συζήτηση. Όλο το...

Περισσότερα

Αντικατάσταση αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων έως και 18-01-2015

Για την υποχρεωτική ανανέωση των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων σύμφωνα με ΠΔ 51/2012 – για την άδεια οδήγησης (ΦΕΚ Α 101), ορίσθηκε η καταβολή παραβόλου 30,00 Ευρώ. Το ποσό το θεωρώ υπερβολικό και το πιθανότερο είναι στα πλαίσια της δυσβάσταχτης φοροεισπρακτικής πολιτικής των τελευταίων ετών να σκέφτηκαν ΑΚΟΜΑ έναν τρόπο να μαζεψουν χρήματα. Αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει την αναγκαιότητα αυτού του...

Περισσότερα

Εθνική Κυριαρχία και Δημόσιο Συμφέρον

Φοβούμαι ότι δεν έχομε ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τι ακριβώς σημαίνει η παράδοση Εθνικής Κυριαρχίας που έχει αποφασίσει η Βουλή. Βέβαια παράνομη απόφαση, όμως εν ισχύει όσο οι δωσίλογοι αυτοί πολιτικοί άρχουν, πολιτικοί συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Παράδοση Εθνικής Κυριαρχίας σημαίνει ότι οι πολίτες χάσαμε τα πολιτικά μας δικαιώματα, ότι δεν υπάρχει πλέον κανείς θεσμός δημόσιου συμφέροντος σε ισχύ, ούτε Δικαιοσύνη (βλέπε ενδεικτικά αποφάσεις ΣτΕ κατά του Συντάγματος λόγω δήθεν δημοσίου συμφέροντος), ούτε Υγεία (βλέπε επιδεινούμενα χάλια ΕΟΠΥΥ), ούτε ιδιοκτησία (βλέπε δήμευση περιουσίας μέσω ΕΝΦΙΑ), ούτε και Εθνική Άμυνα με ενδεικτικές τις πρόσφατες για τις αποδοχές των ενστόλων δηλώσεις “εκ παραδρομής” του αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Μας αφαιρούν τα δικαιώματα λίγα λίγα, για κάποιους τυχερούς σε βαθμό ακόμη υποφερτό ή και ανυπόφορο για μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, φροντίζοντας παράλληλα με την νομιμοφάνεια που τους παρέχει η δήθεν αντιπολίτευση να πείθουν ακόμη μια μειοψηφία του 25% ότι οι διαδικασίες είναι νομότυπες και δημοκρατικές. Μια αντιπολίτευση που αντί να τους παρέχει απλόχερα νομιμοφάνεια θα έπρεπε να έχει σύσσωμη αποχωρήσει της Βουλής από την στιγμή που έγινε το έγκλημα. Σχετικές οι αναλύσεις των καθηγητών Κοντογιώργη και Κασσιμάτη. Πολλοί δημοκράτες αξιώνουμε την εφαρμογή κοινής λογικής προβαίνοντας σε διάφορες νομικές ενέργειες και ελπίζοντας στους Θεσμούς της Χώρας, αλλά κινδυνεύουμε να απογοητευτούμε και αδρανοποιηθούμε διότι όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, σε καθεστώς κατοχής απλά, Θεσμοί ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ πλέον. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε έγκαιρα την ζοφερή αυτή πραγματικότητα ανυπαρξίας Ελληνικού κράτους, θα είναι ίσως σύντομα αργά και το πιθανότερο σύντομα οι λέξεις ΚΥΠΡΟΣ και ΕΛΛΑΔΑ να μην υπάρχουν καν πλέον στους διεθνείς χάρτες. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ: Λαικές συνελεύσεις στις πρωτεύουσες των Νομών με αυστηρή τήρηση κανόνων Δημοκρατίας, επιλογή εθνικών αντιπροσώπων για Συνταγματική Εθνοσυνέλευση στην Αθήνα και εγκαθίδρυση Δημοκρατίας ως μόνης δυνατότητας για παραγωγική ανάπτυξη και Εθνική...

Περισσότερα

Πρόταση για Βασικό Εισόδημα Χωρίς Όρους

Περιγραφή: Το Βασικό Εισόδημα Χωρίς Όρους είναι ένα ποσό που δίδεται κάθε μήνα σε όλους τους πολίτες ή και μόνιμους κατοίκους μίας πολιτικής οντότητας (Δήμος, Περιφέρεια, Χώρα, Ομοσπονδία) χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Διαπιστώσεις: Η φτώχεια κερδίζει συνεχώς έδαφος και όλο και περισσότερο άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια για την επιβίωσή τους, ακόμα και αν έχουν εργασία. Οι μισθοί για απλές εργασίες ανειδίκευτων ή και νεοεισερχομένων στο χώρο της εργασίας δεν επιτρέπουν την ανεξαρτητοποίηση και την χειραφέτηση όλο και περισσότερων νέων. Σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι μισθοί είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι ευκαιρίες για εργασία σε έναν κόσμο που βαίνει προς την αυτοματοποίηση πολλών εργασιών που χρειάζονταν εργατικά χέρια στο παρελθόν, όλο και μειώνονται. Η οικονομία μας βασίζεται στην κατανάλωση και όχι στην χειρωνακτική εργασία. Χωρίς καταναλωτές, αυτή η οικονομία καταρρέει. Πρόταση: Να θεσπιστεί ένα ποσό (300 – 500 ευρώ) που θα δίδεται κάθε μήνα, σε όλους τους Έλληνες πολίτες (και πιθανά σε όλους τους μόνιμους κατοίκους της χώρας), χωρίς καμία προϋπόθεση εργασίας (αιτιολόγηση 1), εισοδηματικό (αιτιολόγηση 1 και 2) ή άλλο κριτήριο (αιτιολόγηση 3). Η εφαρμογή του θα γίνει σταδιακά σε μία δεκαετία, ξεκινώντας από μικρότερο ποσό, π.χ. τα 100 ευρώ ανά μήνα με σχετικές αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης. Κόστος Πρότασης: ~12 δις αρχικά, ~35 – 60 Δις ευρώ/έτος στο τελικό στάδιο (χωρίς να λάβουμε υπόψη την χρηματοδότηση) Χρηματοδότηση (Κάλυψη 80%-90% του αναγκαίου ποσού): Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει με συνδυασμό των παρακάτω: κατάργηση όλων των επιδομάτων που δίδονται σε πολίτες για ανεργία, απορία, οικογενειακά επιδόματα, βοηθήματα σε χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, επιδοτήσεις ενοικίων και άλλων ειδικών περιπτώσεων. Εξαιρέσεις μπορεί να είναι ειδικά επιδόματα υψηλότερου μεγέθους από τα 300 – 500 ευρώ, όπως επιδόματα σε οροθετικούς. (αιτιολόγηση 4) ποσοστό του ΦΠΑ φόρος στις τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές (Tobin tax) , προτεινόμενου ύψους 0,02% ποσοστό της φορολόγησης ακινήτων Κατάργηση συντάξεων ΟΓΑ και άλλων συντάξεων που δεν βασίζονται σε εισφορές. Ευρωπαϊκά προγράμματα καταπολέμησης φτώχειας. Τρόπος απόδοσης: Κάθε δικαιούχος έχει έναν λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας, ο οποίος δημιουργείται εφάπαξ με την έναρξη του μέτρου ή με την γέννησή του (με συν-δικαιούχους τους γονείς έως την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του). Κάθε μήνα πιστώνεται το ποσό του βασικού εισοδήματος στον λογαριασμό, ως ακατάσχετο ποσό και είναι άμεσα διαθέσιμο για όλους...

Περισσότερα

ΠΑΤΑΞΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Παρακάτω περιγράφεται ένα σχέδιο που θα βγάλει τη χώρα από την εσωτερική κρίση πατάσσοντας: • Φοροδιαφυγή – εισφοροδιαφυγή, παραεμπόριο κλπ • Παράνομες δραστηριότητες • Εγκληματικότητα – Τρομοκρατία • Ναρκωτικά • Χρηματισμό (φακελάκι) • Παράνομη μετανάστευση • Παραχάραξη «Πλαστά χαρτονομίσματα» κλπ • Αισθητή μείωση κράτους με ταυτόχρονη αποτελεσματικότητα ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η φιλοσοφία του σχεδίου είναι, ότι κατά τη στιγμή της όποιας εγχρήματης συναλλαγής, να γίνεται εκκαθάριση : ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος, ασφαλιστικής εισφοράς, και δημοτικών φόρων και τελών και ή άμεση απόδοσή τους στους φορείς. ΤΟ ΜΕΣΟΝ Όλες οι συναλλαγές με sms ΣΤΟΧΟΣ Ο στόχος είναι να μηδενιστεί η παθογένεια του Ελληνικού κράτους που είναι η διαφθορά η φορο-εισφοροδιαφυγή και η εγκληματικότητα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα που θα υλοποιήσει αυτό το σχέδιο, θα λειτουργήσει μέσα από 3 τεχνολογικές δραστηριότητες που τώρα λειτουργούν αυτόνομα, εφ’ όσον αυτές συνυπάρξουν σύμφωνα με το σχέδιο. Οι τεχνολογικές δραστηριότητες που πρέπει να συνυπάρξουν είναι: 1. το μηχανογραφικό σύστημα του ΥΠ.ΟΙΚ. (taxis) και ο ΑΦΜ 2. η τεχνολογία e-banking του τραπεζικού συστήματος 3. η τεχνολογία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας *Αναλυτικά η παρουσίαση του σχεδίου έχει αναρτηθεί εδώ : http://www.synallagi.blogspot.gr/ και διατίθεται εύκολα να κατανοηθεί σε 20 διαφάνειες. Το παρόν σχέδιο το έχω παρουσιάσει μεμονωμένα σε βουλευτές και υπουργούς, οι οποίοι ενώ το βλέπουν πολύ έξυπνο και καινοτόμο, για κάποιους λόγους δεν το προωθούν όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν προφανείς λόγοι γιατί δεν υλοποιείται η ιδέα, γιατί πέφτουν οι ίδιοι θύματα του αποτελέσματος που θα επιφέρει: Πατάσσει το “μαύρο” χρήμα. Μέσω της πλατφόρμας σας θα επιθυμούσα μέσα από κάποια διαδικασία να το επιβάλλω προς συζήτηση Ευχαριστώ εκ των προτέρων Νίκος...

Περισσότερα
Top