Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Επί της Αρχής, Άρθρα 1 & 2 -ΌΧΙ

  • ΤΥΠΟΣ: Νόμος
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Υπουργείο Οικονομικών
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Επιτροπή οικονομικών υποθέσεων
  • ΦΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ψηφισθέν Νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο που υλοποιεί τα περισσότερα από τα 15 προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει αλλαγές στο ασφαλιστικό, το ενεργειακό τοπίο, προσδιορίζει την ένταξη ΔΕΚΟ στο υπερταμείο και προβλέπει αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών.

Ειδικότερα περιλαμβάνει τη μεταφορά έξι ΔΕΚΟ στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), η οποία θα λειτουργεί υπό την «ομπρέλα» του υπερταμείου για τις αποκρατικοποιήσεις. Πρόκειται για τις ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Κτιριακές Υποδομές, Αττικό Μετρό, ΔΕΗ και ΕΛΒΟ. Σχετικά με τις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ υπήρξε νομοτεχνική βελτίωση από τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο με την οποία διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Πιο συγκεκριμένα προστίθεται η φράση «με την επιφύλαξη των περιορισμών που προκύπτουν από το Σύνταγμα και τον σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις» (σ.σ. στην απόφαση του ΣτΕ για τη μη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ). Ενώ ξεκαθαρίζεται ότι «η αξιοποίηση των ΔΕΚΟ δεν περιλαμβάνει την αποξένωση του ελληνικού Δημοσίου» από αυτές.

Στο πολυνομοσχέδιο περιελήφθησαν, επίσης, οι διατάξεις για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την εφαρμογή του λεγόμενου “target model” που προβλέπουν οι Κοινοτικές Οδηγίες. Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν τη δημιουργία νέων αγορών ενέργειας που θα επιτρέπουν σε προμηθευτές και παραγωγούς καλύτερο προγραμματισμό και διαχείριση του ρίσκου, με στόχο την ανταγωνιστικότερη λειτουργία του συστήματος και την επίτευξη καλύτερων τιμών για τους καταναλωτές.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου λαμβάνεται μέριμνα και ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, ενώ για τα τέλη του ΔΕΣΦΑ ορίζεται τέλος, ότι η χρονική περίοδος στην οποία θα κατανεμηθεί η είσπραξη της διαφοράς που οφείλεται στην εταιρία για τα έτη 2006 – 2015 θα καθοριστεί από τη ΡΑΕ (προηγούμενη ρύθμιση που καταργείται προέβλεπε την κατανομή της οφειλής σε 40 χρόνια).

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται σειρά διατάξεων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Συγκεκριμένα, σε ειδικό κεφάλαιο του υπουργείου Μεταφορών ορίζεται ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ συνάπτει με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμβαση εκμίσθωσης διάρκειας έως δέκα (10) ετών για το τροχαίο υλικό.

Επιπλέον, επιτρέπεται, κατά την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, η εκχώρηση από το Δημόσιο απαιτήσεων των παρόχων από τις συμβάσεις αυτές με τη σύναψη ειδικότερων συμφωνιών μεταξύ των παρόχων, ως εκχωρητών, και του Δημοσίου, του ΟΣΕ Α.Ε. ή της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως εκδοχέων, για την εξόφληση οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς (μισθώματα από συμβάσεις μίσθωσης μονάδων τροχαίου υλικού, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού κ.λπ.)

Όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναπροσαρμόζεται το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης με εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Συγκεκριμένα, αντί της έκπτωσης 15% επί του συνολικού ποσού πλέον προβλέπεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.

Επίσης, απαλείφεται η διάταξη για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας από 6 έως 10 δωματίων σε περιοχές με κάτω από 2.000 κατοίκους θα κληθούν να πληρώσουν για κύρια ασφάλιση και υγεία εισφορές 26,95% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους . Τέλος, από 1.1.2017 εισάγεται ενιαίος συντελεστής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την ομογενοποίηση του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως του είδους της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Παράλληλα, αυξάνονται οι εισφορές υγείας για όλους τους αγρότες αλλά και τους νέους επιστήμονες. Από 1η Ιανουαρίου 2017 η εισφορά θα καθοριστεί στο 6,95% επί του εισοδήματός τους.

Άρθρο 1

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αναπροσαρµόζεται το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης µε εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Συγκεκριµένα, αντί της έκπτωσης ύψους 15% επί του συνολικού ποσού, όπως προβλεπόταν, αρχικά, στα άρθρα 15 και 34 του ν. 4387/2016,προβλέπεται, πλέον, έκπτωση ύψους 2% για κάθε έτος εξαγοράς.

Ακόμα προβλέπεται πως από 1.1.2017, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων δυναµικότητας από έξι (6) έως και δέκα (10) δωµατίων που είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, θα κληθούν να καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης κατά 26,95% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους. Τέλος, εισάγεται από 1.1.2017, ενιαίος συντελεστής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης µε σκοπό την οµογενοποίηση του ύψους των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλισµένους ανεξαρτήτως του είδους της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

Άρθρο 2

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το Άρθρο 2 περιλαμβάνει τη μεταφορά έξι ΔΕΚΟ στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), η οποία θα λειτουργεί υπό την «ομπρέλα» του υπερταμείου για τις αποκρατικοποιήσεις. Πρόκειται για τις ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Κτιριακές Υποδομές, Αττικό Μετρό, ΔΕΗ και ΕΛΒΟ. Σχετικά με τις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ υπήρξε νομοτεχνική βελτίωση από τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο με την οποία διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Πιο συγκεκριμένα προστίθεται η φράση «με την επιφύλαξη των περιορισμών που προκύπτουν από το Σύνταγμα και τον σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις» (σ.σ. στην απόφαση του ΣτΕ για τη μη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ). Ενώ ξεκαθαρίζεται ότι «η αξιοποίηση των ΔΕΚΟ δεν περιλαμβάνει την αποξένωση του ελληνικού Δημοσίου» από αυτές.

Ψήφισαν οι Βουλευτές

Τι θα ψήφιζες αν ήσουν βουλευτής ;

Εσείς τι θα ψηφίζατε στο πολυνομοσχέδιο των προαπαιτούμενων μέτρων για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ;

Δες τα αποτελέσματα

Loading ... Loading ...
Top