Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις | 9/2/17- Άρθρο 19 | Ρυθμίσεις θεμάτων για Α.Ε.Ι.

  • Τύπος: Νόμος
  • Υπουργείο: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Επιτροπή: Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων
  • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν νομοσχέδιο
  • Αριθμός Φεκ: 17 A'/15.02.2017
  • Αριθμός Νόμου: 4452
  • Ημ. Κατάθεσης: 03/02/2017
  • Εισηγητές: Αθανάσιος Μιχελής
    Νίκη Κεραμέως

Περιγραφή

Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και για την έρευνα.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

1.Επαναφέρονται σε ισχύ από τότε που ίσχυσαν (6.9.2016) επιµέρους διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4415/2016, αναφορικά µε: α. την ολοκλήρωση της διαδικασίας µονιµοποίησης των Λεκτόρων και τη δυνατότητα εξέλιξης αυτών στη βαθµίδα του επί θητεία Επί- κουρου Καθηγητή, β. τη διάρκεια της θητείας των Επίκουρων Καθηγητών (τριετής), και γ. το ανώτατο ποσοστό των Καθηγητών που δύνανται να υπηρετούν ως µερικής απασχόλησης στα οικεία Α.Ε.Ι.(5% των Καθηγητών της Σχολή ανά ακαδηµαϊκό έτος).

2. Παρατείνεται έως 31.12.2017, η ισχύς επιµέρους διατάξεων της παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, αναφορικά µε τη δυνατότητα:

α. αυτοδίκαιης µετατροπής προσωποπαγούς θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή µέλους του Επιστηµονικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), σε προσωποπαγή θέση Καθηγητή ΤΕΙ.

β. λήψης αποδοχών της επόµενης βαθµίδας ένα µήνα πριν τη συνταξιοδότησή τους, για µέλη ΕΠ ΤΕΙ, που κατέχουν προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Κα- θηγητή Εφαρµογών ΤΕΙ, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. Οι εν λόγω ρυθµίσεις ισχύουν από 21.10.2106.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε Επίκουρους Καθηγητές να ζητήσουν την ανανέωση της θητείας τους για άλλη µια τριετία ή τη µονιµοποίησή τους στη βαθµίδα αυτή ή την εξέλιξή τους στην επόµενη βαθµίδα.

δ. Προβλέπεται η τακτική επικαιροποίηση των µητρώων των εσωτερικών και εξωτερικών µελών που καταρτίζονται και τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, µονιµοποίησης και ανανέωσης καθηγητών.

ε. Ορίζεται ότι, οι Καθηγητές ΑΕΙ αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους, µε τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους όπου συµπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

στ. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές, που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, να εξετάζονται σε όλα τα οφειλόµενα µαθήµατα, κατά την εξεταστική περίοδο του χειµερινού και εαρινού εξαµήνου κάθε ακαδηµαϊκού έτους.

ζ. Επανακαθορίζονται η διαδικασία πρόσληψης και το καθεστώς απασχόλησης ως ακαδηµαϊκών υποτρόφων των επιστηµόνων ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους είτε κατόχων διδακτορικού διπλώµατος είτε υποψήφιων διδακτόρων είτε επιστηµόνων εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας.

η. Ορίζεται ότι, η δαπάνη της πλήρους ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), την οποία δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, καλύπτεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

θ. Συµπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά µε τη διαδικασία πληρωµής του στεγαστικού επιδόµατος σε δικαιούχους φοιτητές. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι, στην περίπτωση δικαιούχων που φοιτούν σε φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Παιδείας (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΕΑ), η εκκαθάριση των αιτήσεων πραγµατοποιείται από τους εν λόγω φορείς. Οι φορείς αυτοί επιχορηγούνται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

Top