Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις | 9/2/17- Άρθρο 24 | Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

  • Τύπος: Νόμος
  • Υπουργείο: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Επιτροπή: Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων
  • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν νομοσχέδιο
  • Αριθμός Φεκ: 17 A'/15.02.2017
  • Αριθμός Νόμου: 4452
  • Ημ. Κατάθεσης: 03/02/2017
  • Εισηγητές: Αθανάσιος Μιχελής
    Νίκη Κεραμέως

Περιγραφή

Με το εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται θέματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Μεταξύ άλλων: α. Επανακαθορίζονται θέµατα λειτουργίας και οι αρµοδιότητες του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η ανάθεση και η σύναψη µε τρίτους συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και η διαχείριση της περιουσίας του Ι.Κ.Υ.. β. Ρυθµίζονται επίσης εκ νέου θέµατα σχετικά µε την επιλογή, τοποθέτηση, θητεία και αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύµατος. γ. Συνιστάται στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονοµικής Διαχείρισης του Ι.Κ.Υ., Τµήµα Διαχείρισης Περιουσίας µε τις οριζόµενες αρµοδιότητες (παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ι.Κ.Υ. και των περιουσιακών στοιχείων που καταλείπονται στο Ίδρυµα µε κληρονοµιές, καταπιστεύµατα, κληροδοσίες ή δωρεές για την εκπλήρωση των σκοπών του, απόκτηση, εκποίηση και εκµίσθωση των ακινήτων είσπραξη εσόδων, εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του Ι.Κ.Υ. κ.λπ.). δ. Καταργείται η υποχρέωση υποτρόφων µετεκπαιδευθέντων στην αλλοδαπή να ασκήσουν για πέντε έτη το έργο για το οποίο εκπαιδεύθηκαν, καθώς και η υποχρέωση αυτών να επιστρέψουν το συνολικό ποσό της υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ., σε περίπτωση µη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης (άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 1825/1951).

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

Top