Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις | 9/2/17- Άρθρο 26 | Ίδρυση τμήματος τουριστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισµού στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

  • Τύπος: Νόμος
  • Υπουργείο: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Επιτροπή: Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων
  • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν νομοσχέδιο
  • Αριθμός Φεκ: 17 A'/15.02.2017
  • Αριθμός Νόμου: 4452
  • Ημ. Κατάθεσης: 03/02/2017
  • Εισηγητές: Αθανάσιος Μιχελής
    Νίκη Κεραμέως

Περιγραφή

Με τις διατάξεις του άρθρου 26 ιδρύεται Τµήµα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς ενώ καταργείται η κατεύθυνση «Οικονοµική και Διοίκηση Τουρισµού», η οποία προστέθηκε στις ειδικεύσεις του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Ταυτόχονα ιδρύεται Τµήµα Οικονοµικής και Διοίκησης Τουρισµού στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µε έδρα τη Χίο. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τµηµάτων που ιδρύονται καθώς και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζονται από το ακαδηµαϊκό έτος 2017- 2018.

-Κάθε Τµήµα απονέµει τίτλους σπουδών µέχρι και διδακτορικού διπλώµατος.

-Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάµηνα σπουδών.

– Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη. Η Γραµµα- τεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) .

-Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία κάθε Τµήµατος, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται µε πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε τουλάχιστον Καθηγητές όλων των βαθµίδων, των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι σχετικό µε την επιστήµη που καλλιεργεί το οικείο Τµήµα.

-Το πρόγραµµα σπουδών κάθε Τµήµατος, έως την αυτοδύναµη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλη- το.

-Η κατά την παράγραφο 4 κατάργηση της κατεύθυνσης Οικονοµικής και Διοίκησης Τουρισµού του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στο ανωτέρω Τµήµα από το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 και µετά. Οι φοιτητές που έχουν ήδη εισαχθεί στο Τµήµα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής και παρακολούθησης έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

Top