Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις | 9/2/17- Άρθρο 30 | Ρύθµιση θεµάτων Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι.

  • Τύπος: Νόμος
  • Υπουργείο: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Επιτροπή: Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων
  • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν νομοσχέδιο
  • Αριθμός Φεκ: 17 A'/15.02.2017
  • Αριθμός Νόμου: 4452
  • Ημ. Κατάθεσης: 03/02/2017
  • Εισηγητές: Αθανάσιος Μιχελής
    Νίκη Κεραμέως

Περιγραφή

Οι Καθηγητές και οι αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως µόνιµοι. Οι επίκουροι Καθηγητές εκλέγο- νται για τριετή θητεία. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την παρέλευση της τριετούς θητείας τους µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους την ανανέωση της θητείας τους για άλλη µια τριετία ή τη µονιµοποίησή τους στη βαθµίδα του επίκουρου Καθηγητή ή την εξέλιξή τους στην επόµενη βαθµίδα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19. Αν οι επίκουροι Καθηγητές δεν ασκήσουν καµία από τις ανωτέρω δυνατότητες κατά την ως άνω αποκλειστική προθεσµία απολύονται. Εάν η κρίση για µο- νιµοποίηση είναι θετική, οι επίκουροι Καθηγητές µονιµοποιούνται στη θέση την οποία κατέχουν. Εάν η κρίση για την ανανέωση της θητείας τους ή τη µονιµοποίησή τους ή την εξέλιξή τους είναι αρνητική, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εκ νέου την ανανέωση της θητείας τους ή τη µονιµοποίησή τους ή την εξέλιξή τους µετά την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους. Σε περί- πτωση ανανέωσης της θητείας τους οι επίκουροι Καθηγητές µπορούν να υποβάλλουν µετά την παρέλευση ενός έτους αίτηση για τη µονιµοποίηση ή την εξέλιξή τους.

Στην παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Τα µητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών µελών που καταρτίζονται και τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, µονιµοποίησης και ανανέωσης καθηγητών, επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και το αργότερο ανά εξάµηνο µε απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώµη της Κοσµητείας, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης. Στα ανωτέρω µητρώα εγγράφονται και µόνιµοι επίκουροι καθηγητές.

Τέλος, Οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους, µόλις λήξει το ακαδηµαϊκό έτος, µέσα στο οποίο συµπληρώνουν το εξηκοστό έβδοµο (67°) έτος της ηλικίας τους.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

Top