Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλες διατάξεις Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού | 13/7/2017

 • Τύπος: Νόμος
 • Υπουργείο: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Επιτροπή: Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων
 • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
 • Ημ. Κατάθεσης: 06/07/2017
 • Εισηγητές: Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος
  Όλγα Κεφαλογιάννη

Περιγραφή

Δεκτό κατά πλειοψηφία (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΕΚ) έγινε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο προβλέπει την ενσωμάτωση σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας για τους φορείς που διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Αναφορικά με τη συλλογική διαχείριση προβλέπονται για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης προϋποθέσεις και κριτήρια που εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας και θέτουν το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας τους.

Προσδιορίζονται για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, ο τρόπος διαχείρισης των εσόδων από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το ανώτατο ύψος των εξόδων διαχείρισής τους, οι προθεσμίες για την διανομή των οφειλόμενων ποσών σε δικαιούχους ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, οι διαδικασίες για την διαχείριση οφειλομένων ποσών σε δικαιούχους που δεν εντοπίζονται (μη διανεμητέα ποσά) κ.α.

Περιλαμβάνει επιβαρύνσεις σε tablets-smartphones (1% επί της λιανικής τιμής), συσκευές ήχου, USB, σκληροί δίσκοι (6%). Η εν λόγω φορολογική επιβάρυνση ορίζεται σε σειρά ηλεκτρονικών συσκευών προκειμένου μέρους του ποσού να διατίθεται για την απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων. Στους εκτυπωτές, τα scanners, τα φωτοτυπικά, η επιβάρυνση φτάνει στο 4% της τιμής, ενώ συμπεριλαμβάνεται σε αυτά και η τιμή του χαρτιού εκτύπωσης. Για τους φορητούς υπολογιστές η επιβάρυνση είναι 1%.

Θεσμός της Διαμεσολάβησης

Ορίζεται η διαδικασία διεκπεραίωσης τυχόν καταγγελιών, σχετικά με τη σύμβαση ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές. Εισάγεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης για τυχόν διαφορές και προσδιορίζεται η απαιτούμενη διαδικασία σχετικά με τον καθορισμό της αμοιβής των δικαιούχων για δημόσια εκτέλεση μουσικής σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για περιπτώσεις παράβασης, ορίζεται διοικητικό πρόστιμο από 2.000 έως 200.000 ευρώ, προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του. Καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των σχετικών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, η παράβαση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από διεξαγωγή σχετικής έρευνας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και έλεγχο από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές ή υπηρεσίες ελέγχου άλλων συναρμόδιων Υπουργείων.

Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού, από το αρμόδιο δικαστήριο, Επιτρόπου Εξυγίανσης και ενός αναπληρωτή του, σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων ή σοβαρού οικονομικού ή διαχειριστικού προβλήματος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας έναντι των πιστωτών του.

Λοιπές Ρυθμίσεις Υπουργείου Πολιτισμού

Στο δεύτερο μέρος, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

– η δυνατότητα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για απώλειες ή φθορές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε έργα πολιτιστικής και ιστορικής αξίας και κινητά μνημεία,

– η διαδικασία του τρόπου ασφάλισης του καταδυόμενου προσωπικού της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας και αμείβεται χωριστά για κάθε ημέρα κατάδυσης.

– η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενων σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Τροπολογίες

– σχετικά με τον τρόπο με τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ)

– ρύθμιση θεμάτων της “Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.”

– απόσπαση προσωπικού στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ)

– ίδρυση ΝΠΔΔ για τη δημιουργία Εθνικού Μουσείου Αγροτικού Κινήματος Κιλελέρ

Σχετικοί σύνδεσμοι


  Άρθρα

  Ερμηνεία των θέσεων

  syriza

  Η εισηγήτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Φωτεινή Βάκη, υποστηρίζοντας το νομοσχέδιο ανέφερε ότι “μπαίνει τάξη στο τοπίο των πνευματικών δικαιωμάτων και πως ουσιαστικά επικαιροποιείται ο νόμος του 1993 καθώς η τεχνολογική εξέλιξη είναι τέτοια “που θα πρέπει να εννοιολογίσουμε ξανά τον όρο πνευματικό δικαίωμα”. Τόνισε πως πρέπει να βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ δημιουργών, χρηστών, οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, Α.Ο.Δ. κ.λπ. και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Παραδέχθηκε πως υπάρχουν προβλήματα στο νομοσχέδιο. “Εγώ έμαθα πολλά, επαναλαμβάνω, από την ακρόαση των φορέων ότι υπάρχουν τυχόν ατέλειες, αβλεψίες”.

  Επισήμανε πως το νομοσχέδιο επιχειρεί να οριοθετήσει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που οφείλει να ελέγχει και να αδειοδοτεί τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης. Διέκρινε σε κάποια άρθρα του νομοσχεδίου, ένα πνεύμα συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως το γεγονός ότι αναβαθμίζεται η Γενική Συνέλευση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, που θεωρείται πλέον το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων και στο οποίο μπορούν να μετάσχουν όλα τα μέλη του οργανισμού.

  nd

  Η εισηγήτρια της Ν.Δ., Όλγα Κεφαλογιάννη, έκανε λόγο για ένα νομοσχέδιο για το οποίο η κυβέρνηση «έκανε διαρκείς πειραματισμούς και συνεχείς αλλαγές λόγω των σκληρών παρασκηνιακών συγκρούσεων ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ, που προκάλεσαν σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα σε δημιουργούς και χρήστες».  Ποτέ ξανά ένα νομοσχέδιο δεν γράφτηκε και ξαναγράφτηκε, εν κρυπτώ τις περισσότερες φορές, και μετά την αρχική διαβούλευση, τόσες πολλές φορές. Ποτέ ξανά ένα νομοσχέδιο δεν αναστάτωσε τόσο πολύ, δεν έφερε σε αμηχανία, απόγνωση, ρήξη, τον κόσμο των δημιουργών. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, είναι να έχουμε στα χέρια μας μια κακοραμμένη νομοθετική κουρελού», πρόσθεσε.

  Παράλληλα, καυτηρίασε τη διαδικασία του επείγοντος με την οποία συζητήθηκε το νομοσχέδιο, αφού όπως είπε, «η απούσα, τόσο καιρό, Υπουργός Πολιτισμού κυρία Λυδία Κονιόρδου με αυτήν την κίνηση έχει ως μοναδικό της στόχο, να μην μπορέσουν  όσοι θέλουν να καταθέσουν τις απόψεις τους διεξοδικά στη Βουλή».  Η απαξίωση του διαλόγου από την Κυβέρνηση, η αδιαφορία της προς τις ορθές κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τελικά η προσβολή προς δημιουργούς, καλλιτέχνες και όλους τους ενδιαφερόμενους είναι μεγάλη, ανέφερε χαρακτηριστικά.

  dhm-symp

  Η ειδική αγορήτρια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Χαρά Κεφαλίδου, καταψήφισε επί της Αρχής το νομοσχέδιο απορρίπτοντας το πρώτο μέρος με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών – δημιουργών. Ενώ για το δεύτερο μέρος, υποστήριξε πως αφορούν ρυθμίσεις που «βρίσκονταν στα συρτάρια» καθώς πρόκειται για ρυθμίσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων. «Είναι ένα νομοσχέδιο που δημιουργεί προβλήματα αντί να τα λύνει». «Δεν υπάρχει ούτε ένας φορέας που να υποστηρίζει ότι αυτό το Νομοσχέδιο μπορεί να το στηρίξει στην πράξη και ότι καλύπτει τις ανάγκες του», υπογράμμισε, προτείνοντας ν΄αποσυρθεί αφού απέτυχε να τύχει ευρύτερης αποδοχής από τους φορείς μην περνώντας και από τη διαδικασία της Διαβούλευσης.

  xa

  Ο ειδικός αγορητής της Χ.Α., Αντώνης Γρέγος, καταψηφίζοντας, δήλωσε “κατά της νομοθέτηση που προέρχεται από τα κέντρα της Ε.Ε.”. Ανέφερε πως με το παρόν νομοσχέδιο, διατηρείται η πολυδιάσπαση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με αποτέλεσμα “να υπάρχει δυσχέρεια στους χρήστες ν΄ ανταποκρίνονται επαρκώς στις υποχρεώσεις τους εφόσον δεν είναι ξεκάθαρο τι οφείλουν να πληρώσουν.

  kk3

  Ο ειδικός αγορητής του Κ.Κ.Ε., Γιάννης Δελής, καταψήφισε το νομοσχέδιο το οποίο χαρακτήρισε ως «εργαλείο για τη βαθύτερη εμπορευματοποίηση της τέχνης.  Σχετικά με την ενσωμάτωση της οδηγίας επισήμανε ότι «δεν εκδόθηκε για να προστατέψει τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των δημιουργών καλλιτεχνών, αντίθετα αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την καπιταλιστική απαλλοτρίωση και άρα κίνδυνο κάθε πνευματικού αγαθού όπως και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

  Το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για να κυριαρχήσουν οι κερδοσκοπικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα, σε βάρος των συνεταιριστικών οργανώσεων που έχουν ιδρυθεί από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. «Στην ουσία, η ΕΕ προωθεί ρυθμίσεις διεύρυνσης της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας πάνω στα πνευματικά δημιουργήματα, εφαρμόζοντας τη συνθήκη του Μάαστριχτ, επιτρέποντας την εγκατάσταση Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης ή Ανεξάρτητων Οντοτήτων Διαχείρισης (ΑΟΔ) σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της», σημείωσε.

  aneksa_ellines

  Ο ειδικός αγορητής των Αν.Ελ., Θανάσης Παπαχριστόπουλος, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο “στοιχειώδη προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα” τονίζοντας ότι αποτελεί “καλοπροαίρετη προσπάθεια, που θα έπρεπε να την κάναμε εδώ και δεκαετίες”.

   

  enwsh-kentrwwn

  Ο ειδικός αγορητής από την Ένωση Κεντρώων, Αναστάσιος Μεγαλομύστακας, επικέντρωσε την ομιλία του στο γεγονός ότι «δεν έγινε ουσιαστικός διάλογος» με τους φορείς και δεν υπήρχε Διαβούλευση του σχεδίου νόμου. «Δεν ήταν όσοι θα ΄πρεπε», σχολίασε ενώ είπε πως «στην πλειοψηφία τους ήταν αρνητικοί». Έκανε λόγο για το πιο σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού το οποίο, όμως, καθυστέρησε καθυστερήσατε 3 χρόνια να συζητηθεί στη Βουλή. Υποστήριξε, ότι υπάρχουν θετικές διατάξεις, ενώ άλλες, «θα έπρεπε να γίνουν πιο μελετημένα». Συνοψίζοντας εξέφρασε την άποψη πως «δε θα λυθούν τα προβλήματα των δημιουργών».

  550_334_351008

  Ο ειδικός αγορητής με το Ποτάμι, Γρηγόρης Ψαριανός, κάλεσε την Υπουργό Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου, ν΄αποσύρει το νομοσχέδιο με το οποίο, όπως είπε, διαφωνεί το 99% των φορέων. Μίλησε για ολιγωρία των Κυβερνήσεων “εδώ και είκοσι χρόνια” σε σχέση με την Α.Ε.Π.Ι., τονίζοντας πως με το παρόν νομοσχέδιο την “βγάζουμε λάδι” και “ανοίγουμε την πόρτα για να μπουν και άλλες κερδοσκοπικές εταιρίες που μπορούν με τη σειρά τους να γίνουν ληστρικές σαν την ΑΕΠΙ”.

  Top