Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Κύρωση Σύμβασης για τον κεντρικό τελωνισμό, όσον αφορά την κατανομή των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται από τη διάθεση των Ιδίων Πόρων στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. | 14/2/17

 • Τύπος: Διεθνής Σύμβαση
 • Υπουργείο: Υπουργείο Οικονομικών
 • Επιτροπή: Επιτροπή οικονομικών υποθέσεων
 • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
 • Αριθμός Φεκ: 20 A'/20.02.2017
 • Αριθμός Νόμου: 4454
 • Ημ. Κατάθεσης: 31/01/2017
 • Εισηγητές: Χρήστος Αντωνίου
  Θεόδωρος Φορτσάκης

Περιγραφή

Η κυρωθείσα Σύµβαση υπερψηφίστηκε με ευρεία συναίνεση αφού μόνο Χ.Α. και Κ.Κ.Ε. την καταψήφισαν. Ειδικότερα, αφορά την κατανοµή των εξόδων είσπραξης σε περιπτώσεις κεντρικού τελωνισµού, που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών ιδίων πόρων στον προ- ϋπολογισµό της Ε.Ε., και υπογράφηκε στο περιθώριο του Συµβουλίου ECOFIN της 10ης Μαρτίου 2009, στιςΒρυξέλλες. Με τη Σύµβαση αυτή ρυθµίζεται το θέµα «ανακατανοµής» του ποσοστού 25% των ιδίων πόρων που παρακρατούνται από τα κράτη – µέλη ως έξοδα είσπραξης µεταξύ των δύο εµπλεκόµενων κράτη – µέλη στα οποία ανήκουν τα τελωνεία εισαγωγής και εισόδου, λόγω της εµπλοκής των δύο Τελωνείων από διαφορετικά κράτη – µέλη, και εκπληρούται η δήλωση-δέσµευση του Συµβουλίου πως, µε τη θέση σε ισχύ του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, θα πρέπει να υπάρχουν νοµικά δεσµευτικοί κανόνες για το θέµα της κατανοµής των εξόδων είσπραξης.

Το άρθρο 1 αποτελεί το σύνολο της σύμβασης και ειδικότερα, θεσπίζεται υποχρέωση απόδοσης του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού των παρακρατούµενων εξόδων είσπραξης από το κράτος – µέλος των τελωνειακών αρχών έκδοσης της άδειας για θέση των εµπορευµάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, στο κράτος – µέλος των επικουρικών τελωνειακών αρχών. Η κατανοµή αυτή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση προκρίθηκε ως ασφαλής και δίκαιη, εφόσον δεν είναι δυνατό το πώς θα διαµορφωθούν οι συσχετισµοί µεταξύ τελωνείων εισαγωγής και εισόδου και αποζηµιώνει για την εργασία που πραγµατοποιούν και τα δύο εµπλεκόµενα κράτη – µέλη.

Προβλέπεται ακόμα αναθεώρηση της Σύµβασης τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και τροποποίηση αυτής, εφόσον ένα Συµβαλλόµενο Μέρος αντιµετωπίζει σοβαρές δηµοσιονοµικές απώλειες από την εφαρµογή της και προκειµένου να αναπροσαρµοστεί ο λόγος κατανοµής, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που θα έχουν διαµορφωθεί στο µεταξύ στο εµπόριο. Τέλος, κάθε συµβαλλόµενο μέρος έχει δυνατότητα καταγγελίας της Σύµβασης.

Η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει ενενήντα μέρες αφότου το τελευταίο υπογράφον κράτος μέλος, δηλώσει ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι εσωτερικές διαδικασίες  που απαιτούνται για την έγκρισή της.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

  Ερμηνεία των θέσεων

  syriza

  Ο εισηγητής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Χ. Αντωνίου, υπερψήφισε τη Σύμβαση επισημαίνοντας ότι για την εύρυθμη εφαρμογή της ανακατανομής των τελωνειακών υποχρεώσεων, απαιτείται η κύρωση της σύμβασης. Ανέφερε ακόμα πως η διαχείριση του συστήματος κεντρικού τελωνισμού συνδυάζεται με απλουστεύσεις των τελωνειακών διατυπώσεων στην εκτελώνιση εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών – μελών και συνεπάγεται διοικητικά έξοδα για τα δύο (συμβαλλόμενα) κράτη με μερική ανακατανομή των εξόδων είσπραξης τα οποία θα παρακρατούνται όταν οι πόροι διατίθενται στον προϋπολογισμό της Ε.Ε..

  nd

  Ο εισηγητής Ν.Δ., Θεόδωρος Φορτσάκης, υπερψήφισε την κύρωση της σύμβασης και επέκρινε την κυβέρνηση κάνοντας λόγο για εντυπωσιακή προχειρότητα στον τρόπο με τον οπίο συζητήθηκε το νομοσχέδιο και με πολλές παραλείψεις.

  Συνολικά, τόνισε πως αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας στα μετακινούμενα προϊόντα. Σχετικά με την ανακατανομή των εξόδων είσπραξης, τόνισε ότι θα μπορούσε να είναι θετική για τη χώρα μας λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης. Ωστόσο δεν υπάρχει μελέτη από το υπουργείο για συγκεκριμένα έσοδα και για την προοπτική ανάπτυξης για τη χώρα.

  Τέλος, χαρακτήρισε αόριστη την έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους δεδομένου ότι αναφέρει ότι τυχόν απώλεια εσόδων του προϋπολογισμού “ενδέχεται” να αντιρροπηθεί από πιθανή αύξηση των εσόδων από άλλο κράτος μέλος, ενώ ασαφή χαρακτηρίζει και την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης η οποία δεν αξιολογεί τη τη σύμβαση.

  xa

  Ο ειδικός αγορητής της Χ.Α. Ε. Καρακώστας υπογράμμισε ότι η εφαρμογή της διαδικασίας του κεντρικού τελωνισμού αποτελεί μία περίπτωση εκχώρησης εθνικών αρμοδιοτήτων προς μία κεντρική ευρωπαϊκή υπηρεσία, η οποία είναι πλήρως ελεγχόμενη από τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των Βρυξελλών. Συνέχισε, υποστηρίζοντας πως τα αδύναμα κράτη χάνουν το δικαίωμα να διαμορφώσουν τους κανόνες και το πλαίσιο το οποίο που θα διέπει τη μετακίνηση των εμπορευμάτων. Τέλος, σημείωσε πως η κύρωση της σύμβασης είναι προς όφελος ισχυρών κρατών και αποτελεί δυσχερή απόπειρα για τις χώρες του νότου ν΄ανακάμψουν μέσω της αύξησης της παραγωγής τους.

  320_182_445844

  Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Γ. Αρβανιτίδης, υπερψήφισε τη Σύμβαση διατηρώντας επιφυλάξεις για απώλεια εσόδων με δεδομένο ότι η χώρα μας αποτελεί πύλη εισόδου για την ευρωπαϊκή αγορά και λιγότερο χώρα τελικού προορισμού των προϊόντων. Τέλος, ρώτησε αν είμαστε έτοιμοι στην περίπτωση που δεν καταβάλλουμε τα έξοδα είσπραξης εντός χρονοδιαγράμματος γεγονός που θα επιβαρύνει τη χώρα με τόκους υπερημερίας.

  kk3

  Ο ειδικός αγορητής του Κ.Κ.Ε., Αθ. Βαρδαλής, καταψήφισε τη συμφωνία επισημαίνοντας ότι η χώρα μας ως πύλη εισόδου στην Ε.Ε., έχει περισσότερες εισαγωγές. Αποτέλεσμα αυτού είναι να πληρώνει κατά 50% τα έξοδα είσπραξης του εκτελωνισμού αντί του 20% που ίσχυε.

  aneksa_ellines

  Ο ειδικός αγορητής των Αν.Ελ., Δημήτρης Καμμένος, υπερψήφισε τη συμφωνία τονίζοντας ότι το κράτος οφείλει να προστατέψει τα δικαιώματα των ελληνικών εξαγωγικών εταιριών και το υπουργείο να έχει την εποπτεία και να διευκολύνει τη διαδικασία εισπράττοντας τα ποσά από τα τελωνεία. Τέλος, αναφέρθηκε και στα προβλήματα των ελληνικών τελωνείων όπως ο εκτελωνισμός προϊόντων από αγορά μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Εκτίμησε δε, τη φοροδιαφυγή που προκύπτει στο 1 δισ. σημειώνοντας πως πρέπει να σταματήσει.

  enwsh-kentrwwn

  Ο ειδικός αγορητής της Ε.Κ., Δημήτρης Καβαδέλλας, ψήφισε υπέρ της κύρωσης της Συμφωνίας τονίζοντας μάλιστα πως 8 χρόνια (σ.σ. το 2009 συντάχθηκε) “κρατάμε σε ομηρία την Ευρώπη” με τη μη -έως τώρα- κύρωση της Συμφωνίας αφού προβλέπει πως τίθεται σε ισχύ ενενήντα ημέρες μετά την υπερψήφιση και από το τελευταίο κράτος μέλος που θα την επικυρώσει ή θα την καταψηφίσει.

  550_334_351008

  Ο ειδικός αγορητής με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, τάχθηκε υπέρ της επικύρωσης της Συμφωνίας την οποία χαρακτήρισε θετική αφού απλουστεύει τις διαδιακασίες εκτελωνισμού. Τέλος, ζήτησε διευκρινίσεις από την Υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, σχετικά με τους ενδεχόμενους τόκους υπερημερίας που μπορεί να κληθεί να καταβάλλει η Ελλάδα από τη μη καταβολή των εξόδων εισπράξεων.

  Top