Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Κύρωση της Συμφωνίας για τη συνεργασία τον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ | 6/3/2017

  • Τύπος: Διεθνής Σύμβαση
  • Υπουργείο: Υπουργείο Τουρισμού
  • Επιτροπή: Επιτροπή παραγωγής και εμπορίου
  • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν νομοσχέδιο
  • Αριθμός Φεκ: 32 A'/13.03.2017
  • Αριθμός Νόμου: 4458
  • Ημ. Κατάθεσης: 15/02/2017
  • Εισηγητές: Νικόλαος Ηγουμενίδης
    Εμμανουήλ (Μάνος) Κόνσολας

Περιγραφή

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κουβέιτ, μέσω της ανάπτυξης διμερούς συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Υπουργός Τουρισμού, Ε. Κουντουρά, στην Ολομέλεια της Βουλής, 0ι τουριστικές αγορές της Μέσης Ανατολής αποτελούν προτεραιότητα της εθνικής τουριστικής πολιτικής.

Οι διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, σύμφωνες με την εθνική νομοθεσία των δύο κρατών, ορίζουν τα κατάλληλα µέσα για την αμοιβαία τουριστική προβολή, την αύξηση της διμερούς τουριστικής κίνησης και τη διευκόλυνση τουριστικών επενδύσεων και επιχειρηματικών συμπράξεων στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς των δύο χωρών. Στα νέα πεδία διμερούς συνεργασίας που καθορίζονται στη Συμφωνία, περιλαμβάνεται και ο τομέας της τουριστικής και ξενοδοχειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με πρόβλεψη για ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και Κουβέιτ, πληροφοριών, µελετών, εµπειρίας, τεχνογνωσίας και υλικού τεκμηρίωσης που αφορούν στον εν λόγω τομέα, καθώς επίσης για μορφές συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης και της ανταλλαγής επιστημονικού δυναμικού, και της διοργάνωσης σεμιναρίων και ημερίδων. Για την υλοποίηση των παραπάνω, προβλέπεται η περιοδική σύγκληση Μικτής Επιτροπής, αποτελούμενης από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των δύο κρατών.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα πρέπει να είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα της Ελλάδας ως κράτος-μέλος της Ε.Ε., καθώς επίσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες διεθνείς συνθήκες στον τομέα του τουρισμού στις οποίες οι δύο χώρες συμμετέχουν. Τέλος, το νομοσχέδιο ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τον χρόνο έναρξης, τη δυνατότητα τροποποίησης και τη διάρκεια της Συμφωνίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

Ερμηνεία των θέσεων

syriza

Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Ηγουμενίδης, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, το οποίο, όπως υποστήριξε, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανοίγματος της χώρας σε νέες αγορές, παράλληλα με τις παραδοσιακές αγορές, στη Μέση Ανατολή, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλών εισοδημάτων και υψηλών ταξιδιωτικών δαπανών.

nd

Ο Εισηγητής της Ν.Δ., Ε. Κόνσολας, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί “επιλογή και πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης”, ενώ τόνισε την ανάγκη για εξεύρεση σημείων σύγκλισης και συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού.

320_182_445844

Ο Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ο. Κωνσταντινόπουλος, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία στον τομέα του τουρισμού.

xa

Ο Ειδικός Αγορητής της ΧΑ, Ι. Σαχινίδης, καταψήφισε το νομοσχέδιο, αμφισβητώντας την “καλή διάθεση και τα κίνητρα του Κουβέιτ”, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδιώκει να γίνει “μεριδιούχος” της Ελλάδας, και όχι “ισότιμος εταίρος”της. Ο Ι. Σαχινίδης τόνισε ότι στόχος του Κουβέιτ, με τη παρούσα Συμφωνία, είναι ο “οικονομικός έλεγχος και η υποταγή της Ελλάδας”, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ενθάρρυνση “προσφυγικών ροών” στη χώρα.

kk3

Ο Ειδικός Αγορητής του Κ.Κ.Ε., Χ. Κατσώτης, καταψήφισε το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η εν λόγω Συμφωνία λειτουργεί προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, στους οποίους “ανοίγονται νέα πεδία κερδοφορίας”, και ως εκ τούτου “δεν αφορά την πλειοψηφία των εργαζομένων”.

aneksa_ellines

Ο Ειδικός Αγορητής των ΑΝΕΛ, Γ. Λαζαρίδης, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, σημειώνοντας ότι η εν λόγω Συμφωνία θα δώσει πνοή στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

enwsh-kentrwwn

Ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, Μ. Γεωργιάδης, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, τονίζοντας την ανάγκη συγκροτημένου εθνικού σχεδιασμού για τον τουρισμό. Επιπλέον, κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή, ο Μ. Γεωργιάδης τοποθετήθηκε υπέρ πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της χώρας και όχι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στην “ικανοποίηση κομματικού ακροατηρίου”.

550_334_351008

Ο Ειδικός Αγορητής του “Ποταμιού”, Γ. Αμυράς, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, εξαίροντας τη σημασία μιας τέτοιας Συμφωνίας.

Top