Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας, πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ε.Ε. για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών | 14/2/2017

  • Τύπος: Διεθνής Σύμβαση
  • Υπουργείο: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  • Επιτροπή: Επιτροπή παραγωγής και εμπορίου
  • Αριθμός Φεκ: 19 A'/20.02.2017
  • Αριθμός Νόμου: 4453
  • Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας: 20/02/2017
  • Ημ. Κατάθεσης: 02/02/2017
  • Εισηγητές: Κωνσταντίνος Σέλτσας
    Γεώργιος Στύλιος

Περιγραφή

Το νομοσχέδιο για την τριμερή συμφωνία Ελλάδας, Αλβανίας, ΠΓΔΜ για την περιβαλλοντική προστασία του Πάρκου Πρεσπών, με τη συμμετοχή της Ε.Ε., υπερψηφίστηκε επί της αρχής, με ευρεία πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής.  Η Συμφωνία καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών, της πρώτης διασυνοριακής προστατευόμενης περιοχής στα Βαλκάνια, με έτος ίδρυσης το 2000, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ελλάδας και με κοινή Διακήρυξη των Πρωθυπουργών της Ελλάδας, της Αλβανίας και της ΠΓΔΜ. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εκπόνηση κοινού διαχειριστικού σχεδίου, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, για τη συνετή χρήση των υδάτων στη λεκάνη απορροής των Πρεσπών, ανάμεσα στα τρία κράτη που μοιράζονται τις Πρέσπες: την Ελλάδα, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ.

Αναλυτικότερα, προωθούνται κοινές δράσεις για τη διατήρηση και προστασία των οικολογικών αξιών της περιοχής, την αειφόρο διαχείριση των υδάτων των λιμνών, την αποτελεσματικότερη επικοινωνία των εμπλεκόμενων χωρών, με τη σύσταση επίσημου συστήματος τακτικής ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών, καθώς επίσης την παρεμπόδιση και ανατροπή των αιτιών της υποβάθµισης των ενδιαιτηµάτων. Για την εφαρμογή της Συμφωνίας, δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας των τριών χωρών με εταίρους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ, ειδικότερα, η συνεργασία με την Ε.Ε. προβλέπεται να ενισχύσει τις δυνατότητες εξασφάλισης οικονομικής υποστήριξης μέσω κοινοτικών προγραμμάτων.

Για την επίτευξη των παραπάνω, προωθείται η σύσταση τεσσάρων μηχανισμών συνεργασίας, του Μηχανισμού Υψηλού Επιπέδου, της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών, της Γραμματείας, και της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση των Υδάτων, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τις πηγές χρηματοδότησης των νεοσυσταθέντων οργάνων.

Τέλος, ορίζεται ότι η Συµφωνία δεν επηρεάζει άλλες ισχύουσες Συµφωνίες ή τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη νοµοθεσία της Ε.Ε., καθώς επίσης ότι οι µελλοντικές συµφωνίες για την εφαρµογή της δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση µε αυτή. Η διάρκεια της Συμφωνίας είναι επ’ αορίστον, σύμφωνα με τις διατάξεις, ωστόσο στην περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει την επιθυµία του να αποχωρήσει, η Συµφωνία λήγει σε έξι (6) µήνες µετά τη γραπτή αυτή γνωστοποίηση.

Στην εισήγησή του στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Σ. Φάμελλος, αναφερόμενος στην βαλκανική διάσταση του θέματος και απαντώντας στους επικριτές της εν λόγω Συμφωνίας, επισήμανε ότι “οποιαδήποτε διάθεση ή στάση απομονωτισμού μπορεί να λειτουργήσει μόνο εις βάρος του περιβάλλοντος”, ενώ τόνισε ότι το νερό μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των κρατών.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

Ερμηνεία των θέσεων

syriza

Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ,  Κ. Σέλτσας, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, σημειώνοντας ότι θα αποτελέσει “παράδειγμα για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας στο χώρο των Βαλκανίων”. Επιπλέον, μίλησε για την ανάγκη προστασίας του εδάφους, της βιοποικιλότητας κ.λπ., ενώ επισήμανε ότι πρέπει να ρυθμιστούν και θέματα ανταλλαγών οικοπέδων.

nd

Ο Εισηγητής της Ν.Δ., Γ. Στύλιος, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, ωστόσο στην τοποθέτησή του στη Βουλή επισήμανε ότι είναι επιβεβλημένη η “εισαγωγή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις νομοθεσίες των συμβαλλομένων μερών”, ενώ παράλληλα ζήτησε περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τη δράση των ΜΚΟ που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών.

xa

Ο Ειδικός Αγορητής της ΧΑ, Ι. Σαχινίδης, καταψήφισε το νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι το κόμμα δεν αντίκειται στις διατάξεις για την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά αμφισβητεί, “για λόγους εθνικούς”, το χαρακτήρα της Συμφωνίας ως “πρότυπο ειρηνικής συνεργασίας” μεταξύ των τριών κρατών. Επιπλέον, επισήμανε την αντίθεση του κόμματος στη συμμετοχή περιβαλλοντικών ΜΚΟ στη νεοσυσταθείσα Επιτροπή Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών, χαρακτηρίζοντας τον ρόλο τους “ύποπτο” και “αντί-εθνικό”. Τέλος, ο  Ι. Σαχινίδης δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία ή κύρωση υπογραφεί σχετικά με την προστασία του Πάρκου των Πρεσπών θα πρέπει να είναι μονομερής από την πλευρά της Ελλάδας, ενώ αναφερόμενος στην υπό κύρωση Συμφωνία, δήλωσε ότι εξυπηρετεί και προωθεί “ύποπτα σχέδια και σκοπούς, συμφέροντα διαφόρων ταξικών κύκλων, τραπεζικών παραγόντων και διάφορων ύποπτων ΜΚΟ”.

320_182_445844

Ο Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης,  Γ. Αρβανιτίδης, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, τονίζοντας, ωστόσο, την ανάγκη αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης για την ορθή και συνετή διαχείριση του εδάφους και της βιοποικιλότητας.

kk3

Ο Ειδικός Αγορητής του ΚΚΕ, Α. Βαρδαλής, μιλώντας στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, καταψήφισε το νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για “υποκρισία” των διατάξεων σχετικά με την “οικουμενικότητα” του περιβαλλοντικού προβλήματος, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει “ταξικό πρόσημο”. Ο Ι. Δελής, Ειδικός Αγορητής του ΚΚΕ, στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, τοποθετήθηκε θετικά ως προς την ανάγκη συνεργασίας κρατών για την επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος, που, όπως δήλωσε, δεν γνωρίζει σύνορα, ωστόσο μίλησε για απλουστευτική προσέγγιση στο ζήτημα, αμφισβητώντας τους σκοπούς της προβλεπόμενης συνεργασίας. Αναλυτικότερα, ο Ι. Δελής δήλωσε ότι στόχος της Ε.Ε. δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά η “άναρχη ανάπτυξη με αποκλειστικό κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, η εμπορευματοποίηση της γης και του νερού και της ενέργειας”.

aneksa_ellines

Ο Ειδικός Αγορητής των ΑΝΕΛ, Γ. Λαζαρίδης, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας τη σημασία κύρωσης της εν λόγω Συμφωνίας που, όπως δήλωσε, αναμένεται να λύσει προβλήματα 17 ολόκληρα χρόνια μετά την ίδρυση του διασυνοριακού πάρκου.

enwsh-kentrwwn

Ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων,  Μ. Γεωργιάδης, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι κάθε πρωτοβουλία, που βαίνει υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος είναι θετική, ωστόσο εξέφρασε την ανησυχία, η εν λόγω Συμφωνία να αποτελέσει “εφαλτήριο για ρουσφετολογικές δαπάνες” κ.λπ..

550_334_351008

Ο Ειδικός Αγορητής του Ποταμιού, Γ. Αμυράς, υπερψήφισε το νομοσχέδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως μια πρωτοβουλία “μεγάλης περιβαλλοντικής και πολιτικής σημασίας”.

Top