Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις | 15/3/17

 • Τύπος: Σχέδιο νόμου
 • Υπουργείο: Υπουργείο Υγείας
 • Επιτροπή: Επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων
 • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
 • Αριθμός Φεκ: 38 A'/28-03-2017
 • Αριθμός Νόμου: 4461
 • Ημ. Κατάθεσης: 22/02/2017
 • Εισηγητές: Μερόπη Τζούφη
  Βασίλειος Γιόγιακας

Περιγραφή

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της Ένωσης Κεντρώων το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία στο οποίο περιλαμβάνονται πληθώρα ρυθμίσεων στον τομέα της υγείας.

Τομέας ψυχικής υγείας

Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α΄για την Ψυχική Υγεία βρίσκονται στη βάση των κατευθύνσεων της ΕΕ για διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «κρίνεται επιβεβλημένη η αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης, με βασική του συνιστώσα τη δημιουργία ενδιάμεσου διοικητικού φορέα μεταξύ των Τομέων Ψυχικής Υγείας και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας» όπου στις γνωμοδοτήσεις τους για πρώτη φορά θα συμμετέχουν ΝΠΙΔ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά και εκπρόσωποι των ασθενών, για παράδειγμα Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών «ληπτών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται 12 Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας. Σε κάθε περιφερειακή διοίκηση συγκροτούνται Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές, οι οποίες θα είναι 9μελείς. Τα 6 άτομα θα είναι αιρετά και θα προέρχονται από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, ενώ τα τρία θα είναι ένας εκπρόσωπος των «ληπτών», ένας των ΝΠΙΔ και ένας εκπρόσωπος από τους ΟΤΑ, τα οποία θα ορίζονται από τους οικείους φορείς τους. Επίσης συγκροτούνται Περιφερειακά Συμβούλια, τα οποία θα είναι 7μελή, με ένα από τα μέλη να προέρχεται από ΝΠΙΔ και ένα ακόμα από τους «λήπτες».

Ρυθμίσεις στο χώρο της υγείας

Δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς του ΠΕΔΥ που διατηρούν τα ιδιωτικά τους ιατρεία να κάνουν αίτηση ένταξής του σε θέσεις του ΕΣΥ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και να κλείσουν τα ιατρεία τους έως τις 31 Μαρτίου 2018.

Δίνεται η δυνατότητα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου την μηχανοργάνωσή τους, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων για την εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως καθώς και τη σύνταξη οικονομικών τους καταστάσεων.

Επίσης, το σχέδιο νόμου επεκτείνει τις δραστηριότητες της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) και στους τομείς της ψυχικής Υγείας (δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης Μονάδων ψυχικής Υγείας), της παροχής φροντίδας υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες και της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού με αντικείμενο εργασίας την Υγεία.

Ακόμα, ορίζεται η υποχρεωτική καταγραφή των κρουσμάτων καρκίνου στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από το προσωπικό δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους γενικούς ιατρούς που υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, να εντάσσονται ως γενικοί ιατροί στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ. Ταυτόχρονα, δύνανται οι μόνιμοι υπάλληλοι των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις γιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών ΕΣΥ.

«Γραφείο πρόληψης ατυχημάτων σε ενδοχώρια ύδατα και Τροπολογίες»

Αποσύρθηκε τελικώς το άρθρο με το οποίο προβλεπόταν σύσταση εντός του ΚΕΕΛΠΝΟ «γραφείου πρόληψης ατυχημάτων σε ενδοχώρια ύδατα» για τον έλεγχο και την πρόληψη ατυχηµάτων στις λίµνες, τους ποταµούς, τις κολυµβητικές δεξαµενές και τα υδροψυχαγωγικά πάρκα.

Στο σχέδιο νόμου εγκρίθηκαν 14 υπουργικές συν 1 βουλευτική τροπολογίες. Μάλιστα οι 4 κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, με την αντιπολίτευση να εκφράζει έντονα τις αντιδράσεις της καθώς όπως διατυπώθηκε “δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος να συζητηθούν”. Με τις κυριότερες εκ των οποίων προβλέπονται:

– η δυνατότητα εργασίας σε ανέργους, εγγεγραμμένων στα αρχεία του Ο.Α.Ε.Δ., έως και 70 μέρες τον χρόνο, χωρίς να χάνουν την ιδιότητα του ανέργου με σκοπό την καταπολέμηση της “μαύρης εργασίας”

– παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2017, της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων των δικαιούχων του τέως ΟΕΚ που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

– η δυνατότητα ένταξης στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης στον δημόσιο τομέα με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες και τους μακροχρόνια ανέργους,

– επανακαθορισμός του τρόπου υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης,

– παράταση της κάλυψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος διαφόρων κατηγοριών ασφαλισμένων,

– επέκταση και στους παλαιούς ασφαλισμένους, του νέου τρόπου υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών για τη λήψη εφάπαξ παροχής από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και τέλος,

-ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης επικουρικών ιατρών

Σχετικοί σύνδεσμοι


  Άρθρα

  Ερμηνεία των θέσεων

  syriza

  H εισηγήτρια ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη, υποστηρίζοντας το νομοσχέδιο, τόνισε ότι αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων που ξεκίνησαν με την σημερινή κυβέρνηση. Επισήμανε ότι με τις ρυθμίσεις αποκτούν πρόσβαση στις δομές υγείας 2,5 εκατ. ανασφάλιστοι  με στόχο -μεταξύ άλλων-  την διοικητική μεταρρύθμιση στις δομές ψυχικής υγείας μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Εστίασε στο “μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα” του νομοθετήματος κάνοντας λόγο για “μια βαθειά ριζοσπαστική τομή”.

  Στη συνέχεια η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για τις υπόλοιπες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων που έχουν προκύψει από την ελλιπή και στρεβλή νομοθέτηση των προηγούμενων χρόνων, όπως επίσης και στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων που ταλαιπωρούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

  nd

  Ο εισηγητής της ΝΔ, Βασίλης Γιόγιακας,  υπερψήφισε επί της αρχής, επικρίνοντας την κυβέρνηση ότι άργησε να καταθέσει το νομοσχέδιο, στο οποίο όπως είπε, υπάρχει πανσπερμία άσχετων διατάξεων για την διευθέτηση άλλων εκκρεμοτήτων. Σχετικά με την τροπολογία για τον υπολογισμό των νέων συντάξεων, εκ μέρους της Ν.Δ., ο κ. Μηταράκης τόνισε πως η κυβέρνηση “έχασε τον έλεγχο στο ασφαλιστικό”  αφού “πέρασαν 10 μήνες από την ψήφισή του. Στρέφοντας τα βέλη προς την κυβέρνηση, επισήμανε.”Παραδέχεστε ότι καμία σύνταξη δεν μπορεί να υπολογιστεί με το νόμο Κατρούγκαλου” και πρόσθεσε, “πρόκειται για λάθος μεταρρύθμιση” και νομοσχέδιο “που γράφτηκε στο πόδι”.

  320_182_445844

  Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Λεωνίδας Γρηγοράκος, έκανε λόγο για φωτογραφικές διατάξεις ισχυριζόμενος ότι εξυπηρετούνται “συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα”. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως υποσχέθηκε να μονιμοποιήσει τους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και πως δεν υπάρχει σχέδιο για αναβάθμιση του Συστήματος. “Έχει γίνει ένα «όχημα» συμφερόντων το Σύστημα Υγείας. Αντί να φροντίζετε την ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, νοιάζεστε για τον κομματικό στρατό σας”, πρόσθεσε.

  Στα θετικά προσμέτρησε το γεγονός ότι το νομοσχέδιο βρισκόταν επί δέκα μήνες σε διαβούλευση. Έπειτα, άσκησε κριτική για την ΑΕΜΥ και την ΕΣΑΝ, που ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση “είχε βγει στα κάγκελα”. Όπως και για τη μετακίνηση γιατρών από τα Κέντρα Υγείας στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. “Τα είχαμε και εμείς έτοιμα αλλά δεν μπορέσαμε να τα νομοθετήσουμε γιατί είχαμε και εμείς τις συγκρούσεις μας με τη Ν.Δ. όταν συγκυβερνούσαμε, δεν μπορούσαμε να τα βρούμε”,επισήμανε.

  xa

  Ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, Δημήτρης Κουκούτσης, στην ομιλία του στην αρμόδια επιτροπή (σ.σ πριν την ανεξαρτητοποίησή του) υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδίδεται στην “προσφιλή της τακτική, να επιβάλει ένα δικό της μηχανισμό επιστράτευσης στο σύστημα υγείας που πράγματι νοσεί”, και πρόσθεσε ότι αντί να εστιάσει στην αδυναμία χάραξης αποτελεσματικών αρχών ψυχικής υγείας, εισάγει νέα διοικητικά όργανα που κάνουν πιο δυσκίνητες τις δομές. “Το νομοσχέδιο δεν δίνει λύσεις τα προβλήματα θα διαιωνίζονται”, κατέληξε.

  kk3

  Ο ειδικός αγορητής του Κ.Κ.Ε., Γιώργος Λαμπρούλης, υποστήριξε ότι η διοικητική οργάνωση που προωθείται με τις Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές, τα περιφερειακά όργανα διοίκησης, περιφερειακά τομεακά συμβούλια, αποτελεί “το νέο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των αντιδραστικών αλλαγών και των στρατηγικών κατευθύνσεων της ΕΕ για την Ψυχική Υγεία”. Εξέφρασε την άποψη ότι “πίσω από το μανδύα της δήθεν δημοκρατικής συμμετοχής κρύβεται η λογική της λαϊκής συνδιαχείρισης και συνυπευθυνότητας στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αντιλαϊκής κρατικής πολιτικής”.

  Συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι “οι οικογένειες και οι ασθενείς, αντί να διεκδικούν λύσεις από το κράτος, θα αναλάβουν οι ίδιοι ατομικά την αυτοδιαχείριση της ασθένειάς τους”. Τόνισε πως μέσω των επιστημονικών επιτροπών, προσπαθεί η κυβέρνηση “όχι μόνο να δώσει επιστημονική στήριξη στο όλο εγχείρημα, αλλά και να ενσωματώσει τους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, ώστε να παίξουν ρόλο ενεργό στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή την προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, αλλά και της Υγείας περισσότερο”.

  Τέλος, ανέφερε ότι ενισχύεται ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, αφού μέσω της εκπροσώπησής του στις Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές, θα συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, προωθώντας τα συμφέροντά του”.

  aneksa_ellines

  Ο ειδικός αγορητής των Αν.Ελ. Θάνος Παπαχριστόπουλος, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο “τομή που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια και έρχεται επιτέλους στη Βουλή, δεν την πετάμε στα σκουπίδια”, τονίζοντας ότι “στήνεται πάλι από την αρχή ένας πραγματικά παραμελημένος τομέας του ΕΣΥ”.

  Τόνισε ότι εισάγονται καινούριες δομές στον τομέα της ψυχικής υγείας, υπογραμμίζοτας ότι θα δώσουν νέα πνοή με τις 12 αποκεντρωμένες διοικήσεις. Συνολικά για τον τομέα της υγείας έκανε λόγο για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος, επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ ήταν μεγαλύτερο σκάνδαλο από τη ζίμενς και τα εξοπλιστικά.

  enwsh-kentrwwn

  Η ειδική αγορήτρια της Ένωσης Κεντρώων, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, υπερψήφισε το νομοσχέδιο για το οποίο υπογράμμισε ότι περιορίζεται σε μια αλλαγή της διοικητικής διάρθρωσης των δομών και των υπηρεσιών της ψυχικής υγείας. Τόνισε, ότι πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων των ψυχικά ασθενών. “Μόνο μια ουσιαστική και όχι απλή διοικητική μεταρρύθμιση μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τους πάσχοντες από ψυχικά νοσήματα και τις οικογένειες τους, που πραγματικά αγωνιούν και υποφέρουν μαζί με τον ασθενή”, πρόσθεσε.

  Επιπλέον, κατέστησε σαφές την αντίθεσή της σε τυχόν μελλοντικές προσλήψεις, “που πιθανόν να υποκρύπτονται στο πλαίσιο της παρούσης διοικητικής ανασυγκρότησης”. Εκεί, θα μας βρείτε απέναντι, εάν με αυτό το πλαίσιο προσπαθήσετε να κάνετε από το παράθυρο καινούριους διορισμούς”, επισήμανε.

  550_334_351008

  Ο ειδικός αγορητής με το Ποτάμι, Γ. Μαυρωτάς, ψηφίζοντας “Παρών” επί της αρχής, άρχισε την τοποθέτησή  του  λέγοντας πως είμαστε συνηθισμένοι ο τίτλος να χαρακτηρίζει ένα μικρό μόνο κομμάτι του νομοσχεδίου. Έτσι και εδώ με τα υπόλοιπα 75 άρθρα να είναι συρραφή άσχετων διατάξεων που διεκπεραιώνουν ετερόκλητα ζητήματα.

  Σχετικά με τη Διοικητική Οργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, τόνισε ότι προκαλείται πλήθος ερωτημάτων  επισημαίνοντας πως η υπάρχουσα κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. “Είναι ελάχιστα τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και οι Κινητές Μονάδες, ενώ η Πρωτοβάθμια Φροντίδα ασκείται από ψυχιατρικούς τομείς Γενικών Νοσοκομείων και τα Εξωτερικά Ιατρεία των υπαρχόντων, ακόμη, τριών ψυχιατρείων”, πρόσθεσε. Για τις τομεακές επιτροπές ψυχικής υγείας, υπογράμμισε. “Το νέο πλαίσιο με την πρώτη ανάγνωση δίνει την εικόνα καλοσχεδιασμένου συστήματος, αλλά με την πιο εκτεταμένη μελέτη του γίνεται αντιληπτός ο δυσλειτουργικός σχεδιασμός του, αφού το βασικό πρόβλημα που εντοπίστηκε, είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος για συμμετοχής”.

  Στο δεύτερο κεφάλαιο για τις σπάνιες ασθένειες, για τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης των σπάνιων ασθενειών δήλωσε σύμφωνος “καθότι αποτελεί προσαρμογή σε κοινοτικές οδηγίες”. Ωστόσο, επισήμανε ότι η Κυβέρνηση εισάγει καθυστερημένα στη Βουλή το πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης  με αποτέλεσμα την απώλεια ευκαιριών χρηματοδότησης για τη χώρα μας για τα έτη 2016 – 2017. Τέλος, στάθηκε στο άρθρο 48, για την Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ),  βλέποντας με καχυποψία τη “σπουδή να ενισχυθούν οι αρμοδιότητές της, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση σημαντικών κονδυλίων, αλλά και το κυριότερο, προσλήψεις προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ”. “Γιατί «εκτός ΑΣΕΠ», στην Ελλάδα ζούμε, μήπως ανοίγουμε ένα άλλο παράθυρο για «by pass» στις προσλήψεις, θα έχουμε δηλαδή ένα νέο ΚΕΕΛΠΝΟ με την ΑΕΜΥ;”, υποστήριξε.

  Top