Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις | 2/8/2017

 • Τύπος: Νόμος
 • Υπουργείο: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Επιτροπή: Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων
 • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
 • Ημ. Κατάθεσης: 21/07/2017
 • Εισηγητές: Μερόπη Τζούφη
  Νίκη Κεραμέως

Περιγραφή

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία σε σύνολο 258 παρόντων βουλευτών το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με 149 θετικές ψήφους από ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Υπήρξαν 104 «όχι» που προήλθαν από  την Νέα Δημοκρατία, την Δημοκρατική Συμπαράταξη, το  Ποτάμι και το ΚΚΕ ενώ οι 5 Βουλευτές της Ένωσης Κεντρώων ψήφισαν “παρών”. Συνολικά το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορία έθεσε η Νέα Δημοκρατία για τα άρθρα 3,15,32,34,36 και την τροπολογία για την λειτουργία των συμβολαιογραφικών συλλόγων.

Βασική στόχευση του νομοσχεδίου είναι να κινηθεί σε 3 άξονες, που μεταξύ άλλων, εισάγει:

α) διαδικασίες που στοχεύουν στην ακαδηµαϊκή αναβάθµιση και την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου των Α.Ε.Ι., όπως η δημιουργία των Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, τα οποία αποτελούν ένα όργανο ευρύτερο των Συµβουλίων Ιδρύµατος των Α.Ε.Ι. με αρμοδιότητα την προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας σε συνάρτηση µε την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του κάθε ιδρύµατος.

β) ρυθµίσεις για την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των οργάνων διοίκησης και την εµπέδωση του πλουραλισµού στα Α.Ε.Ι., όπως η εκλογή Αντιπρυτάνεων µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και µονοσταυρία για την καλύτερη αντιπροσώπευση των µελών του προσωπικού στα όργανα διοίκησης, ο ορισµός συγκεκριµένου αριθµού και αρµοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων, η συµµετοχή όλων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας στα όργανα διοίκησης, η επαναφορά του ακαδηµαϊκού ασύλου, η επαναφορά του Πρυτανικού Συµβουλίου, η ενίσχυση της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των Κοσµητειών και των Κοσµητόρων.

γ) µέτρα που προάγουν τη διοικητική ευελιξία και την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων των Α.Ε.Ι., όπως η µείωση του αριθµού καθηγητών ανώτερων βαθµίδων που απαιτούνται ώστε ένα Τµήµα να θεωρείται αυτοδύναµο και η απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ατοµικών συµβάσεων για υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, µίσθωσης µεταφορικών µέσων για µεταφορά φοιτητών και συντήρησης εγκαταστάσεων, µε στόχο τον περιορισµό ή την παύση των εργολαβιών.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στη συνέχεια, ρυθμίζεται η λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δωρεάν φοίτηση, µε βασική αρχή ότι κανένας φοιτητής δεν θα αποκλείεται από τις µεταπτυχιακές σπουδές για οικονοµικούς λόγους. Έτσι, κατοχυρώνεται το δικαίωμα δωρεάν φοίτησης με το όριο εισοδήματος που θέτει η διάταξη είναι το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος και δεν πρέπει να το υπερβαίνει ούτε το οικογενειακό, ούτε το ατομικό εισόδημα του φοιτητή, εάν έχει. Ενώ ορίζεται, ότι οι φοιτητές που απαλλάσσονται τελών φοίτησης δεν θα υπερβαίνουν το 30% του συνολικού αριθμού εισακτέων στο ΠΜΣ, σε αντίθεση με το 40%, που είχε ανακοινωθεί αρχικά. Παράλληλα, ορίζεται ότι τα Ιδρύματα μπορούν να χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές με ακαδημαϊκά κριτήρια. Ακόμη, ορίζεται ότι προσμετράται θετικά από το υπουργείο κατά την επιχορήγηση των ιδρυμάτων, η λειτουργία ΠΜΣ χωρίς τέλη φοίτησης, ενώ παράλληλα τα ΑΕΙ οφείλουν να αναρτούν κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα τους απολογισμό εσόδων- εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία.

Επαναφορά ασύλου

Σύμφωνα με το άρθρο 3 ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η επέμβαση δημόσιας δύναμης στους χώρους των ΑΕΙ αυτεπάγγελτα. Συγκεκριμένα, η επέμβαση θα πραγματοποιείται σε περιπτώσεις κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής και ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

– κατάργηση της αναγραφής του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους σπουδών που χορηγούνται στους μαθητές της δευτεροβάθμιας

– ίδρυση Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

– κατάργηση του τέταρτου Επιστημονικόυ Πεδίου “Επιστήμες της εκπαίδευσης”

– επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητών μεταξύ σχολών και τμημάτων που ανήκουν στο ίδιο ΑΕΙ ή/και εδρεύουν στην ίδια περιφέρεια

– σύσταση δικαστικού γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πάντειο πανεπιστήμιο,  με σκοπό “την καλύτερη αντιμετώπιση της πληθώρας των νομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Πάντειο, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού φοιτητών, διδακτικού προσωπικού, ερευνητικών κέντρων και διοικητικού προσωπικού”

Σχετικοί σύνδεσμοι


  Άρθρα

  Ερμηνεία των θέσεων

  syriza

  Η εισηγήτρια ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Μερόπη Τζούφη, υπερψηφίζοντας, τόνισε πως το νομοσχέδιο ενισχύει την έρευνα και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση για όλους τους πολίτες. Επίσης, ανέφερε πως ενσωματώνει αιτήματα μεγάλου μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Υπογράμμισε την ανάγκη για συντεταγμένη θεσμική αλλαγή στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης “ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει από τις προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις και ιδιαίτερα από το Νόμο Διαμαντοπούλου”. Όπως είπε, “αντιμετώπισε τη μέγιστη κοινωνική εναντίωση, δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην ολότητά του και τελικά απαξιώθηκε, καθώς είχε ως στόχο το Πανεπιστήμιο του management, αντιμετωπίζοντας τη γνώση ως εμπόρευμα, τα ιδρύματα ως επιχειρήσεις και τους φοιτητές ως πελάτες”.

  Κλείνοντας, επισήμανε πως το νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια των κυβερνητικών δράσεων για τη λειτουργία ενός δημόσιου και δημοκρατικού πανεπιστημίου, προσανατολισμένου στις ανάγκες των νέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων. “Τα Πανεπιστήμια ως ακαδημαϊκά ιδρύματα οφείλουν να λειτουργούν με κριτήρια που αφορούν το δικαίωμα στη γνώση, να προάγουν τη γνώση και να αξιολογούνται ακαδημαϊκά, να λογοδοτούν κοινωνικά, να συνδέονται με ανθρώπινες αξίες όπως αυτές της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ισότητας και να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας”, πρόσθεσε.

  nd

  Η εισηγήτρια της Ν.Δ., Νίκη Κεραμέως, έκανε λόγο για νομοθέτημα που πλήττει καίρια την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας και στο οποίο μπορούν να αποδοθούν 4 βασικοί χαρακτηρισμοί: οπισθοδρόμηση, εσωστρέφεια, συγκεντρωτισμός και υπερρύθμιση. τόνισε χαρακτηριστικά.

  Σχετικά με το ακαδημαϊκό άσυλο, υποστήριξε την “αυτεπάγγελτη επέμβαση των αρχών για όλες τις αξιόποινες πράξεις”, ενώ για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα μίλησε για εσωστρέφεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως “εισάγετε ένα ασφυκτικό, υπέρμετρα περιοριστικό και γραφειοκρατικό, πλαίσιο που ακυρώνει την αναπτυξιακή τους προοπτική και τα καταδικάζει σε παρακμή, αν όχι σε αφανισμό.

  Συνοψίζοντας, σημείωσε πως “η ουσία του νομοσχεδίου δίνει μια στιβαρή ώθηση στο brain drain, τη μάστιγα της σύγχρονης Ελλάδας”, προσθέτοντας πως όραμα της Νέας Δημοκρατίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι “να καταστεί η χώρα μας περιφερειακό κέντρο Ανώτατης εκπαίδευσης, ένας φάρος γνώσης στη νότια Ευρώπη που θα προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο”.

  dhm-symp

  Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, καταψηφίζοντας, υποστήριξε ότι το υπουργείο Παιδείας ακυρώνει τομές και καινοτομίες που υπερψηφίστηκαν στη Βουλή με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Καταλόγισε, μάλιστα, κρατισμό στην κυβέρνηση και επισήμανε ότι το νομοσχέδιο “δημιουργεί ένα απολύτως ασφυκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο”. “Δεν υπηρετεί την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και φέρνει ρυθμίσεις που ανήκουν σε άλλη εποχή”, πρόσθεσε.

  xa

  Ο ειδικός αγορητής της Χ.Α., Α. Γρέγος, καταψήφισε επί της Αρχής το νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει 0όπως είπε- πλήθος διατάξεων που μπορούν να χαρακτηριστούν από φωτογραφικές έως ρουσφετολογικές. Επέκρινε την κυβέρνηση για την κατάσταση στα ΑΕΙ, λέγοντας. “Έχει φτάσει στο απροχώρητο, τόσο από πλευράς παροχών που είναι ελάχιστες λόγω υποχρηματοδότησης, το νομοσχέδιο έρχεται για να ξαναμοιράσει την τράπουλα, προτείνοντας νέες θέσεις, επιδόματα και διορισμούς σε ημετέρους, πρόσθεσε.

   

  kk3

  Ο ειδικός αγορητής του Κ.Κ.Ε., Γιάννης Δελής, σημείωσε ότι η συγκυβέρνηση υλοποιεί τη στρατηγική του κεφαλαίου και στην Ανώτατη Εκπαίδευση. “Ιεραρχείται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής, γιατί δεν είναι απλώς ένας χώρος μετάδοσης της γνώσης, αλλά είναι και ο κατεξοχήν χώρος παραγωγής νέας επιστημονικής γνώσης”. “Και σήμερα που γενικεύεται η άμεση εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στην παραγωγή, αυτό αποκτά τεράστια σημασία για τα κέρδη των καπιταλιστών”, ανέφερε.

  Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως ένα “αποφασιστικό βήμα για την προσαρμογή της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην καπιταλιστική αγορά-ζούγκλα, δηλαδή για το πιο σφιχτό δέσιμό της στο άρμα των καπιταλιστών για να υπηρετήσει τα κέρδη τους, τα οικονομικά και τα ιδεολογικά”. Τέλος, για το πανεπιστημιακό άσυλο υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επαναφέρει τη διάταξη του νόμου Γιαννάκου “που δεν σημαίνει και καμία ουσιαστική προστασία του”.

  aneksa_ellines

  Ο ειδικός αγορητής των Αν.Ελ., Κωνσταντίνος Κατσίκης, επικαλέστηκε τη θεραπεία των χρόνιων δυσλειτουργιών και τη διεύρυνση της διαφάνειας ως στόχους του νομοσχεδίου, υπερψηφίζοντας επί της Αρχής. Σημείωσε πως με το νομοσχέδιο θα υπάρξει αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός, “θα αποτρέψουμε την πιθανότητα η παιδεία να γίνει μνημειωδώς αναποτελεσματική”. Ενώ, τέλος, υποστήριξε ότι είναι ανάγκη να χαραχθούν στρατηγικές ανάπτυξης για τα ιδρύματα της περιφέρειας, ενώ χαρακτήρισε λάθος την παράλειψη της ένταξης των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στα ΑΕΙ.

  enwsh-kentrwwn

  Ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, Αναστάσιος Μεγαλομύστακας, ψήφισε “Παρών” επί της Αρχής κατηγορώντας τους υπουργούς ότι εφαρμόζουν μόνο πειράματα, λέγοντας σκωπτικά ότι “το πείραμα είναι ένα μέσο μάθησης”. Επίσης, σημείωσε ότι “η παιδεία χόρτασε από μεγαλεπήβολα και μεγαλόπνοα σχέδια” και κάλεσε την πολιτική τάξη να μην τρέφει τη διχόνοια μεταξύ κοινωνικών ομάδων με ασάφειες.

  550_334_351008

  Ο ειδικός αγορητής με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς, τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου. Αναφερόμενος στο θέμα του ασύλου, απέδωσε στην Κυβέρνηση ότι κλείνει το μάτι σε συγκεκριμένα ακροατήρια που έχουν διαβεί τον Ρουβίκωνα της νομιμότητας. Για το θέμα των μεταπτυχιακών αναφέρθηκε με στοιχεία για τα ποια έχουν δίδακτρα, διέκρινε ότι υπάρχουν κάποια πιο ερευνητικά, αλλά και κάποια πιο επαγγελματικά μεταπτυχιακά, επαναλαμβάνοντας ότι μαζί με τα ξερά δεν πρέπει να καίγονται και τα χλωρά. Τόνισε τη διατήρηση του ρόλου της ΑΔΙΠ στην αξιολόγηση των μεταπτυχιακών ενώ πρότεινε η συμμετοχή των διδασκόντων στα μεταπτυχιακά με δίδακτρα να γίνεται στην υπερωριακή τους απασχόληση. Λογικές όπως είπε, «Στις δύο πίτσες, η μία δώρο!» είναι τουλάχιστον αστείες, όταν ζητείται από κάποιον εάν διδάσκει σε μεταπτυχιακό με δίδακτρα, να συμμετέχει και σε ένα χωρίς δίδακτρα. Υπεραμύνθηκε των υποτροφιών στα μεταπτυχιακά για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα και καταθέσεις, ενώ πρότεινε να υπάρχει ένα συνολικό πλαφόν σε κάθε μεταπτυχιακό για τις αμοιβές των καθηγητών.

  Στα θέματα των ΤΕΙ, σημείωσε ότι το Υπουργείο φτιάχνει επιτροπές χωρίς ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα και προσποιείται ότι θα δώσει λύσεις. Συμπλήρωσε ότι υπάρχουν τμήματα ΤΕΙ που κάνουν εξαιρετική δουλειά και είναι μάλιστα καλύτερα από ορισμένα τμήματα Πανεπιστημίων, ωστόσο αυτό απέχει από το να αρχίζουμε να τα βαφτίζουμε όλα Πανεπιστήμια. Στη συνέχεια απέδωσε τη ρύθμιση για τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια πρύτανη-αντιπρυτάνεων στην αντίληψη του κ. Γαβρόγλου την οποία είχε εκφράσει και πριν ακριβώς 3 χρόνια σε άρθρο του στην Αυγή, με τίτλο: «Μια σοβαρή ήττα της αριστεράς στα Πανεπιστήμια», οπότε σημείωσε ότι αυτό προσπαθεί να πραγματώσει, δηλαδή να ανακτήσει η αριστερά την ηγεμονία στον χώρο.

  Top