Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων κ.α. διατάξεις | 28/04/2017

  • Τύπος: Νόμος
  • Υπουργείο: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  • Επιτροπή: Επιτροπή παραγωγής και εμπορίου
  • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
  • Αριθμός Φεκ: 62 A'/03.05.2017
  • Αριθμός Νόμου: 4469
  • Ημ. Κατάθεσης: 07/04/2017
  • Εισηγητές: Θεοδώρα Τζάκρη
    Θεοδώρα (Ντόρα) Μπακογιάννη

Περιγραφή

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής -έπειτα από αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για το σύνολο των άρθρων- το νομοσχέδιο το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό στο υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο όσον αφορά στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθµισης οφειλών από το στάδιο της υποβολής της αίτησης της επιχείρησης. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τις διατάξεις, σκοπός είναι να ρυθμιστούν τα χρέη των ελληνικών επιχειρήσεων προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Γίνεται αναφορά, επίσης, στην αποτυχία -των έως τώρα- διαδικασιών εξυγίανσης των οφειλών των επιχειρήσεων. Εκείνων της υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, αλλά και του “νόμου Δένδια”.

Ως αιτιολογία για την απροθυμία των ελληνικών επιχειρήσεων να υπαχθούν στο άρθρο 99, αναφέρεται ο στιγματισμός που ακολουθεί την υποβολή αίτησης του άρθρου 99 υπό την έννοια της προσπάθειας ένταξη µίας επιχείρησης σε διαδικασία εξυγίανσης ως απέλπιδα απόπειρα αποφυγής της πτώχευσης και όχι ως προσπάθεια διάσωσης µίας βιώσιμης επιχείρησης. Σχετικά με την αποτυχία του “νόμου Δένδια”, γίνεται λόγος ότι άφηνε εκτός του πεδίου ρύθµισής του τις οφειλές των επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δηµόσιο.

Σκοπός των διατάξεων σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Παπαδημητρίου, είναι να άρουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την επίτευξη ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων, πλην βιώσιμων επιχειρήσεων, και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις που μέχρι τώρα βιώνουν το φάσμα της πτώχευσης. Ενώ πρόσθεσε πως  ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών, επιδιώκει τον συντονισμό όλων των πιστωτών της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων του δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νέου εξωδικαστικού µηχανισµού είναι οι εξής:

– υποβολή αίτησης µπορούν να καταθέσουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους με οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεµβρίου 2016 και ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Δυνατότητα ένταξης, έχουν και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους και επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν, σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωσης του κ. Παπαδημητρίου.

– απαγόρευση συμμετοχής στη διαδικασία όσων έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οικονομικά εγκλήματα , καθώς και η δυνατότητα κάθε πιστωτή να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων

– πρόσβαση του οφειλέτη στη διαδικασία διαπραγµάτευσηςκαι αξιοποίηση του µητρώου των διαµεσολαβητών ώστε να προωθηθεί ο θεσμός της διαµεσολάβησης που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την προσδοκία ν΄αποφευχθεί από τη μεριά των πολιτών η προσφυγή στα δικαστήρια και οι διαφορές να επιλυθούν εξωδικαστικά

– στόχευση στη βιωσιµότητα με την ανάδειξη του ρόλου του εµπειρογνώµονα, που παρέχει χρηματοικονομικές συμβουλές και µπορεί να συνδράµει τόσο τον οφειλέτη στη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού σχεδίου αναδιάρθρωσης, όσο και τους πιστωτές στην αποδοχή ή µη των προτάσεων ρύθµισης

– ευελιξία του Δηµοσίου ως πιστωτή που αφορά µέχρι και τη διαγραφή µέρους των απαιτήσεών του, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο για την επιβίωση της επιχείρησης

-αξιοποίηση της τεχνολογίας με την ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα σχεδιαστεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καθώς όλη η διαδικασία θα διεξάγεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα.

Τροπολογία

Με 149 “υπέρ” και 97 “κατά” ψηφίστηκε η τροπολογία του βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Δημητριάδη, που διευκολύνει την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων μέσω της απάλειψης της αστικής ευθύνης των επενδυτών για  πρόστιμα που τυχόν είχαν επιβληθεί σε επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος με βάση το νόμο περί λαθρεμπορίας. Η ρύθμιση συνδέθηκε με την πρόθεση του γνωστού επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη να αγοράσει την πρώην συνεταιριστική επιχείρηση καπνών ΣΕΚΑΠ.

Δείτε πως ψήφισαν οι βουλευτές επί της αρχής του νομοσχεδίου εδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

Ερμηνεία των θέσεων

syriza

Η εισηγήτρια ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Θεοδώρα Τζάκρη, υπερψηφίζοντας, επισήμανε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί “προϊόν πολύμηνης επεξεργασίας και σκληρής διαπραγμάτευσης με εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων μερών” και στόχος του είναι “να αποτελέσει ένα εργαλείο για την διάσωση των επιχειρήσεων και την αναστολή περαιτέρω αύξησης της ανεργίας”. Διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για προπτωχευτική διαδικασία καθώς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η επιχείρηση “δεν θα οδηγηθεί σε πτώχευση”. Αντίθετα το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να εξασφαλίσει την διάσωση των επιχειρήσεων και στην επιβράβευση των ικανών επιχειρηματιών που διασφαλίζουν θέσεις εργασίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε κλειδί για την ένταξη μίας επιχείρησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, τη βιωσιμότητά της.

Υπογράμμισε την ειδική μέριμνα που δίνεται, προκειμένου ν΄αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή όσοι φροντίσουν να καταστούν τώρα ληξιπρόθεσμοι για να επωφεληθούν από τις εν λόγω ευνοϊκές διατάξεις. Σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τόνισε ότι ευνοείται ο εξωδικαστικός μηχανισμός, εφόσον αυτή είναι διαρθρωμένη σε διακριτά στάδια…”σε καθένα εκ των οποίων υπάρχουν αυστηροί χρονικοί περιορισμοί”. Τέλος, η κατάθεση της αίτησης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού χορηγεί την αναστολή για χρονικό διάστημα 70 ημερών σε όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της επιχείρησης, καθώς και στη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά αυτής.

nd

Η εισηγήτρια Ν.Δ., Ντόρα Μπακογιάννη, καταψήφισε το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, το οποίο χαρακτήρισε ψευδεπίγραφο. “Μιλάτε για εξωδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος καταντά τελικά να γίνεται δικαστικός συμβιβασμός. Στο μεταξύ είπατε ότι στο νομοσχέδιο δεν μπορείτε να αλλάξετε ούτε λέξη διότι έτσι το ενέκρινε η τρόικα”, ανέφερε. Συμφώνησε με τη διαδικασία μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ωστόσο επισήμανε πως, σύμφωνα με τους ειδικούς, “απαιτούνται μέχρι και 12 μήνες για να προετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα” και πρόσθεσε “θεσμοθετείτε το αλαλούμ και την ταλαιπωρία των επιχειρηματιών που θα πρέπει να συγκεντρώσουν 25 δικαιολογητικά, να στηθούν στις ουρές και να περάσουν από 19 στάδια διεργασίας”.

Στη συνέχεια υποστήριξε πως το νομοσχέδιο θα προκαλέσει τεράστια βλάβη στην ελληνική οικονομία ενώ με ευθύνη της κυβέρνησης, τόνισε, “χάνεται η ευκαιρία για αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων. Δεν προσφέρετε καμία βιώσιμη λύση στις επιχειρήσεις που παλεύουν να μείνουν όρθιες”. Πρότεινε να περιληφθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και οι επιχειρήσεις που ήταν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες και ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους. Τέλος, έκανε λόγο για νέα γραφειοκρατία που θα προσθέσει προβλήματα αφού δεν μεριμνά για την αξιοπιστία των στοιχείων που καταθέτει ο οφειλέτης.

320_182_445844

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη ψήφισε “Παρών” επί της Αρχής, χαρακτηρίζοντας το νομοθέτημα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση… που δύσκολα θα λύσει το πρόβλημα για τη λειτουργία επιχειρήσεων. Yποστήριξε ότι δίνονται εργαλεία για αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων και επαγγελματιών για αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά και όχι αποσπασματικά. Υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στα μικρομεσαία επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια. “Για να να στηρίξουμε τους ανθρώπους που στήριξαν την ελληνική οικονομία”, πρόσθεσε ο ειδικός αγορητής Γ. Αρβανιτίδης. Επιπλέον, ανέφερε πως ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει στις μεγάλες επιχειρήσεις και να αποτύχει στις μικρές: “γιατί έτσι όπως έχετε στήσει το νομοσχέδιο ωφελούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις. Για τους μικρομεσαίους το ενδεχόμενο να πετύχει η διαμεσολάβηση είναι λίγες αφού το 85% των χρεών είναι σε ένα πιστωτή”. Ακόμη, έκανε λόγο για διατάξεις που δημιουργούν οριζόντιους αποκλεισμούς σε όλες κατηγορίες των δικαιούχων.

xa

Η Χ.Α., δήλωσε “Παρών” σε “οποιαδήποτε νομοθετική ενέργεια μπορεί να συμβάλλει, έστω και κατ’ ελάχιστο, στην ελάφρυνση των οικονομικών υποχρεώσεων που συνθλίβουν την αγορά και το ελεύθερο επάγγελμα” διαμέσω της ειδικής αγορήτριας Ε. Ζαρούλια. Αντίθετα, υποστήριξε πως οι επιχειρήσεις θα επιβιώσουν μόνο μέσω της επανεκκίνησης της εθνικής οικονομίας στη βάση ενός οικονομικού εθνικισμού με το κράτος σε ρόλο προστάτη-εγγυητή της εθνικής παραγωγής. Τέλος, πρόσθεσε πως όσα εισάγονται αποκλείουν τη ρύθμιση οφειλών χιλιάδων επιχειρήσεων παρότι καταγράφουν ζημιές… και προσπαθούν να κρατηθούν όρθιες.

kk3

Ο ειδικός αγορητής του Κ.Κ.Ε., Σάκης Βαρδαλής, καταψήφισε το σχέδιο νόμου επί της αρχή επισημαίνοντας ότι “οι αυτοαπασχολούμενοι δεν πρόκειται να ωφεληθούν σε τίποτα”, …γιατί δεν είναι μόνο τα παλιά χρέη που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Τα αντιλαϊκά φορολογικά μέτρα παραμένουν και θα δημιουργηθούν και νέα χρέη”, πρόσθεσε. Σημείωσε πως στόχος είναι η μείωση των “κόκκινων δανείων που έχουν στα χέρια τους οι τράπεζες και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ομαλή λειτουργία τους και η εκκαθάριση της αγοράς από τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις.

aneksa_ellines

Ο ειδικός αγορητής των Αν. Ελ., Δημήτρης Καμμένος, σημείωσε πως για πρώτη φορά δημιουργείται ένας μηχανισμός ρύθμισης όλων των χρεών των επιχειρήσεων προς τράπεζες, φορείς, πιστωτές και με “αυστηρά κοινωνικό πρόσημο”. Εστίασε στο ότι δεν είχαν ενοποιηθεί -έως τώρα- οι βάσεις δεδομένων των ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, Taxisnet, εφορίας και ασφαλιστικών ταμείων ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων και να επιταχύνεται η διαδικασία.

enwsh-kentrwwn

Ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, Μάριος Γεωργιάδης καταψηφίζοντας,υποστήριξε: “Το σχέδιο νόμου είναι ολοφάνερο ότι δεν αποτελεί προϊόν σοβαρής μελέτης και επ’ ουδενί ικανοποιεί τους ενδιαφερόμενους φορείς. Είναι δε βέβαιο, ότι θα επιτείνει την ασφυξία, δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα και στους επιχειρηματίες και στις τράπεζες”.

550_334_351008

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, τασσόμενος υπέρ επί της Αρχής,  έκανε λόγο για νομοσχέδιο που το περίμενε όλη η αγορά. Τόνισε πως θα μπορούσε να αποτελέσει βάση διάσωσης για τις βιώσιμες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ρυθμίσουν συνολικές οφειλές προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επισήμανε πως πρόκειται για ένα ακόμη πολύπλοκο και γραφειοκρατικό νομοθέτημα αντί του να δίνει ευκαιρία σε όσες το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετέχουν. “Απαιτούνται  πάνω από 20 δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο για να ξεκινήσει την διαδικασία”, πρόσθεσε.

Top