Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις | 25/04/2017

  • Τύπος: Νόμος
  • Υπουργείο: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  • Επιτροπή: Επιτροπή παραγωγής και εμπορίου
  • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
  • Αριθμός Φεκ: 61 A'/28.04.2017
  • Αριθμός Νόμου: 4468
  • Ημ. Κατάθεσης: 12/04/2017
  • Εισηγητές: Χαρίλαος Τζαμακλής
    Χρίστος Δήμας

Περιγραφή

Με την διαδικασία του επείγοντος και με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για  την σύσταση μη κερδοσκοπικού Οργανισμού ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ). Η διαδικασία του επείγοντος αφορά στην καταληκτική ημερομηνία της 27ης Απριλίου που θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Σε διαφορετική περίπτωση, η χώρα κινδύνευε με αποβολή από τους μηχανισμούς των ευρωπαϊκών προτύπων διαπίστευσης. Ο οργανισμός αφορά τον έλεγχο και την πιστοποίηση υπηρεσιών και προϊόντων και θεωρείται απαραίτητος για την ενίσχυση των εξαγωγών της χώρας. Διευκρινίστηκε, μάλιστα, από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση, ότι για τη σύσταση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης επιλέχθηκε η νομική μορφή του προσώπου ιδιωτικού δικαίου και όχι της Α.Ε. ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αυτονομία του νέου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) γίνεται προσπάθεια να διασφαλιστεί η αυτοτέλειά του ώστε να συμβαδίζει με ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα του φορέα διπίστευσης. Ειδικότερα, προβλέπεται για τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. η υποχρέωση σύστασης εθνικού οργανισµού διαπίστευσης, ως µόνου οργανισµού που εκτελεί τη διαπίστευση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είανι εφικτό το κράτος-µέλος θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του εθνικού οργανισµού διαπίστευσης άλλου κράτους-µέλους.Έως τώρα με νόμο του 2013 της συγκυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ. το ΕΣΥΔ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) ήταν συγχωνευμένα στον οργανισμό του ΕΣΥΠ. Με τις διατάξεις του νέου νόμου, αίρεται το ασυμβίβαστο και κατοχυρώνεται η βιωσιμότητα και η διεθνής αναγνώριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ενώ παράλληλα προστατεύεται ο κλάδος των υπηρεσιών διαπίστευσης στη χώρα και διασφαλίζονται οι ελληνικές εξαγωγές.

Τροπολογίες

Ψηφίστηκαν, επίσης, 3 εκπρόθεσμες υπουργικές τροπολογίες που αφορούν:

– στη χορήγηση δανείου 10.000.000 ευρώ από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

– καθιέρωση με νόμο, αντί υπουργικής απόφασης που ίσχυε έως σήμερα, της 1ης Μαΐου, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

– σύσταση τμήματος για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Τέλος ψηφίστηκε, αφού ενσωματώθηκε εμπρόθεσμα ως ίδιο άρθρο -ήδη από τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια επιτροπή-, η τροπολογία για τη διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να εξεταστούν σε μάθημα κατά το οποίο δεν προσήλθαν για σοβαρούς λόγους π.χ. ασθένεια, “ψυχικής οδύνης” και απώλειας προσώπου Α’ βαθμού λόγω θανάτου.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

Ερμηνεία των θέσεων

syriza

Ο εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Χ. Τζαμακλής, χαρακτήρισε αναγκαία τη ψήφιση λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας για την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία για τους φορείς διαπίστευσης. Αναφορικά με την τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, ο αρμόδιος υφυπουργός, Δ. Μπαξεβανάκης, διευκρίνισε ότι επαναληπτικές εξετάσεις μπορούν να δώσουν μόνο τα παιδιά που δεν έδωσαν εξετάσεις τον Ιούνιο λόγω σοβαρού λόγου υγείας ή σοβαρής ψυχικής οδύνης από απώλεια πολύ στενού συγγενούς. “Τα παιδιά αυτά εισέρχονται στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ σε ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, ώστε να μην αφαιρεθεί ούτε μία θέση εισακτέων από τα παιδιά που εξετάστηκαν τον Ιούνιο”, πρόσθεσε.

nd

Ο εισηγητής της Ν.Δ., Χρίστος Δήμας, υπερψήφισε το νομοσχέδιο αν και έκανε λόγο για πρόχειρη νομοθέτηση, ανικανότητα και διατάξεις με αναχρονιστικό περιεχόμενο που αφήνουν άλυτες πολλές εκκρεμότητες. Σχετικά με την τροπολογία για τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, την οποία και καταψήφισε, εξέφρασε προβληματισμούς για το ποιοι αποτελούν σοβαρούς λόγους υγείας και ποιοι τους πιστοποιούν δημιουργώντας αμφιβολίες για ενδεχόμενο εισόδου εξεταζόμενων από το παράθυρο.

320_182_445844

Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Μιχαήλ Τζελέπης, υπερψήφισε επί της αρχής αναγνωρίζοντας όπως είπε την αναγακιότητα να υπάρχει οργανισμός διαπίστευσης έστω και με τη διαδικασία του επείγοντος και τα κενά που υπάρχουν. “Δεν μπορούμε να πούμε όχι σε οργανισμό εθνικά αναγκαίο”, πρόσθεσε. Τέλος, ανέφερε πως “δε σώζεται η αριστερή σας συνείδηση με την καθιέρωση της “πρωτομαγιάς ως αργία.

xa

Ο ειδικός αγορητής της Χ.Α., Α. Γρέγος, καταψήφισε επί της αρχής ενώ μίλησε για “όχι μελετημένη νομοθετική πρακτική” εκ μέρους της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι νομοθετεί κατ΄επιταγή των ξένων συμφερόντων. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι είναι υποχρεωτική η ψήφιση εξαιτίας των καταγγελιών και της αναστολής των εξαγωγών της χώρας με τη μη εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία.

kk3

Η ειδική αγορήτρια του Κ.Κ.Ε., Διαμάντω Μανωλάκου, καταψήφισε επί της αρχής το νομοσχέδιο υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα “πολύ σημαντικό εργαλείο, που μπορεί να θέσει ευκολότερους και χωρίς φραγμούς κυκλοφορία προϊόντων, για να ικανοποιηθούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα”. Πρόσθεσε ότι οι δραστηριότητες που αφορούν στη διαπίστευση και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, εντάσσονται σε ένα σύστημα εξασφάλισης της ανταγωνιστικότητας προς όφελος και λογαριασμό των ιδιωτικών-ευρωμονοπωλιακών ομίλων.

Ο Ε. Συντυχάκης, καταψήφισε το άρθρο 12 για τις επαναληπτικές εξετάσεις το μήνα Σεπτέμβριο, παρόλο που ήταν σύμφωνος σε διάταξη του ίδιου άρθρου περί εισαγωγής εξεταζόμενων από Επαγγελματικά Λύκεια στην τριτοβάθμιας εκπαίδευση σε ποσοστό 20 %. όπως είπε “εκβιάζετε τη ψήφο των βουλευτών” (με τη διατήρηση των διατάξεων στο ίδιο άρθρο). Τέλος, κατέκρινε την κυβέρνηση για “υποκριτική στάση” στο θέμα της Πρωτομαγιάς. “Διασκεδάζει τις εντυπώσεις” και…”κρύβει τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που ετοιμάζει”.

aneksa_ellines

Ο ειδικός αγορητής των Αν.Ελ., Γιώργος Λαζαρίδης, υπερψήφισε καθώς, όπως είπε, πρόκειται για σημαντική ευρωπαϊκή οδηγία που συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Τόνισε, πως περιλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί το εθνικό σύστημα διαπίστευσης και να εξασφαλιστεί η λειτουργία του στους κανόνες της αγοράς. Τέλος, το χαρακτήρισε απαραίτητο για τις επιχειρήσεις και θα επιφέρει ανακούφιση στους εξαγωγείς.

enwsh-kentrwwn

Ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, Μάριος Γεωργιάδης, συμφώνησε με την ανάγκη ψήφισης του εθνικού συστήματος Διαπίστευσης και την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία, ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος για τις ελληνικές εξαγωγές σε ότι αφορά την πιστοποίησή τους.

550_334_351008

Ο ειδικός αγορητής με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, υπερψήφισε επί της αρχής, επιρρίπτοντας ευθύνες στη σημερινή κυβέρνηση “για νομοθέτηση “με την πλάτη στον τοίχο”, αφού στις 25 και 27 Απριλίου του 2017, αναμένεται να αποφασιστεί η αναστολή της αναγνώρισης όλων των διαπιστεύσεων που παρέχει το ΕΣΥΔ, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση. Γεγονός που θα σήμαινε GREXIT των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών από το ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης, όπως είπε χαρακτηριστικά.

“Δημιουργείται κύκλος αβεβαιότητας στους υποψηφίους με την τροπολογία για τις επαναληπτικές εξετάσεις”, πρόσθεσε για τη σχετική τροπολογία, Ωστόσο, έκανε λόγο για υπαρκτό πρόβλημα που “επιλύεται” με προβληματική πρακτική και ψήφισε υπέρ. Για το δάνειο του ΕΦΚΑ τόνισε ότι “δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνεται η ρύθμιση”, υποστηρίζοντας τα “αρκετά προβλήματα που έχει ο εφκα”, διατυπώνοντας αμφιβολίες για το αν μπορεί να δανείζει επικουρικά ταμεία. “Στήριξε”, επίσης τη ρύθμιση για την αδήλωτη εργασία και ψήφισε “παρών” για την καθιέρωση της πρωτομαγιάς ως Αργία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για δημιουργία εντυπώσεων. Ενώ επισήμανε πως πρόκειται για απεργία και όχι αργία.

Top