Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις | 9/2/17

  • Τύπος: Νόμος
  • Υπουργείο: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Επιτροπή: Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων
  • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν νομοσχέδιο
  • Αριθμός Φεκ: 17 A'/15.02.2017
  • Αριθμός Νόμου: 4452
  • Ημ. Κατάθεσης: 03/02/2017
  • Εισηγητές: Αθανάσιος Μιχελής
    Νίκη Κεραμέως

Περιγραφή

Εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής με τη διαδικασία του επείγοντος, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με το οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν το σύστημα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), τη λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ) και των δημοσίων βιβλιοθηκών, αλλά και διατάξεις που σχετίζονται με θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. «Πέρασε» τελικά και με τη ψήφο των Αν.Ελ. -παρά τη διαφωνία του αγορητή τους, Κ. Κατσίκη- το άρθρο 29 σχετικά με την κτήση ελληνικής ιθαγένειας για παιδιά που φοιτούν  σε ελληνικά σχολεία. Καταψήφισε μόνο το Κ.Κ.Ε. με τη Ν.Δ. και Ένωση Κεντρώων να μένουν στο «Παρών».

Μεταξύ των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) το οποίο παρέχει πιστοποίηση με χαμηλά εξέταστρα για τους υποψηφίους. Επίσης θεσμοθετούνται ηλεκτρονικές εξετάσεις, προκειμένου να μπορέσει το εθνικό σύστημα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας να ανταγωνιστεί τα αντίστοιχα ξένα συστήματα πιστοποίησης, τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να περνούν στην ηλεκτρονική μορφή και να αξιοποιούν την τεχνολογία για την οργάνωση των εξετάσεων και την προετοιμασία των υποψηφίων. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται το ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ για να υποβοηθήσει την προετοιμασία των μαθητών-υποψηφίων. Επίσης προβλέπεται ακόμη η ανάπτυξη –με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ— ενός ηλεκτρονικού φροντιστηρίου για την υποστήριξη της ατομικής προετοιμασίας των υποψηφίων δωρεάν” αναφέρει το υπουργείο Παιδείας.

Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (ΕΒΕ) η οποία εγκαθίσταται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σύμφωνα με τον Υπουργό, Κώστα Γαβρόγλου, αναβαθμίζεται η λειτουργία της και η Πολιτεία της δίνει τη σημασία που δεν έδινε μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα, καθορίζεται ο τρόπος σύστασης και ανάπτυξης του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών, το οποίο με συντονιστή την ΕΒΕ, θα έχει ως στόχο να αποτελέσει το μέσο ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσης και επαγγελματικής επικοινωνίας ανάμεσα στις βιβλιοθήκες, να αναλάβει πρωτοβουλίες επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους των βιβλιοθηκών, να σχεδιάζει και να οργανώνει πανελλήνιες και διεθνείς δράσεις, όπως εκστρατείες ή συνέδρια, και να προσφέρει διαρκή υποστήριξη και ενημέρωση στις βιβλιοθήκες-μέλη του.

Eνιαίος Αριθμός Μαθητή

Σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, καθιερώνεται ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή (ΕΑΜ), στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η θέσπιση του ΕΑΜ θα διευκολύνει την ταυτοποίηση και παρακολούθηση της πορείας του κάθε μαθητή στα σχολικά έτη φοίτησης, ανεξάρτητα από τις μονάδες ή τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες φοιτά, «με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα». Ταυτόχρονα, θα γίνεται έλεγχος για τυχόν εγγραφή μαθητή την ίδια σχολική χρονιά σε περισσότερα από ένα σχολεία, καθώς και για ταυτοποίηση των αλλοδαπών μαθητών όταν ζητούν αλλαγή στοιχείων (αλλαγή ονόματος, πατρώνυμου κλπ).

Σύσταση Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 

Στόχος της νέας Διεύθυνσης είναι ο εξορθολογισμός των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του υπουργείου αναφορικά με την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων, την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε αυτά, τον χειρισμό θεμάτων του προσωπικού και των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και την εποπτεία της λειτουργίας των ξένων σχολείων, των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Τροπολογία

Σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ρυθμίζεται το δικαίωμα νέας θέσης εισαγωγής σε ποσοστό 10%. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω ρύθμιση, οι υποψήφιοι έως και δύο χρόνια μετά το έτος που έδωσαν Πανελλήνιες,θα έχουν το δικαίωμα εισαγωγής τους με το “10%”.

Επίσης, στην ειδική κατηγορία εισακτέων χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, προστίθενται και άλλες παθήσεις, αφαιρέθηκε μία και θεσπίσθηκαν κάποιες επιπρόσθετες προϋποθέσεις σε ήδη προβλεπόμενες ασθένειες. Ωστόσο, οι νέες προϋποθέσεις θα ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν επαρκώς.

Ακόμα ρυθμίζεται οριστικά η δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές των ΑΕΙ να εξετάζονται στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων σπουδών (εαρινό – χειμερινό) σε αντίθεση με το μέτρο που θεσπίστηκε σε προηγούμενο νομοσχέδιο και αφορούσε αποκλειστικά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο (χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17).

Τέλος, προβλέπεται η ίδρυση τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Πειραιώς, τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς επίσης, ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τέλος, μετονομάζεται η σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του πανεπιστημίου Κρήτης σε σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Άρθρα

Ερμηνεία των θέσεων

syriza

Ο εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Αθανάσιος Μιχελής, υπερψήφισε το νομοσχέδιο και υποστήριξε ότι ουδέποτε οι ιδιωτικοί φορείς πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, ελέγχθηκαν ως προς την ποιότητα και τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων, σε αντίθεση με τις εξετάσεις του ΚΠΓ, ενώ αναφέρθηκε στη μειωμένη κατά 50% δαπάνη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης σε σχέση με τις αντίστοιχες εξετάσεις σε ξένα συστήατα. Ο βουλευτής είπε ότι με τις προωθούμενες ρυθμίσεις βελτιώνονται οι συνθήκες λειτουργίας των διενεργούμενων εξετάσεων με έντυπα μέσα και χαμηλά εξέταστρα, ενώ θεσμοθετούνται ηλεκτρονικές εξετάσεις, διευκολύνεται η διαδικασία για την περιφέρεια και το κέρδος των πολιτών θα είναι πολλαπλό καθώς έχει προβλεφθεί προετοιμασία των μαθητών μέσα στο σχολείο με ηλεκτρονικό σχολείο και ηλεκτρονικό φροντιστήριο για τη δωρεάν προετοιμασία τους.

nd

Η εισηγήτρια της Ν.Δ., Νίκη Κεραμέως, επέκρινε τη διαδικασία του επείγοντος. χαρακτηρίζοντάς το σχέδιο νόμου-«σκούπα», το οποίο αφορά και στις 3 βαθμίδες της εκπαίδευσης και στη δια βίου μάθηση και στην ειδική αγωγή. Επισήμανε πως αποτελείται από περίπου 70 διαφορετικές ρυθμίσεις και καυτηρίασε το άρθρο το οποίο αποτελείται από 17 παραγράφους και 17 τελείως άσχετες μεταξύ τους ρυθμίσεις.
Παράλληλα άσκησε κριτική στο γεγονός ότι η δημόσια διαβούλευση αφορούσε μόνο τα δύο άρθρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, για τα οποία πιθανόν θα υπάρξει σε κάποιο βαθμό συναίνεση. 

Για τις διατάξεις που αφορούν θέματα παιδείας τόνισε ότι η ακολουθούμενη πολιτική “προχωρά χωρίς σχέδιο” και “με υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του Υπουργού. Συνολικά χαρακτήρισε το νομοσχέδιο “εμβαλωματικού τύπου” με πρόδηλο στόχο την ικανοποίηση μικροπολιτικών αναγκών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν στα όρια των φωτογραφικών διευθετήσεων.

xa

Ο ειδικός αγορητής Χ.Α., Α. Γρέγος, καταψηφίζοντας τόνισε πως επιχειρείται η απαξίωση της εθνικής συνείδησης. Ο βουλευτής ανέφερε ακόμα ότι πρέπει να βελτιωθούν οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Για την εισαγωγή του ενιαίου αριθμού μαθητή είπε ότι πρόκειται για φακέλωμα Ελλήνων μαθητών και για έναν επικίνδυνο θεσμό.

320_182_445844

Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Δ. Κωνσταντόπουλος, κατήγγειλε ότι στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί διάφορες ρυθμίσεις χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διαβούλευση και υπογράμμισε ότι δεν είναι σύμφωνος με τη διαδικασία του επείγοντος που διαδικασία που τορπιλίζει το διάλογο για την αναβάθμιση του λυκείου. «Η παιδεία δεν είναι χώρος για αντιπαραθέσεις αλλά θα πρέπει να υπάρχει διάλογος», ανέφερε και τόνισε ότι υπάρχουν στο νομοσχέδιο πολλές ρυθμίσεις σκοπιμότητας. Ωστόσο υπερψήφισε τα άρθρα 1-6 για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τα οποία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως τόνισε.

kk3

Ο ειδικός αγορητής Κ.Κ.Ε., Ι. Δελής, αφού κατήγγειλε τη διαδικασία του επείγοντος, τόνισε ότι το νομοσχέδιο είναι ενταγμένο στις αναδιαρθρώσεις που προωθούνται στην Παιδεία όπως καθορίζονται στο 3ο μνημόνιο, προκειμένου να «συνδεθεί η εκπαίδευση ακόμα πιο στενά με τις τρέχουσες ανάγκες του κεφαλαίου». Όπως τόνισε, πρόκειται για ρυθμίσεις με αντιεκπαιδευτικό προσανατολισμό, με «αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται ακόμα περισσότερο οι όροι παροχής της δημόσιας εκπαίδευσης και να γενικεύεται αυτό που λέγεται να βάζουν οι γονείς όλο και βαθύτερα το χέρι στην τσέπη και τα παιδιά τους να μαθαίνουν όλο και λιγότερα».

Αναφερόμενος  στην Εθνική Βιβλιοθήκη, τόνισε ότι «μπαίνουν οι τίτλοι τέλους». Έκανε ειδική αναφορά στην Ειδική Αγωγή καθώς, στο όνομα των περικοπών, περιέχονται ρυθμίσεις που αυστηροποιούν τις προϋποθέσεις για τον χωρισμό τμημάτων. Ενώ, όπως είπε, επιστέγασμα των αναδιαρθρώσεων που προωθούνται στην Παιδεία είναι και η συμμετοχή του ΣΕΒ στο Συμβούλιο για την Παιδεία.

aneksa_ellines

Ο ειδικός αγορητής Αν.Ελ., Κ. Κατσίκης, υπερψήφισε το σχέδιο νόμου δεχόμενος το χαρακτηρισμό του επείγοντος και υποστήριξε ότι γίνεται προσπάθεια βελτίωσης των θεμάτων της Παιδείας ώστε να καταπολεμηθούν οι παθογένειες που υπάρχουν. Για το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επισήμανε ότι “το σύστημα θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τα ξένα συστήματα πιστοποίησης και επεσήμανε τη σημασία της δημιουργίας του ηλεκτρονικού φροντιστηρίου για την υποστήριξη των μαθητών, δωρεάν”. Για τη λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης είπε ότι θα εκσυγχρονιστεί ενώ για τον ενιαίο αριθμό μαθητή είπε ότι “με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα θα επιτυγχάνεται ο έλεγχος για την εγγραφή μαθητή, την ίδια σχολική χρονιά, σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες ενώ θα μπορεί να γίνεται ταυτοποίηση των αλλοδαπών μαθητών όταν ζητείται ταυτοποίηση στοιχείων”. Τέλος, δια στόματος του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, Θάνου Παπαχριστόπουλου, υπερψηφίστηκε και το άρθρο 29 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας για παιδιά που φοίτησαν στα ελληνικά σχολεία.

enwsh-kentrwwn

Η ειδική αγορήτρια της Ένωσης Κεντρώων, Θ. Μεγαλοοικονόμου, διαφώνησε με τη διαδικασία του επείγοντος με το επιχείρημα ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που απασχολούν την Παιδεία, και “δε θα μπορέσουμε να λάβουμε υπ’ όψιν όλες τις προϋποθέσεις”. Για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είπε ότι “πρέπει να θωρακιστεί με εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και θεσμική επάρκεια και γι΄αυτό πρέπει η υποχρεωτική εκπαίδευση να δίνει τα εφόδια σε όλα τα παιδιά να έχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για μια τουλάχιστον γλώσσα και μια τουλάχιστον βαθμίδα”. Τέλος, επέμεινε στο να εξεταστεί η διασύνδεση του απολυτηρίου με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στο μέλλον ώστε κανείς μαθητής να μην αποφοιτά αν δεν γνωρίζει μια τουλάχιστον γλώσσα στα βασικά.

Ο Ι. Σαρίδης αντικαθιστώντας τη Θ. Μεγαλοοικονόμου, επέκρινε την κυβέρνηση για την παράταση των συμβάσεων στη σχολική καθαριότητα. Μία παράταση που αποτελεί “απόδειξη ανιοκανότητας  περί επίλυσης  προβλημάτων” και τόνισε ακόμα ότι  “κρύβετε τα προβλήματα κάτω από χαλί”. Για το άρθρο 15 και τη σύσταση δομής ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανέφερε ότι αποσπώνται υπάλληλοι εμποδίζοντας τα ιδιωτικά σχολεία τα οποία τελούν υπό διωγμόν. Ανατρέπεται τον προγραμματισμό τους και κρύβεται τα χάλια της δημόσιας εκπαίδευσης, συμπλήρωσε.

550_334_351008

Ο ειδικός αγορητής με το Ποτάμι, Γ. Μαυρωτάς, διατύπωσε την αντίθεσή του με το χαρακτήρα του επείγοντος και έκανε ειδική αναφορά στη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για να υπογραμμίσει ότι θα πρέπει να υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση για τη θέση του προέδρου και λεπτομερή περιγραφή των αρμοδιοτήτων, ιδίως αναφορικά με τις ακαδημαϊκές δομές.

Σχετικά με τις αιτιάσεις του Υπουργού ότι υπάρχουν άρθρα ερμηνευτικού χαρακτήρα και διορθωτικού σε σχέση με προηγούμενα νομοσχέδια, υποστήριξε ότι “είναι αποτέλεσμα της πρόχειρης νομοθέτησης που γίνεται με τις διαδικασίες του επείγοντος”. Γι΄αυτό όπως χαρακτηριστικά σημείωσε “ξεφεύγουν διάφορα πράγματα” που στο μέλλον θα κληθούμε να τα “διορθώσουμε”. Σχετικά με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας πρότεινε να μπορούν οι άνεργοι να μην καταβάλλουν εξέταστρα.

Τέλος για το άρθρο που αναφέρεται στην τροποποίηση του κώδικα περί απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, είπε πως «πέρασε» στην ολομέλεια με τη ψήφο του ποταμιού τη στιγμή που Ν.Δ – Δημοκρατική Συμπαράταξη επιφυλάχθηκαν και οι Αν.Ελ. «γνωστοί για τις απόψεις του περί καθαρότητας φυλής» καταψήφισαν. Ενώ για την τροπολογία της Αι. Ιγγλέζη, κάλεσε τον Υπουργό να απαντήσει πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί στα βουλευτικά γραφεία.

Top