Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Navigation Menu

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις | 6/6/2017

 • Τύπος: Νόμος
 • Υπουργείο: Υπουργείο Οικονομικών
 • Επιτροπή: Επιτροπή οικονομικών υποθέσεων
 • Φάση έπεξεργασιας: Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
 • Ημ. Κατάθεσης: 26/05/2017
 • Εισηγητές: Κωνσταντίνος Παυλίδης
  Απόστολος Βεσυρόπουλος

Περιγραφή

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας με την οποία ενισχύεται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αφορούν ιδιαίτερα τις περιπτώσεις εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη-μέλη.

Με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το νομοσχέδιο “εμπλουτίστηκε” με ρυθμίσεις για φορολογικές παραβάσεις και τα αντίστοιχα πρόστιμα. Συγκεκριμένα, για όσους δεν εκδίδουν λογιστικά αρχεία ή λαμβάνουν ανακριβή παραστατικά, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., καθώς και για όσους διακινούν αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που τηρούνται απλογραφικά βιβλία και 1000 ευρώ για διπλογραφικά.

Η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, απέσυρε το άρθρο 16 του νομοσχεδίου, με το δεύτερο να έχει συγκεντρώσει τα πυρά της αντιπολίτευσης. Αφορούσε την απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας επιχειρήσεις που πώλησαν ή μίσθωσαν ακίνητο σε άλλη επιχείρηση.

Η διάταξη αποκλήθηκε «φωτογραφική» από τους βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Ποταμιού. Πάντως η αναπληρώτρια υπουργός επισήμανε ότι η ρύθμιση θα επανέλθει σε άλλο νομοσχέδιο. Αποσύρθηκε και το άρθρο 12 που όριζε την διεύρυνση της δυνατότητας συλλογής πληροφοριών για τους φορολογούμενους από τρίτα πρόσωπα, που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Για το θέμα αυτό είχαν εκφραστεί εντονότατες αντιδράσεις από τον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών κατά την διάρκεια της ακρόασης φορέων στην αρμόδια διαρκή επιτροπή.

Με άλλη διάταξη, ορίζεται ότι παύει να είναι υπόχρεος καταβολής ΕΝΦΙΑ ο σύνδικος της πτώχευσης για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία. Παραμένει ωστόσο η υποχρέωση αυτού για υποβολή δήλωσης ακινήτων, για λογαριασμό όμως του πτωχού. Η διάταξη ισχύει από την 1.1.2017 ενώ από την ίδια ημερομηνία ορίζεται ότι χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό για το σύνολο των ακινήτων, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝΦΙΑ ή και ΦΑΠ, εφόσον με το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό φόρων και προσαυξήσεων αποδίδεται επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών.

Άλλες Ρυθμίσεις

-τροποποιείται ο κώδικας ΦΠΑ ως προς την παράδοση αγαθών, ώστε να προστίθενται στα δώρα που εξαιρούνται του ΦΠΑ τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να διανεμηθούν άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.

– δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση στις Δ.Ο.Υ δικαιολογητικών και σχετικών βεβαιώσεων ηλεκτροδότησης για ακίνητα με άδειες ανέγερσης που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.1994

-εξαιρούνται τα αγροτεμάχια από το Συμπληρωματικό Φόρο του ΕΝΦΙΑ τόσο για το 2017 όσο και το 2018

-παραχωρούνται δημόσια κτίσματα άνευ ανταλλάγματος στους δήμους Αγράφων, Χερσονήσου, Σπετσών, Ρόδου, Οιχαλίας, Ιθάκης και Νέστου και στο υπουργείο Εσωτερικών για τη στέγαση υπηρεσιών τους ή πολιτικών δραστηριοτήτων τους.

Τροπολογίες

-Καθορίζονται με κ.υ.α οι προϋποθέσεις για την κατασκευή και λειτουργία παιδικών χαρών σε χώρους του Δηµοσίου, τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου της καταλληλότητας λειτουργίας τους και η διαδικασία συντήρησής τους

-Εξομοιώνονται τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη-μέλη της ΕΕ με αυτά που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ως προς τη μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τις αμοιβές που λαμβάνουν για τεχνικές, συμβουλευτικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες

-Παρατείνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου η προθεσμία για τις οικειοθελείς αποκαλύψεις φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών. Δίνεται η δυνατότητα σε φορολογούμενους να δηλώσεις περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα που δεν είχαν δηλώσει, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις.

-Από τον Ιανουάριο του 2018 προβλέπεται να ισχύσει το νέο σύστημα διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων οδηγών με τη χρήση τεχνολογικών μέσων αντί της 1/6/2017 που προβλεπόταν. Ο προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί κατά 2,26 εκατομμύρια ευρώ για τη συνέχιση των εξετάσεων με το υφιστάμενο καθεστώς που προβλέπει την αποζημίωση των εξεταστών για υπερωρίες, ύψους 240 ευρώ μηνιαίως. Στα αξιοσημείωτα βρίσκεται το γεγονός πως η παράταση της εν λόγω ρύθμισης, εγκρίθηκε στις 6/6/2017 από την Ολομέλεια της Βουλής σε ημερομηνία που κανονικά έπρεπε ήδη να ισχύει το καθεστώς της προηγούμενης ρύθμισης χωρίς να δικαιολογείται η αιτία της μη εφαρμογής.

-Ρυθμίσεις του ν. 2971/2001 σχετικά με την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού.

-Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τη μείωση φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σχετικοί σύνδεσμοι


  Άρθρα

  Ερμηνεία των θέσεων

  syriza

  Ο εισηγητής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Κώστας Παυλίδης, υπερψηφίζοντας το σύνολο των διατάξεων υπογραμμίζοντας το άρθρο 7 που ενισχύει τη συμμετοχή επιχειρήσεων στην προσπάθεια περιορισμού της επισιτιστικής κρίσης, υποστηρίζοντας πως πολλές επιχειρήσεις προβαίνουν σε δωρεές τροφίμων ενώ αναφέρθηκε και στη διεύρυνση των κατηγοριών των αγαθών, των οποίων η δωρεά εξαιρείται από την υποχρέωση απόδοσης Φ.Π.Α. “Κάτι που λειτουργούσε αποτρεπτικά στην πραγματοποίηση δωρεών”, όπως είπε.

  Για την τροποποίηση του κώδικα Φ.Π.Α στους αγρότες που πουλούν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων εμπόρων ή αγροτικών συνεταιρισμών, επισήμανε. “Στην περίπτωση που η εκκαθάριση εκδίδεται μηνιαία, η απόδοση Φ.Π.Α του μεσάζοντα γίνεται προς τον αγρότη, ο οποίος είναι και υπόχρεος για την καταβολή του Φ.Π.Α”.

  nd

  Ο εισηγητής Ν.Δ., Απόστολος Βεσυρόπουλος, υπογράμμισε πως είναι θετικός στα άρθρα της οδηγία, τα οποία συμπληρώνουν τον νόμο 4170/2013, “που έφερε και ψήφισε η κυβέρνηση Σαμαρά και αφορούσε στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διασυνοριακής φοροδιαφυγής και της συνεργασίας των φορολογικών αρχών των χωρών της Ε.Ε. για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών”. “Γιατί έχουμε συνέπεια αλλά και σταθερές θέσεις που δεν μεταβάλλονται”, πρόσθεσε.

  320_182_445844

  Για λογαριασμό της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο κ. Κουτσούκος σχολίασε για τη διάταξη που αποσύρθηκε από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και προέβλεπε ότι διευρύνεται η δυνατότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να συλλέγει πληροφορίες για τους φορολογούμενους από τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο.

  Καυτηρίασε, την κυβέρνηση για το γεγονός ότι “δεν αποτελεί πολιτική της” (σ.σ.η συλλογή φορολογικών πληροφοριών από πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο). Συνεχίζοντας, ανέφερε: “Δηλαδή για μια διάταξη που έχει περιληφθεί σε νομοσχέδιο που υπογράφει η μισή κυβέρνηση, ποιος έχει λόγο; Ποιος την έγραψε; Η τρόικα; Μήπως έχει δίκιο ο κ. Ζαχαριάδης;”.

   

  xa

  Ο ειδικός αγορητής Χ.Α., Η. Παναγιώταρος καταψηφίζοντας, επισήμανε. “Η άσκηση εθνικής πολιτικής και επίλυση χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν καίριους κλάδους τόσο της οικονομίας όσο και της δημόσιας διοίκησης μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο αν η Βουλή νομοθετεί με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και όχι ψηφίζοντας νομοσχέδια καθ’ υπαγόρευση των δανειστών, εν είδη τελεσιγράφου και εν κρυπτώ. Αυτό, προφανώς, δεν μπορεί αν το εγγυηθεί καμία φιλομνημονιακή πολιτική δύναμη οποιασδήποτε πολιτικής απόχρωσης”.

  kk3

  Ο ειδικός αγορητής του Κ.Κ.Ε., Σάκης Βαρδαλής, καταψήφισε όλα τα άρθρα που αφορούν την κοινοτική οδηγία. Ζήτησε να μην εφαρμοσθεί και να καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος στα χωράφια αντί της μετάθεσης που υιοθετεί η κυβέρνηση για δύο χρόνια, ενώ για τον ΦΠΑ στα εφόδια ανέφερε ότι “οι φτωχοί αγρότες κινδυνεύουν να πληρώνουν ΦΠΑ και να μην έχουν πληρωθεί για τη σοδειά”.

   

  Εξέφρασε την αντίθεση του ΚΚΕ στο άρθρο με το οποίο “χαρίζονται χρέη από φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις της εταιρείας Ακίνητων του Δημοσίου που περνάει το Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων” αλλά και στο άρθρο “που απαλλάσσει από φόρο υπεραξίας στην πώληση ή μίσθωση του ακινήτου και του εξοπλισμού από μία επιχείρηση σε άλλη εφόσον δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης”, κάνοντας λόγο για φωτογραφική διάταξη.

  aneksa_ellines

  Ο ειδικός αγορητής των Αν.Ελ., Δημήτρης Καμμένος,

  enwsh-kentrwwn

  Ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, Δημήτριος Καβαδέλλας, σχολίασε πως το κόμμα του είναι “σίγουρα ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα και βρίσκει θετική κάθε προσπάθεια εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με αυτή της Ε.Ε., με σκοπό κάποια στιγμή να επέλθει η ευρωπαϊκή ομογενοποίηση, τόσο ως προς το νομοθετικό πεδίο, όσο και ως προς το συνταγματικό, το οικονομικό”.

   

   

  550_334_351008

  Ο ειδικός αγορητής με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, ψήφισε υπέρ της ενσωμάτωσης της οδηγίας (άρθρα 1-6) για τα οποία είπε: “δεν το συζητάμε ότι συμφωνούμε”. Σχετικά με το άρθρο 7 για την τροποποίηση του Κώδικα ΦΠΑ ως προς τις πράξεις που θεωρούνται παράδοση αγαθών, τόνισε την ανάγκη να υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης αυτών των δωρεών – προσφορών, ώστε πράγματι να καταλήγουν στους δικαιούχους.

  Στο άρθρο 8 σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ανέφερε. “Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη, καθώς στην πράξη τα κατασχεθέντα παρέμεναν αναξιοποίητα για πολλά χρόνια, σάπιζαν σε αποθήκες, έχαναν την αξία τους και κάναμε μια τρύπα στο νερό. Θα πρέπει να καθορίζεται η αξία των κατασχεθέντων, κατά την άποψή μας, από ανεξάρτητους εκτιμητές. Αυτό είναι κάτι που το είπα και χθες, ώστε το δημόσιο να μην ζημιώνεται από την εκποίησή τους. Επίσης, θα πρέπει οι δημοπρασίες να πραγματοποιούνται βάσει ενός ανεξάρτητου, σύγχρονου, δίκαιου, συστήματος. Η τεχνολογία μας βοηθάει, μας δίνει δυνατότητα διαφάνειας, πρόσθεσε.

  Top